Adresa:

Clădirea fostei Prefecturi Putna

Str. Republicii, nr. 71, Focșani, Județul Vrancea

Tur virtual

Vezi aici turul virtual al fostei Prefecturi Putna.

Oferta de admitere:

Facultatea de Litere

Program, forma de învățământ și număr de locuri

 • Limbă și literatură română – O limbă și literatură modernă*, studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, 25 locuri buget/15 locuri cu taxă;

Condiții de admitere

Media de admitere:

 • 100% media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1.Nota de la bacalaureat la proba Limba și literatura română – scris

2.Media generală a anilor de liceu.

Taxa de înscriere

 • 200 lei

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2021-2022

 • 3000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Litere

Facultatea de Istorie

Program, forma de învățământ și număr de locuri

 • Istorie*, studii universitare de licență, învățământ la distanță, 25 locuri cu taxă;

Condiții de admitere

Media de admitere:
– 100% Media examenului de Bacalaureat
Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:
1. Media anilor de studii din liceu
2. Nota la Limba română (proba scrisă) de la Bacalaureat

Taxa de înscriere

 • 150 lei

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2021-2022

 • 2000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Istorie.

* sub rezerva acreditării ARACIS

Vezi actele necesare la înscriere LICENȚĂ

Facultatea de Drept

Program, forma de învățământ și număr de locuri

 • Drept și ordine publică (120 ECTS)*, studii universitare de master, învățământ cu frecvență, 10 locuri buget / 15 locuri cu taxă

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 50% Media examenului de licenţă;
 • 25% Media anilor de studiu;
 • 25% Nota obținută din analiza dosarului, pe baza scrisorii de intenție şi CV (română).

Criterii suplimentare:

La programele de master cu 60 ECTS se pot înscrie absolvenţii care au acumulat cel puţin 240 ECTS din programe de studii absolvite.

Criterii departajare pentru candidații cu aceeași medie:

1.media anilor de studiu;

2.nota obţinută la proba teoretică din cadrul examenului de licenţă.

Taxa de înscriere

 • 200 lei/domeniu

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2021-2022

 • 2800 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Drept

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Program, forma de învățământ și număr de locuri

 • Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie*, studii universitare de master, învățământ cu frecvență, 9 locuri buget / 16 locuri cu taxă

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media examenului de licenţă;
 • 40% Nota la Portofoliu argumentativ (Scrisoare de intenție și CV).

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: Media de la examenul de licență.

Taxa de înscriere

 • 300 lei

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2021-2022

 • 3600 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.

Facultatea de Matematică

Program, forma de învățământ și număr de locuri

 • Matematici fundamentale pentru învățământ*, studii universitare de master, învățământ cu frecvență redusă, 25 locuri cu taxă

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 40% – nota la proba de interviu;
 • 60% – media examenului de licenţă.

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media generală a anilor de studiu.

Taxa de înscriere

 • 200 lei

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2021-2022

 • 2500 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Matematică.

* sub rezerva acreditării ARACIS

Vezi actele necesare la înscriere MASTER