Adresa:

Clădirea fostei Prefecturi Putna

Str. Republicii, nr. 71, Focșani, Județul Vrancea

Telefon: 0237 892 324

Tur virtual

Vezi aici turul virtual al fostei Prefecturi Putna.

Depunerea dosarului de admitere

Înscrierea se realizează on-line sau la sediul Filialei UAIC din Focșani (Clădirea fostei Prefecturi Putna, Str. Republicii, nr. 71, Focșani, Județul Vrancea)

 

Calendarul admiterii

 • 3 aprilie 2023-9 iulie 2023 – sesiunea de preînscriere (doar on-line)
 • Sesiunea din iulie 2023:
  • 10 – 15 iulie 2023: înscrierea candidaţilor;
  • 17 – 22 iulie 2023: selecţia candidaților și afişarea rezultatelor.

Oferta de admitere – sesiunea iulie 2023

Admitere – sesiunea iulie 2023

Facultatea de Geografie și Geologie

Program și forma de învățământ

 • Planificare teritorială (în curs de acreditare), studii universitare de licență, învățământ cu frecvență.

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 50% media examenului de bacalaureat;
 • 50% notă obţinută la bacalaureat la proba scrisă la alegere, Ed) (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Nota probei Ed);

2. Media anilor de studii liceale.

Taxa de înscriere

 • 200 lei

Taxa de școlarizare pentru seria 2023 -2026/2027

 • 3000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Geografie și Geologie


Facultatea de Litere

Program și forma de învățământ

 • Limba și literatura română – Limba și literatura modernă, studii universitare de licență, învățământ cu frecvență.

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 100% media examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Nota de la bacalaureat la proba Limba și literatura română – scris

2. Media generală a anilor de liceu.

Taxa de înscriere

 • 300 lei / specializare

Taxa de școlarizare pentru seria 2023 -2026/2027

 • 4000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Litere


Facultatea de Istorie

Program și forma de învățământ

 • Istorie, studii universitare de licență, învățământ la distanță.  

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 100% media examenului de Bacalaureat.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:
1. Media anilor de studii din liceu
2. Nota la Limba română (proba scrisă) de la Bacalaureat

Taxa de înscriere

 • 200 lei

Taxa de școlarizare pentru seria 2023 -2026/2027

 • 2500 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Istorie

Lista olimpiadelor şcolare și a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul universitar 2023/2024

Vezi actele necesare la înscriere LICENȚĂ

Admitere – sesiunea iulie 2023

Facultatea de Drept

Programul și forma de învățământ

 • Drept și ordine publică, studii universitare de master, învățământ cu frecvență

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 50% Media examenului de licenţă;
 • 25% Media anilor de studiu;
 • 25% Nota obținută din analiza dosarului, pe baza scrisorii de intenție şi CV-ului (română).

Criterii de departajare pentru candidații cu aceeași medie:

1. Media anilor de studiu;

2. Nota obţinută la proba teoretică din cadrul examenului de licenţă.

Taxa de înscriere

 • 200 lei/domeniu

Taxa de școlarizare pentru seria 2023-2024/2025

 • 2800 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Drept

Facultatea de Geografie și Geologie

Programul și forma de învățământ

 • Riscuri naturale SIG și teledetecție (master de cercetare), studii universitare de master, învățământ cu frecvență

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media examenului de licenţă/ diplomă;
 • 40% Nota obţinută din analiza CV-ului și a scrisorii de intenție.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Media generală de promovare a studiilor universitare de licenţă, ECTS;

2. Media ECTS din ultimul an de studii universitare de licență.

Taxa de înscriere

 • 200 lei

Taxa de școlarizare pentru seria 2023-2024/2025

 • 3000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Geografie și Geologie.

Facultatea de Matematică

Program și forma de învățământ

 • Matematici fundamentale pentru învățământ, studii universitare de master, învățământ cu frecvență redusă

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 40% – Nota la proba de interviu;
 • 60% – Media examenului de licenţă.

Criterii de departajare pentru candidații cu aceeași medie:

1. Media generală a anilor de studiu;

2. Media examenului de licență.

Taxa de înscriere

 • 200 lei

Taxa de școlarizare pentru seria 2023-2024/2025

 • 2500 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Matematică.

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Program și forma de învățământ

 • Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu şi familie, studii universitare de master, învățământ cu frecvență

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media examenului de licenţă;
 • 40% Nota la Portofoliu argumentativ (scrisoare de intenție și CV).

Criterii de departajare pentru candidații cu aceeași medie:

1. Media de la examenul de licență;

2. Media anilor de studii.

Taxa de înscriere

 • 300 lei/ program
 • 150 lei pentru depunerea celui de-al doilea dosar (la al doilea program din cadrul facultății – studii de master)

Taxa de școlarizare pentru seria 2023-2024/2025

 • 3600 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.

Vezi actele necesare la înscriere MASTER