Adresa:

Clădirea fostei Prefecturi Putna

Str. Republicii, nr. 71, Focșani, Județul Vrancea

Telefon: 0237 892 324

Tur virtual

Vezi aici turul virtual al fostei Prefecturi Putna.

Oferta de admitere – sesiunea iulie 2022

Admitere sesiunea iulie 2022

Facultatea de Geografie și Geologie

Program și forma de învățământ

 • Planificare teritorială (Focșani) (în curs de acreditare), studii universitare de licență, învățământ cu frecvență

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 50% media examenului de bacalaureat;
 • 50% notă obţinută la bacalaureat  la proba scrisă la alegere, Ed) (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota probei Ed)

Taxa de înscriere

 • 200 lei (pentru domeniile Geografie și Știința mediului se va percepe o singură taxă de înscriere)

Taxa de școlarizare

 • 3000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Geografie și Geologie


Facultatea de Litere

Program și forma de învățământ

 • Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) (în curs de acreditare), studii universitare de licență, învățământ cu frecvență

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 100% media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1.Nota de la bacalaureat la proba Limba și literatura română – scris

2.Media generală a anilor de liceu.

Taxa de înscriere

 • 250 lei / specializare

Taxa de școlarizare

 • 3000 lei

Lista olimpiadelor şcolare și a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul universitar 2022/2023

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Litere

Admitere sesiunea iulie 2022

Facultatea de Drept

Programul și forma de învățământ

 • Drept și ordine publică (120 ECTS), studii universitare de master, învățământ cu frecvență

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 50% Media examenului de licenţă;
 • 25% Media anilor de studiu;
 • 25% Nota obținută din analiza dosarului, pe baza scrisorii de intenție şi CV-ului (română).

Criterii departajare pentru candidații cu aceeași medie:

 • 1. media anilor de studiu;
 • 2. nota obţinută la proba teoretică din cadrul examenului de licenţă.

Taxa de înscriere

 • 200 lei/domeniu

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023

 • 2800 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Drept

Facultatea de Geografie și Geologie

Program și forma de învățământ

 • Riscuri naturale SIG și teledetecție (sub rezerva acreditării de către ARACIS),  studii universitare de master, învățământ cu frecvență

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% media examenului de licenţă/ diplomă;
 • 40% media obţinută din analiza CV-ului și a scrisorii de intenție.

Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie: media  generală de promovare a studiilor universitare de licenţă, ECTS.

Taxa de înscriere

 • 200 lei

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023

 • 3000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Geografie și Geologie.

Facultatea de Matematică

Program și forma de învățământ

 • Matematici fundamentale pentru învățământ, studii universitare de master, învățământ cu frecvență redusă

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 40% – nota la proba de interviu;
 • 60% – media examenului de licenţă.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media generală a anilor de studiu.

Taxa de înscriere

 • 200 lei

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023

 • 2500 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Matematică.

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Program și forma de învățământ

 • Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie, studii universitare de master, învățământ cu frecvență

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media examenului de licenţă;
 • 40% Nota la Portofoliu argumentativ (scrisoare de intenție și CV).

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie: media de la examenul de licență.

Taxa de înscriere

 • 300 lei

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023

 • 3600 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.

Vezi actele necesare la înscriere MASTER