Oferta de admitere – sesiunea iulie 2024

Admitere – sesiunea iulie 2024

Facultatea de Chimie

Domeniul de licență, specializarea și forma de învățământ

Chimie – Chimie medicală, învățământ cu frecvență – 3 ani, 20 locuri la buget, cu bursă, 10 locuri cu taxă;

Condițiile de admitere

Conform Anexei nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017 – METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018. Detalii AICI și AICI.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE. 

Taxa de școlarizare pentru seria 2024 – 2027/2028

 • 3600 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Chimie

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Domeniul de licență, specializarea și forma de învățământ

Administrarea afacerilor – Economia comerțului, turismului și serviciilor, învățământ cu frecvență – 80 locuri la buget, cu bursă, 10 locuri cu taxă;

Condițiile de admitere

Conform Anexei nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017 – METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018. Detalii AICI și AICI.

Taxa de școlarizare pentru seria 2024 – 2027/2028

 • 4000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Facultatea de Fizică

Domeniul de licență, specializarea și forma de învățământ

Științe inginerești aplicate – Fizică tehnologică, învățământ cu frecvență – 25 locuri la buget, cu bursă, 5 locuri cu taxă;

Condițiile de admitere

Conform Anexei nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017 – METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018. Detalii AICI și AICI.

Taxa de școlarizare pentru seria 2024 – 2027/2028

 • 3000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Fizică

Facultatea de Geografie și Geologie

Domeniul de licență, specializarea și forma de învățământ

Inginerie geologică – Inginerie geologică, învățământ cu frecvență – 15 locuri la buget, cu bursă, 5 locuri cu taxă.

Condițiile de admitere

Conform Anexei nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017 – METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018. Detalii AICI și AICI.

Taxa de școlarizare pentru seria 2024 – 2027/2028

 • 3000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Geografie și Geologie.

Admitere – sesiunea iulie 2024

Facultatea de Drept

Domeniul de master, specializarea, forma de învățământ

Drept – Drept european, învățământ cu frecvență – 30 locuri la buget, cu bursă;

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 50% Media examenului de licenţă;
 • 50% Media anilor de studii;

Criterii departajare pentru candidații cu aceeași medie:

 1. Media anilor de studii;
 2. Nota obţinută la proba teoretică din cadrul examenului de licenţă;
 3.  Media examenului de licență

Taxa de școlarizare pe an de studii pentru seria 2024 – 2026

 • 3500 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Drept

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Domeniul de master, specializarea, forma de învățământ

 • Administrarea afacerilor – Management în turism, învățământ cu frecvență – 45 locuri la buget, cu bursă și 2 locuri cu taxă.

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media examenului de licența;
 • 40% Nota la prezentare CV și scrisoare de intenție.

Criteriu de departajare pentru candidații cu aceeași medie:

1.  Media anilor de studiu de la ciclul de studii de licență.

Taxa de școlarizare pe an de studii pentru seria 2024 – 2026

 • 5000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Economie și Administarea Afacerilor

Facultatea de Fizică

Domeniul de master, specializarea, forma de învățământ

 • Fizică – Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații, învățământ cu frecvență – 20 locuri la buget, cu bursă și 5 locuri cu taxă;

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media examenului de licență;
 • 40% Nota la interviu în limba română.

 Criteriu de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Media anilor de studii.

Taxa de școlarizare pe an de studii pentru seria 2024 – 2026

 • 3000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Fizică.

Informații detaliate despre admiterea candidaților români de pretutindeni AICI.