fbpx

Scutire plată taxă de înscriere

Acasa/Scutire plată taxă de înscriere
Scutire plată taxă de înscriere2024-06-06T08:01:05+02:00

Pentru admiterea la studii universitare de licență

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidați:

Se reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidații care sunt salariați ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași.

Atenție: Scutirea de plată sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate.

Vezi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2024/2025 (învăţământ cu frecvenţă și frecvenţă redusă).

Pentru admiterea la studii universitare de master

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidați:

  • candidații (în vârstă de până la 26 ani și aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului didactic (de predare și auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
  • candidații (în vârstă de până la 26 ani și aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
  • candidații (în vârstă de până la 26 ani) care sunt copii cu unul sau ambii părinți decedați;
  • candidații (în vârstă de până la 26 ani) care sunt copii din familii monoparentale;
  • candidații din grupurile defavorizate definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Se reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidații care sunt salariați ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași.

Atenție: Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.
Vezi Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2024-2025 (învățământ cu frecvență și frecvență redusă)