fbpx

Scutire plată taxă de înscriere

Acasa/Scutire plată taxă de înscriere
Scutire plată taxă de înscriere2023-01-19T09:52:29+02:00

Pentru admiterea la studii universitare de licență

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidați:

Se reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidații care sunt salariați ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași.

Atenție: Scutirea de plată sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate.

Vezi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2023/2024 (învăţământ cu frecvenţă și frecvenţă redusă).

 

Pentru admiterea la studii universitare de master

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.

Atenție: Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

La concursul de admitere pentru studii universitare de master nu se acordă alte scutiri de taxă decât cele prevăzute în art. 38 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024 (învățământ cu frecvență și frecvență redusă).