Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

Se reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Atenție!  Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate.

 În cazul în care înscrierea se face online, pe platforma http://inscriere.uaic.ro, candidații care sunt scutiți de plata taxei de înscriere trebuie să treacă în fișa de înscriere 0 ca sumă de plată și să completeze data și numărul documentului care atestă că fac parte din rândul candidaților eligibili pentru scutirea de plată. Documentul trebuie încărcat în fișa de înscriere.