Pentru admiterea la studii universitare de licență

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

Se reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Atenție: Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate (vezi Metodologia de admitere la studii universitare de licență).

Pentru admiterea la studii universitare de master

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.

Atenție: Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

La concursul de admitere pentru studii universitare de master nu se acordă alte scutiri de taxă decât cele prevăzute  în art. 39 din Metodologia de admitere la studii universitare  de master.