Adresa:

Colegiul Național „A.T. Laurian”

Str. Nicolae Iorga, nr. 19, Botoșani

Oferta de admitere – sesiunea iulie 2022

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Programe și forme de învățământ

 • Finanțe și bănci (în curs de acreditare), studii universitare de licență, învățământ la distanță
 • Administrație publică (în curs de acreditare), studii universitare de licență, învățământ la distanță

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 100% Media de la bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medii egale:
1. Media generală de absolvire a liceului
2. Nota de la proba scrisă la Limba și literatura română (Bacalaureat)

Taxa de înscriere

 • 125 lei /grup de domenii pentru centrele de studii din teritoriu

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023

 • 4.000 lei

Lista olimpiadelor şcolare și a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul universitar 2022/2023

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Vezi actele necesare la înscriere LICENȚĂ

Facultatea de Litere

Program și forma de învățământ

 • Retorica discursului științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral, studii universitare de master, învățământ cu frecvență

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% media examenului de licență;
 • 40% nota la interviu.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

 • 1. Media ECTS a anilor de studiu;
 • 2. Media examenului de bacalaureat.

Taxa de înscriere

 • 250 lei

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023

 • 3500 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Litere.

Vezi actele necesare la înscriere MASTER