Adresa:

Colegiul Național „A.T. Laurian”

Str. Nicolae Iorga, nr. 19, Botoșani

 

Depunerea dosarului de admitere

Înscrierea se realizează on-line sau la sediul Filialei UAIC din Botoșani (Colegiul Național „A.T. Laurian” , Str. Nicolae Iorga, nr. 19, Botoșani)

Calendarul admiterii

 • Sesiunea din iulie 2024:
  • 1 aprilie – 14 iulie 2024: preînscrierea candidaților (doar online);
  • 15 – 20 iulie 2024: înscrierea candidaţilor;
  • 22 –  27 iulie 2024: selecţia candidaților și afişarea rezultatelor.

Oferta de admitere – sesiunea iulie 2024

Admitere- sesiunea iulie 2024

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Programe și forme de învățământ

 • Finanțe și bănci, studii universitare de licență, învățământ la distanță
 • Administrație publică, studii universitare de licență, învățământ la distanță 

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 100% Media de la bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medii egale:
1. Media generală de absolvire a liceului;
2. Nota de la proba scrisă la Limba și literatura română (bacalaureat).

Taxa de înscriere

 • 300 lei pentru fiecare specializare

Taxa de școlarizare pentru seria 2024 -2027/2028

 • 4.000 lei

Lista olimpiadelor şcolare și a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul universitar 2024/2025

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Vezi actele necesare la înscriere LICENȚĂ