Adresa:

Colegiul Național „A.T. Laurian”

Str. Nicolae Iorga, nr. 19, Botoșani

 

Depunerea dosarului de admitere

Înscrierea se realizează on-line sau la sediul Filialei UAIC din Botoșani (Colegiul Național „A.T. Laurian” , Str. Nicolae Iorga, nr. 19, Botoșani)

Calendarul admiterii

 • Sesiunea din septembrie 2023:
  • 4 – 6 septembrie 2023: înscrierea candidaţilor;
  • 7 – 8 septembrie 2023: selecţia candidaților și afişarea rezultatelor.

Oferta de admitere – sesiunea septembrie 2023

Admitere- sesiunea septembrie 2023

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Programe, forme de învățământ și numărul de locuri

 • Finanțe și bănci, studii universitare de licență, învățământ la distanță, 11 locuri la taxă 
 • Administrație publică, studii universitare de licență, învățământ la distanță, 3 locuri la taxă 

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 100% Media de la bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medii egale:
1. Media generală de absolvire a liceului
2. Nota de la proba scrisă la Limba și literatura română (bacalaureat)

Taxa de înscriere

 • 300 lei pentru fiecare specializare

Taxa de școlarizare pentru seria 2023 -2026/2027

 • 4.000 lei

Lista olimpiadelor şcolare și a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul universitar 2023/2024

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Vezi actele necesare la înscriere LICENȚĂ

Admitere-sesiunea septembrie 2023

Facultatea de Litere

Programul, forma de învățământ și numărul de locuri

 • Retorica discursului științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral, studii universitare de master, învățământ cu frecvență, 11 locuri la buget și 10 locuri la taxă

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media examenului de licență;
 • 40% Nota la interviu.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

 • 1. Media ECTS a anilor de studiu;
 • 2. Media examenului de bacalaureat.

Taxa de înscriere

 • 300 lei/program

Taxa de școlarizare pentru seria 2023-2024/2025

 • 4000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Litere.

Vezi actele necesare la înscriere MASTER