Adresa:

Colegiul Național „A.T. Laurian”

Str. Nicolae Iorga, nr. 19, Botoșani

Oferta de admitere:

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Programe, forma de învățământ și număr de locuri

 • Finanțe Bănci*, studii universitare de licență, învățământ la distanță, 25 locuri cu taxă
 • Administrație publică*, studii universitare de licență, învățământ la distanță, 25 locuri cu taxă

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 100% Media de la bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medii egale:
1. Media generală de absolvire a liceului
2. Nota de la proba scrisa de Limba și literatura română (Bacalaureat)

Taxa de înscriere

 • 250 lei/domeniu

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2021-2022

 •  2900 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

* sub rezerva acreditării ARACIS

Vezi actele necesare la înscriere LICENȚĂ

Facultatea de Litere

Program, forma de învățământ și număr de locuri

 • Retorica discursului științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral*, studii universitare de master, învățământ cu frecvență, 9 locuri la buget/16 locuri cu taxă

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% media examenului de licență;
 • 40% nota la interviul în limba de predare a programului.

Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1.Media ECTS a anilor de studiu;

2.Media examenului de bacalaureat.

Taxa de înscriere

 • 200 lei

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2021-2022

 • 3000 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Litere.

Facultatea de Drept

Program, forma de învățământ și număr de locuri

 • Drept privat (60 ECTS)*, studii universitare de master, învățământ cu frecvență, 10 locuri la buget/15 locuri cu taxă

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 50% Media examenului de licenţă;
 • 25% Media anilor de studiu;
 • 25% Nota obținută din analiza dosarului, pe baza scrisorii de intenție şi CV (română).

Criterii suplimentare:

La programele de master cu 60 ECTS se pot înscrie absolvenţii care au acumulat cel puţin 240 ECTS din programe de studii absolvite.

Criterii departajare pentru candidații cu aceeași medie:

1.media anilor de studiu;

2.nota obţinută la proba teoretică din cadrul examenului de licenţă.

Taxa de înscriere

 • 200 lei/domeniu

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2021-2022

 • 2800 lei

Click aici pentru a afla mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Drept.

* sub rezerva acreditării ARACIS

Vezi actele necesare la înscriere MASTER