fbpx

Admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Acasa/Uncategorized/Admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Informații privind Admiterea candidaților Români de Pretutindeni, anul universitar 2021-2022

Admiterea la studii universitare de  LICENȚĂ și MASTER

Rezultate admitere LICENȚĂ și MASTER candidați români de pretutindeni

Precizări privind prelungirea perioadei de înscriere în Extensiunile universitare din Republica Moldova

Precizări privind admiterea candidaților Români de Pretutindeni

Actele necesare pentru înscrierea candidaților Români de Pretutindeni

Testare lingvistică pentru candidații Români de Pretutindeni

Programe de studii organizate în Extensiunile UAIC, an universitar 2021-2022 (publicat 17 decembrie 2020)

Admiterea la studii universitare de DOCTORAT

Rezultate admitere DOCTORAT candidați români de pretutindeni

Informații privind admiterea la studii universitare de doctorat a candidaților români de pretutindeni


Informații privind Admiterea candidaților Români de Pretutindeni, anul universitar 2020-2021

Rezultate finale  admitere Români de pretutindeni- studii universitare de doctorat cu frecvență, buget, cu bursă, sesiunea septembrie 2020 (publicat: 8 octombrie 2020)


Anunț important: În atenția candidaților declarați ADMIȘI la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (actualizat: 21 septembrie 2020)


Listele candidaților admiși, sesiunea septembrie, Extensiunea Bălți, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Listele candidaților admiși, sesiunea septembrie, Români de Pretutindeni, studii universitare de licență (publicat: 11 septembrie 2020)

Anunț important: În atenția candidaților declarați ADMIȘI la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (actualizat: 11 septembrie 2020)


Rezultate finale, sesiunea septembrie, Români de Pretutindeni, Doctorat


Rezultate finale, sesiunea iulie, Români de Pretutindeni, Licență


Admiterea candidaților români de pretutindeni la studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2020

Locuri disponibile

 • Buget fără bursă: 75
 • Taxă: 25

Media de admitere:

 • 100% media anilor de studii liceale

Detalii privind înscrierea

Înscrierea se va face doar on-line (https://inscriere.uaic.ro), în perioada 7-9 septembrie 2020.

Candidatii vor a fi admiși în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita capacității de școlarizare, pentru următoarele specializări:

Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Limba de predare Forma de învăţământ
Biochimie română IF
Biologie română IF
Ecologie şi protecţia mediului română IF
Biochimie tehnologică română IF
Chimie română IF
Chimie medicală română IF
Administrarea afacerilor (în limba engleză)* engleză IF
Economia comerţului, turismului şi serviciilor română IF
Informatică economică română IF
Statistică şi previziune economică română IF
Contabilitate şi informatică de gestiune română IF
Contabilitate şi informatică de gestiune* română ID
Economie şi afaceri internaţionale română IF
Finanţe şi bănci română IF
Finanţe şi bănci* română ID
Management română IF
Management* română ID
Marketing română IF
Administraţie publică română IF
Administraţie publică* română ID
Asistenţă socială română IF
Asistenţă socială* română ID
Filosofie română IF
Resurse umane română IF
Sociologie română IF
Comunicare şi relaţii publice română IF
Ştiinţe politice română IF
Biofizică română IF
Fizică română IF
Fizică informatică română IF
Fizică medicală română IF
Fizică tehnologică română IF
Geografia turismului română IF
Geografie română IF
Hidrologie şi meteorologie română IF
Planificare teritorială română IF
Geografia turismului (în limba franceză) franceză IF
Geografia mediului română IF
Geochimie română IF
Inginerie geologică română IF
Istorie română IF
Istorie* română ID
Filologie clasică (Limba latină – Limba greacă veche) română IF
Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) română IF
Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată  română IF
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)  română IF
Limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) – Limba şi literatura română  română IF
Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) – Limba şi literatura modernă ((engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă)  română IF
O limbă şi literatură modernă (A) (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Literatură universală şi comparată română IF
Studii americane (în limba engleză)* engleză IF
Jurnalism română IF
Matematică română IF
Matematică informatică română IF
Artă sacră română IF
Teologie ortodoxă asistenţă socială română IF
Teologie ortodoxă didactică română IF
Teologie ortodoxă pastorală română IF
Teologie romano-catolică asistenţă socială română IF
Teologie romano-catolică pastorală română IF

* Doar cu taxă


Admiterea candidaților români de pretutindeni la studii universitare de licență, sesiunea iulie 2020

Rezultate Turul 5 – Licență – Români de pretutindeni

Anunț important: În atenția candidaților declarați ADMIȘI la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (actualizat: 31 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la studii universitare de LICENŢĂ ADMIŞI, forma de finanţare: BUGET, cu bursă (publicat: 31 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la Studii universitare de LICENŢĂ ADMIŞI, forma de finanţare: BUGET, fără bursă (publicat: 31 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la studii universitare de LICENŢĂ ADMIŞI, forma de finanţare: cu TAXĂ (publicat: 31 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la studii universitare de LICENŢĂ RESPINȘI (în așteptare) (publicat: 31 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la studii universitare de LICENŢĂ RESPINȘI (publicat: 31 august 2020)


Rezultate Turul 4 – Licență – Români de pretutindeni

Anunț important: În atenția candidaților declarați ADMIȘI la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (actualizat: 25 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la studii universitare de LICENŢĂ ADMIŞI, forma de finanţare: BUGET, cu bursă (publicat: 25 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la Studii universitare de LICENŢĂ ADMIŞI, forma de finanţare: BUGET, fără bursă (publicat: 25 august 2020, actualizat: 26 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la studii universitare de LICENŢĂ ADMIŞI, forma de finanţare: cu TAXĂ (publicat: 25 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la studii universitare de LICENŢĂ RESPINȘI (în așteptare) (publicat: 25 august 2020, actualizat: 26 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la studii universitare de LICENŢĂ RESPINȘI (publicat: 25 august 2020)


Rezultate Turul 3 – Licență – Români de pretutindeni

Anunț important în atenția candidaților declarați ADMIȘI la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (actualizat: 18 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI admiși la studii universitare de LICENŢĂ, forma de finanţare: BUGET, cu bursă (publicat: 17 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI admiși la studii universitare de LICENŢĂ, forma de finanţare: BUGET, fără bursă (publicat: 17 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI admiși la studii universitare de LICENŢĂ, forma de finanţare: cu TAXĂ (publicat: 17 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la studii universitare de LICENŢĂ RESPINȘI (în așteptare) (publicat: 17 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la studii universitare de LICENŢĂ RESPINȘI (publicat: 17 august 2020)

IMPORTANT:

Publicat: 17 august 2020

Candidații declarați admiși la buget în turul III trebuie să confirme locul ocupat prin completarea, semnarea și transmiterea Formularului de confirmare a locului de studii până vineri, 21 august 2020, la adresa de email admitere@uaic.ro.

Candidații declarați admiși la taxă în turul III trebuie să transmită, împreună cu Formularul de confirmare a locului de studii  și dovada plății primei tranșe din taxa de școlarizare. Aceasta poate fi plătită prin următoarele moduri:

 • prin ordin de plată, la orice sucursală BRD din România. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de școlarizare, menţionând numele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și numele facultăţii la care urmează să confirmi locul. Mai multe detalii pentru această metoda de plată găsești aici  Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi Formularului de confirmare a locului de studii. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare;
 • pentru unele facultăți, poţi achita taxa de admitere și la casierii (vezi aici).

Candidații care au confirmat deja în turul II, dar au fost repartizați în turul III la o opțiune superioară în ordinea preferințelor din fișa de înscriere, trebuie să trimită un nou Formular de confirmare a locului de studii la adresa  de email admitere@uaic.ro. Candidații care au confirmat deja în turul II și au rămas la același program de studii, indiferent de forma de finanțare, nu trebuie să mai trimită niciun mesaj de confirmare.

Dacă nu confirmați locul obținut în acest tur, pierdeți posibilitatea de a fi distribuit la primele opțiuni ale dumneavoastră.

Candidații care doresc să-și completeze opțiunile inițiale și cu altele cu taxă trebuie să transmită până vineri, 21 august 2020, pe adresa de email admitere@uaic.ro, o solicitare în acest sens.

Atenție, următoarele specializări pot fi urmate doar în regim de plată a taxei de școlarizare:

 • Informatică (în limba engleză);
 • Administrarea afacerilor (în limba engleză);
 • Studii americane (în limba engleză).

Candidații admiși la Facultatea de Litere trebuie să precizeze limba/limbile moderne pentru care optează, dacă este cazul.

În ceea ce privește depunerea actelor de studii în original, vă rugăm să consultați periodic informațiile postate aici.

Atenție, vă rugăm să țineți cont de faptul că programul pentru depunerea actelor este diferit de cel pentru confirmarea online a locului ocupat!


Rezultate Turul 2 – Licență-Români de pretutindeni

Important: În atenția candidaților declarați ADMIȘI la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (actualizat: 6 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI, din UCRAINA, înscriși în perioada 25-30 iulie 2020, la Studii universitare de LICENŢĂ, Respinși (în așteptare) (publicat: 6 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI admiși la studii universitare de LICENŢĂ, forma de finanţare: BUGET, cu bursă (publicat: 5 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI admiși la studii universitare de LICENŢĂ, forma de finanţare: BUGET, fără bursă (publicat: 5 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI admiși la studii universitare de LICENŢĂ, forma de finanţare: cu TAXĂ (publicat: 5 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la studii universitare de LICENŢĂ  RESPINȘI (în așteptare) (publicat: 5 august 2020)

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la studii universitare de LICENŢĂ  RESPINȘI (publicat: 5 august 2020)

IMPORTANT:

Publicat: 5 august 2020

Candidații declarați admiși la buget în turul II trebuie să confirme locul ocupat prin completarea, semnarea și transmiterea Formularului de confirmare a locului de studii până vineri, 14 august 2020, la adresa de email admitere@uaic.ro.

Candidații declarați admiși la taxă în turul II trebuie să transmită, împreună cu Formularul de confirmare a locului de studii  și dovada plății primei tranșe din taxa de școlarizare. Aceasta poate fi plătită prin următoarele moduri:

 • prin ordin de plată, la orice sucursală BRD din România. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de școlarizare, menţionând numele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și numele facultăţii la care urmează să confirmi locul. Mai multe detalii pentru această metoda de plată găsești aici  Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi Formularului de confirmare a locului de studii. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare;
 • pentru unele facultăți, poţi achita taxa de admitere și la casierii (vezi aici).

Candidații care au confirmat deja în turul I, dar au fost repartizați în turul II la o opțiune superioară în ordinea preferințelor din fișa de înscriere, trebuie să trimită un nou Formular de confirmare a locului de studii la adresa  de email admitere@uaic.ro. Candidații care au confirmat deja în turul I și au rămas la același program de studii, indiferent de forma de finanțare, nu trebuie să mai trimită niciun mesaj de confirmare.

Dacă nu confirmați locul obținut în acest tur, pierdeți posibilitatea de a fi distribuit la primele opțiuni ale dumneavoastră.

Candidații care doresc să-și completeze opțiunile inițiale și cu altele cu taxă trebuie să transmită până vineri, 14 august 2020, pe adresa  de email admitere@uaic.ro, o solicitare în acest sens.

Atenție, următoarele specializări pot fi urmate doar în regim de plată a taxei de școlarizare:

 • Informatică (în limba engleză);
 • Administrarea afacerilor (în limba engleză);
 • Studii americane (în limba engleză).

Candidații admiși la Facultatea de Litere trebuie să precizeze limba/limbile moderne pentru care optează, dacă este cazul.

În ceea ce privește depunerea actelor de studii în original, vă rugăm să consultați periodic informațiile postate aici.

Atenție, vă rugăm să țineți cont de faptul că programul pentru depunerea actelor este diferit de cel pentru confirmarea online a locului ocupat!


Rezultate Turul 1 – Licență-Români de pretutindeni

Publicat: 29 iulie 2020

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI admiși la studii universitare de LICENŢĂ, forma de finanţare: BUGET, cu bursă

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI admiși la studii universitare de LICENŢĂ, forma de finanţare: BUGET, fără bursă

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI admiși la studii universitare de LICENŢĂ, forma de finanţare: cu TAXĂ

Lista candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI la studii universitare de LICENŢĂ  RESPINȘI (în așteptare)

IMPORTANT

Publicat: 29 iulie 2020

Candidații declarați admiși la buget în turul I trebuie să confirme locul ocupat prin completarea, semnarea și transmiterea Formularului de confirmare a locului de studii  până duminică, 2 august 2020, la adresa de email admitere@uaic.ro.

Candidații declarați admiși la taxă în turul I trebuie să transmită, împreună cu Formularul de confirmare a locului de studii (descarcă de aici)  și dovada plății primei tranșe din taxa de școlarizare. Aceasta poate fi plătită prin următoarele moduri:

 • prin ordin de plată, la orice sucursală BRD din România. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de școlarizare, menţionând numele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și numele facultăţii la care urmează să confirmi locul. Mai multe detalii pentru această metoda de plată găsești aici .  Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi Formularului de confirmare a locului de studii. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare;
 • pentru unele facultăți, poţi achita taxa de admitere și la casierii (vezi aici).

Candidații care au confirmat locul, la taxă sau buget (prin transmiterea, în termen, a Formularului de confirmare a locului de studii, vor primi informații referitoare la modalitatea de depunere a documentelor  (în Republica Moldova sau România).

Dacă nu confirmați locul obținut în acest tur, pierdeți posibilitatea de a fi distribuit la primele opțiuni ale dumneavoastră.

Candidații care doresc să-și completeze opțiunile inițiale și cu altele cu taxă trebuie să transmită până duminică, 2 august 2020,  pe adresa  de email admitere@uaic.ro, o solicitare în acest sens.

Atenție, următoarele specializări pot fi urmate doar în regim de plată a taxei de școlarizare:

 • Informatică (în limba engleză);
 • Administrarea afacerilor (în limba engleză);
 • Studii americane (în limba engleză).

Candidații admiși la Facultatea de Litere trebuie să precizeze limba/limbile moderne pentru care optează, dacă este cazul.


Listă provizorie candidați români de pretutindeni, admitere LICENȚĂ, sesiunea iulie 2020

Precizare: Eventualele sesizări cu privire la informațiile care apar în lista provizorie a candidaților români de pretutindeni vor fi trimise la adresa admitere@uaic.ro


Extensiunile Universității-liste finale

Facultatea de Drept – Extensiunea Bălți-Master

Facultatea de Fizică -Extensiunea Bălți-Licență și Master

Extensiunile Universității-liste provizorii

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor- Extensiunea Bălți-Licență și Master

Facultatea de Drept – Extensiunea Bălți-Master

Facultatea de Fizică -Extensiunea Bălți-Licență și Master


Rezultate finale candidați români de pretutindeni, admitere MASTER, sesiunea iulie 2020

Liste provizorii candidați români de pretutindeni, admitere MASTER, sesiunea iulie 2020


Anunț privind afișarea rezultatelor pentru candidații români de pretutindeni

22 iulie 2020

Rezultatele la concursul de admitere la studii de licență și studii de masterat pentru candidații români de pretutindeni vor fi afișate în perioada 26-27 iulie 2020 pe site-ul admitere.uaic.ro.

Având în vedere modificarea calendarului de finalizare a studiilor în Ucraina, în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a hotărât prelungirea perioadei de admitere la studii de licență pentru candidații români de pretutindeni provenind din Ucraina până la data de 30 iulie 2020. Înscrierea se va putea realiza on-line pe platforma inscriere.uaic.ro.


Informații privind susținerea testului vizând competențele lingvistice (limba română)

21 iulie 2020

Candidații români de pretutindeni care doresc să susțină testul vizând competențele lingvistice (limba română) corespunzătoare nivelului B1 trebuie să transmită o solicitare în acest sens, prin email, la adresa branisteludmila@yahoo.com.

Testul este gratuit și se va desfașura online, miercuri, 29 iulie 2020, ora 10. 

13 iulie 2020

Candidații români de pretutindeni care doresc să susțină testul vizând competențele lingvistice (limba română) corespunzătoare nivelului B1 trebuie să transmită o solicitare în acest sens, prin email, la adresa branisteludmila@yahoo.com.

Testul este gratuit și se va desfașura online, luni, 20 iulie 2020, ora 10. 


I. DATE GENERALE

I.1. Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte[1]:

 1. a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc[2] care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
 2. b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate – diaspora.

I.2. Școlarizarea românilor de pretutindeni se realizează cu respectarea strictă a capacității de școlarizare, astfel:

 1. a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, la programe cu predare exclusiv în limba română;
 2. b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, la programe cu predare exclusiv în limba română;
 3. c) cu plata taxei de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii român

I.3. (1) Locurile finanțate de la bugetul statului (fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă sau fără bursă) sunt stabilite prin ordin al ministrului, pentru fiecare universitate, repartizate pe facultăți de Senat la propunerea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.

(2) Locurile cu taxă sunt aprobate de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație și, pentru ocuparea lor, se pot califica toți candidaţii care au obținut punctaje inferioare mediei de admitere pentru locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor sau punctajelor, dar care satisfac cerinţa minimală de admitere (media minimă 5,00), precum şi cei care optează pentru această formă de învățământ în fişa de înscriere ori cei care îndeplinesc condițiile pentru a fi admişi doar cu taxă de studiu.

I.4. Se pot înscrie la programe de studii cu predare în limba română:

 • persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;
 • persoanele care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau obținute în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.
 • optează pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

I.5. Pentru programele de studii în limba engleză/franceză este necesară dovedirea competenței lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoașterii limbii engleze/franceze eliberat de către o instituție recunoscută de MEN.

I.6.(1) Concursul de admitere se realizează centralizat pe toată universitatea pentru ciclul de studii de licență, pe fișa de înscriere urmând a fi disponibile opțiuni privind toate programele de studii de licență pentru care au fost alocate locuri.

(2) Concursul de admitere la programele de studii de master se desfășoară la nivelul fiecărei facultăți.

I.7. Înscrierea se poate realiza în perioada 13-18 iulie 2020 (pentru candidații la studii de licență în locația de bază – Iași) și în perioada 13-24 iulie (pentru candidații la studii de master în locația de bază – Iași și pentru candidații la studii de licență și master de la Extensiunile UAIC) printr-una din următoarele metode:

 • Locația de bază (Iași):
  1. pentru studii universitare de licență – on-line, pe site-ul http://inscriere.uaic.ro;
  2. pentru studii universitare de master, conform deciziilor adoptate la nivelul comisiilor de admitere din cadrul facultăților;
 • Extensiuni (Bălți și Chișinău):
  1. la Consulatul României din Bălți, Strada Sf. Nicolae nr. 51, Bălți, și la sediul Universității de Educaţie Fizică şi Sport, Strada Andrei Doga 22, Chișinău doar pentru programele autorizate să funcționeze la Extensiunile universității din aceste localități;
  2. prin mijloace de comunicare electronice la adresa extensiune@uaic.ro.

I.8. Conform OMEN nr. 4107/6.07.2018, candidații pentru bursele oferite de statul român sunt scutiți de plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de  aptitudini

I.9. Pentru buna organizare și desfășurare a concursului de admitere a românilor de pretutindeni vor fi implicați și studenți voluntari din asociații studențești, în special din ATRAG.

II. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

II.1. Se pot înscrie pentru admitere în anul universitar 2020/2021 candidații din R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia de Nord, Serbia, Ucraina, Ungaria și din diaspora.

II.2. (1) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere fiind 100% media anilor de studii liceale, în limita locurilor alocate.

(2) Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere aflați pe ultimele locuri este media generală obținută în ultima clasă de studii liceale.

(3) Se pot recunoaște, în vederea admiterii, rezultatele obținute la olimpiadele/concursurile internaționale și naționale (obținute pe teritoriul României).

II.3. (1) Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

 1. Fișă de înscriere (Anexa nr. 1);
 2. Copie scanată/fotografie după Buletinul/Cartea/actul de identitate, inclusiv Anexa cu dovada domiciliului (pentru candidații din R. Moldova);
 3. Copie scanată/fotografie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 4. Copie scanată/fotografie după pașaport (cel puțin paginile necesare verificării datelor de identitate, cetățeniei și domiciliului), valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
 5. Copie scanată/ fotografie după certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare (Anexa nr. 2) – cu excepția candidaților din R. Moldova (copie scanată);
 7. Copia scanată/ fotografie a diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
 8. Copii scanate/ fotografii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite (traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
 9. Copia scanată/ fotografii a recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 10. Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Candidații la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport vor respecta cerințele specifice (copie scanată);
 11. 3 fotografii 2×2,5 cm (se aduc în momentul confirmării locului prin depunerea dosarului);
 12. alte documente solicitate de facultate, după caz.

(2) Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diploma de bacalaureat, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

II.4. (1) Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenții din Republica Moldova se realizează accesând  https://ctice.md/verif/  și, ulterior, pagina pentru verificarea actelor de studii.

(2) Pentru candidații din diaspora, diplomele care dau accesul la studii de licență sunt menționate în Anexa nr. 3.

II.5. La selecția candidaților români de pretutindeni, se vor acorda, cu prioritate, 20 de locuri candidaților provenind din Ucraina.

II.6. Candidații pentru studii universitare de licență, care, inițial, au fost admiși la un program de studii și se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceștia își pot continua studiile în baza aprobării anterioare.

III. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

III.1. Se pot înscrie pentru admitere în anul universitar 2020/2021 candidații din R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia de Nord, Serbia, Ucraina, Ungaria și din diaspora.

III.2. Admiterea candidaților se face în limita locurilor alocate.

III.3. Selecția candidaților se va realiza conform condițiilor stabilite de fiecare facultate pentru candidații români, probele de concurs urmând a se vor susține la facultăți.

III.4. Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de studii de licență acreditate.

III.5. Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face după cum urmează:

 • pentru absolvenții din Republica Moldova, programele de studii și diplomele pot fi verificate accesând paginile web: https://ctice.md/verif/; http://www.anacip.md/.
 • pentru celelalte țări, diplomele de licență pot fi verificate accesând site-urile: http://www.enic -naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara respectivă, și apoi Recognised higher education institutions, respectiv http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor _recunoscute, unde există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.

III.6. (1) Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

 1. Fișă de înscriere (Anexa nr. 4);
 2. Copie scanată/ fotografie după Buletinul/Cartea/actul de identitate, inclusiv Anexa cu dovada domiciliului (pentru candidații din R. Moldova);
 3. Copie scanată/ fotografie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 4. Copie scanată/ fotografie după pașaport (cel puțin paginile necesare verificării datelor de identitate, cetățeniei și domiciliului), valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
 5. Copie scanată/ fotografie după certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare (Anexa nr. 2) – cu excepția candidaților din R. Moldova (copie scanată);
 7. Copie scanată/ fotografie a diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 8. Copii scanate/ fotografii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 9. Copie scanată/ fotografie diplomei de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 10. Copii scanate/ fotografii ale suplimentului la diplomă/foilor matricole pentru studiile de licență absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 11. Copie scanată/ fotografie recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
 12. Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul); candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport vor respecta cerințele specifice (copie scanată);
 13. 3 fotografii 2×2,5 cm (se aduc în momentul confirmării locului prin depunerea dosarului);
 14. alte documente solicitate de facultate, după caz.

(2) Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

IV. DISPOZIŢII FINALE

IV.1. Listele cu candidații înscriși va fi completată cu cei care s-au înscris la concursul de admitere prin e-mail la Ministerul Educației.

IV.2. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul Afacerilor Externe pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni.

IV.3. Comisia centrală de admitere a candidaților români de pretutindeni poate redistribui pe țări și facultăți/programe de studii locurile alocate inițial în locația de bază care au rămas neocupate în urma organizării concursului de admitere.

IV.4. (1) Candidaţii declarați admişi pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Formularul de confirmare (Anexa nr. 5).

(2) Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligația să depună, conform calendarului stabilit, dosarul cu actele de studii în original, să achite cel puțin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2020/2021 şi să semneze Formularul de confirmare (Anexa nr. 5). În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii, vor depune la dosar copia legalizată a diplomei de bacalaureat însoțită de adeverință care să ateste prezența originalului la altă facultate/ instituţie de învățământ superior.

(3) După termenele stabilite, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi.

IV.5. Taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului cu taxă  se restituie în aceleași condiții ca și pentru candidații români. Ca dată de referință pentru calculul sumelor reținute se va lua data semnării Formularului de confirmare a locului.

IV.6. Contractul de studii se va semna după primirea Ordinului/Avizului MEN privind înmatricularea.

IV.7. Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

IV.8. În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

[1] conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

[2] armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji.

2021-09-28T09:50:13+02:00