fbpx

Admitere Masterat

Acasa/Admitere Masterat

200 de programe de studii în oferta UAIC pentru admiterea 2021

2020-12-21T15:07:30+02:00

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a aprobat oferta de studii pentru admiterea 2021, precum și condițiile de înscriere a candidaților. La studii de licență, oferta de admitere cuprinde 78 de specializări, în timp ce pentru master candidații vor avea de ales între 122 de programe de studii. La majoritatea facultăților Universității, admiterea pentru studii de licență se va face exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Șase facultăți iau în calcul la admitere, pe lângă media generală de la examenul de bacalaureat, media anilor de studii, media la diferite discipline studiate în liceu sau nota la [...]

200 de programe de studii în oferta UAIC pentru admiterea 20212020-12-21T15:07:30+02:00

Situația înscrierilor, joi 20 iulie 2017

2017-07-20T18:12:00+02:00

A fost afișată situația înscrierilor pentru ziua de joi, 20 iulie 2017.   înscrieri Licență, 20 iulie înscrieri Master, 20 iulie

Situația înscrierilor, joi 20 iulie 20172017-07-20T18:12:00+02:00

Situația înscrierilor, 18 iulie

2017-07-18T18:26:32+02:00

În cea de-a doua zi de Admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași s-au înscris în total 5273 candidați la studii de licență și 928 candidați pentru programele de Master. Puteți găsi mai jos înscrierile pe fiecare facultate: înscrieri Licență, 18 iulie înscrieri Master, 18 iulie   Găsiți aici datele de contact pentru comisiile de admitere de la fiecare facultate.

Situația înscrierilor, 18 iulie2017-07-18T18:26:32+02:00

Actele necesare înscrierii la Master

2012-07-13T13:08:24+02:00

Actele necesare - pe facultăți Biologie ● fişa de înscriere; ● diplomă de bacalaureat (în original); ● diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire (în original); ● foaie matricolă (în original); ● adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare); ● 3 poze color (obligatoriu) tip buletin; ● copie după certificatul de naştere (legalizată la notariat); ● copie după certificatul de căsătorie sau după documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (legalizată la notariat); ● copie după buletinul/cartea de identitate (nelegalizata); ● adeverinţă medicală tip, cu menţiunea „apt pentru concursul de admitere” [1]; [...]

Actele necesare înscrierii la Master2012-07-13T13:08:24+02:00