Admitere Masterat

Acasa/Admitere Masterat

Situația înscrierilor, joi 20 iulie 2017

2017-07-20T18:12:00+02:00

A fost afișată situația înscrierilor pentru ziua de joi, 20 iulie 2017.   înscrieri Licență, 20 iulie înscrieri Master, 20 iulie

Situația înscrierilor, joi 20 iulie 20172017-07-20T18:12:00+02:00

Situația înscrierilor, 18 iulie

2017-07-18T18:26:32+02:00

În cea de-a doua zi de Admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași s-au înscris în total 5273 candidați la studii de licență și 928 candidați pentru programele de Master. Puteți găsi mai jos înscrierile pe fiecare facultate: înscrieri Licență, 18 iulie înscrieri Master, 18 iulie   Găsiți aici datele de contact pentru comisiile de admitere de la fiecare facultate.

Situația înscrierilor, 18 iulie2017-07-18T18:26:32+02:00

Actele necesare înscrierii la Master

2012-07-13T13:08:24+02:00

Actele necesare - pe facultăți Biologie ● fişa de înscriere; ● diplomă de bacalaureat (în original); ● diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire (în original); ● foaie matricolă (în original); ● adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare); ● 3 poze color (obligatoriu) tip buletin; ● copie după certificatul de naştere (legalizată la notariat); ● copie după certificatul de căsătorie sau după documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (legalizată la notariat); ● copie după buletinul/cartea de identitate (nelegalizata); ● adeverinţă medicală tip, cu menţiunea „apt pentru concursul de admitere” [1]; [...]

Actele necesare înscrierii la Master2012-07-13T13:08:24+02:00