Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a aprobat oferta de studii pentru admiterea 2021, precum și condițiile de înscriere a candidaților. La studii de licență, oferta de admitere cuprinde 78 de specializări, în timp ce pentru master candidații vor avea de ales între 122 de programe de studii.

La majoritatea facultăților Universității, admiterea pentru studii de licență se va face exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Șase facultăți iau în calcul la admitere, pe lângă media generală de la examenul de bacalaureat, media anilor de studii, media la diferite discipline studiate în liceu sau nota la diverse probe din cadrul examenului de bacalaureat.

Admiterea la studii de master se va face, în cazul majorității facultăților, pe baza unei medii în care examenul de licență va conta în proporție de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție sau interviul, va avea o pondere de 40%. În cazul facultății de Drept, media examenului de licență va avea o pondere de 50%, media anilor de studii 25% și tot 25% nota obținută din analiza dosarului, pe baza scrisorii de intenție şi CV.

Oferta de admitere a UAIC pentru anul 2021 include 27 de specializări în limbi străine, 6 la studii de licență și 21 la studii de master. De asemenea, 7 programe de studii sunt disponibile pentru candidații români de pretutindeni în cadrul Extensiunii UAIC din Bălți, Republica Moldova, dintre care trei la studii de licență și patru la studii de master.