Depunerea actelor originale pentru înmatriculare la Extensiunea Bălţi

2011-08-30T15:49:08+02:00

TOŢI CANDIDAŢII ADMIŞI ÎN VARĂ LA SPECIALIZAREA Fizică Tehnologică (lista afişată) şi TOŢI CANDIDAŢII DECLARAŢI "SELECTAT" LA Economia comerţului, turismului şi serviciilor vor depune următoarele acte pentru a fi înmatriculaţi: diplomă de bacalaureat în ORIGINAL; copie legalizată la NOTAR după certificatul de naştere (certificatele în grafie chirilică vor fi obligatoriu traduse şi legalizate la notar); -copie după paşaport; -adeverinţă medicală de la medicul de familie cu APT PENTRU STUDII şi rezultatele analizelor de sînge şi plămâni (nu se cere certificat SIDA; 3 fotografii 3/4. Dacă actele au fost depuse în forma cerută încă din vară, nu mai este necesară depunerea lor [...]