TOŢI CANDIDAŢII ADMIŞI ÎN VARĂ LA SPECIALIZAREA Fizică Tehnologică (lista afişată) şi TOŢI CANDIDAŢII DECLARAŢI „SELECTAT” LA Economia comerţului, turismului şi serviciilor vor depune următoarele acte pentru a fi înmatriculaţi:

  • diplomă de bacalaureat în ORIGINAL;
  • copie legalizată la NOTAR după certificatul de naştere (certificatele în grafie chirilică vor fi obligatoriu traduse şi legalizate la notar); -copie după paşaport; -adeverinţă medicală de la medicul de familie cu APT PENTRU STUDII şi rezultatele analizelor de sînge şi plămâni (nu se cere certificat SIDA;
  • 3 fotografii 3/4.

Dacă actele au fost depuse în forma cerută încă din vară, nu mai este necesară depunerea lor încă o dată!
Cursurile la Extensiune vor începe odată cu cele de la Universitatea din Iaşi, pe data de 3 octombrie, 2011.