Domenii, specializări, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru cetățenii ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE (sesiunea septembrie 2023)

Condiții de admitere

Pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală:

 • Proba eliminatorie vocațională – notat Admis/Respins (oral): Dicție şi aptitudini muzicale (absolvenții Seminarului Teologic Liceal NU susțin această probă).
 • Media de admitere:
 • 60% Media generală de la bacalaureat;
 • 40% Nota obținută la proba scrisă la  Învățătura de credință ortodoxă

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

 1. Nota obţinută la proba scrisă Învățătura de credință ortodoxă;
 2. Pentru absolvenţii de Seminarii Teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de Liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru celelalte specializări

 • Media de admitere:
  • 100% – Media generală de la Bacalaureat.

  Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

  1. Media din timpul anilor de studiu liceal/seminarial;
  2. Pentru absolvenţii de Seminarii Teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de Liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Taxa de înscriere

 • 250 lei/specializare

Taxa de școlarizare pentru seria 2023 -2026/2027

 • 3000 lei

Lista olimpiadelor şcolare și a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul universitar 2023/2024

Ce poți studia

Dacă vrei să fii păstor de suflete, să le insufli copiilor valorile creştine, să devii un profesionist al slujirii semenilor sau dacă te pasionează artele plastice cu orientare sacră, prin cele patru programe de studii de licenţă (Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Ortodoxă – Asistenţă Socială şi Artă Sacră), Facultatea de Teologie Ortodoxă îţi oferă posibilitatea de a studia domeniul ales într-un spaţiu educaţional dedicat formării tale intelectuale şi spirituale.

Vezi aici ce discipline poți studia la fiecare specializare.

Ce spun colegii tăi mai mari despre Facultate

Cursuri online pentru elevi

Război, Pandemie, alte riscuri ale globalizării și nevoia vitală de spiritualitate creștină, Lect. univ. dr. diac. Adrian Sorin MIHALACHE

Cultivarea Inteligenței Spirituale. Teologia si științele despre cel mai cuprinzător proiect universitar de dezvoltare personală, Lect. univ. dr. diac. Adrian Sorin MIHALACHE

„Teologia sau drumul către sine. Incursiune identitară”, Lect. univ. dr. pr. Cezar HÂRLĂOANU

De ce la noi

Ca student al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi beneficiezi de oportunităţi unice în ţară. Vei avea şansa de a colabora cu cadre didactice formate în proporţie de 90% în străinătate. Vei avea acces la Biblioteca „Dumitru Stăniloae”, unde poţi consulta lucrări unicat, enciclopedii şi dicţionare clasice de teologie, precum şi cărţi şi periodice de specialitate în limbi de circulaţie internaţională. Te vei putea reculege în Capela facultăţii. Vei învăţa cum să-i înveţi pe copii, făcând practică pedagogică în şcoli ieşene de prestigiu, şi vei putea participa la numeroasele programe de asistenţă socială şi voluntariat desfăşurate de studenţii teologi.  Dacă alegi Arta Sacră, prima specializare de acest gen din ţară, îţi vei putea descoperi şi cultiva talentul pictural şi vei avea acces la aparatură de ultimă generaţie, destinată restaurării şi conservării lucrărilor de artă şi carte veche.

Ce poţi face după ce termini

Ca licenţiat al Specializării Teologie Ortodoxă Pastorală poţi deveni, prin hirotonie, membru al clerului bisericesc în treptele de diacon, preot sau episcop. Dacă nu urmezi vocaţia preoţească poţi alege un alt domeniu de activitate în administraţia bisericească sau în societatea civilă. Dacă eşti absolvent de Teologie Ortodoxă Didactică poţi preda disciplina Religie Ortodoxă în învăţământul primar şi gimnazial de stat sau privat, iar ca licenţiat în Teologie Ortodoxă – Asistenţă Socială te poţi angaja ca asistent social în instituţii de profil din ţară şi străinătate. Dacă ai terminat Artă Sacră poţi profesa ca pictor bisericesc, restaurator carte-document şi icoană în spaţiul eclezial sau în alte sectoare de activitate culturală (edituri, muzee, biblioteci, case de cultură) ori ca profesor de educaţie plastică în învăţământul preuniversitar.

Plata taxei de înscriere la admitere

 • Modalități de plată a taxei de admitere:
  • Poți plăti taxa de admitere online:

– cu cardul din contul de candidat pe platforma eadmitere.uaic.ro prin euplatesc.ro. Plata cu cardul este disponibilă doar după ce selectezi o opțiune de locuri, adică program de studii universitare finanțate de la bugetul de stat (fără taxă) sau cu taxă. După ce ai efectuat plata cu cardul confirmarea apare automat în platformă;

–  în contul BCR, pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile de pe platformă.

  • Poţi achita taxa de admitere la orice agenţie BRD din ţară, în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400, cod 28 – taxă admitere. Este necesar să indici codul pentru fiecare Facultate, forma de învățământ (IF, ID sau IFR). Vezi AICI tabelul cu codurile facultăţilor.
  • Pentru fiecare dosar de înscriere se achită o taxă de admitere distinctă.
  • Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele și  CNP-ul candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
 • Dacă te numeri printre candidații scutiţi de plata taxei de înscriere, alege ca metodă de plată în platformă „Scutire taxă” și încarcă documentul care atestă faptul că ești eligibil pentru scutirea taxei. Vezi AICI categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere.
 • Românii de pretutindeni (Republica Moldova, Ucraina, diaspora) sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere.
 • Taxele de admitere de la fiecare facultate pot fi consultate aici.

Depunerea dosarului de admitere

Înscrierea se realizează on-line AICI sau la sediul facultății. Puteți consulta detalii  AICI

 • dacă alegi să te înscrii on-line,  te rugăm să citești cu atenție secțiunea „Întrebări frecvente”.
 • în cazul în care alegi să depui dosarul în format fizic, în sala de înscriere vei primi instrucțiunile necesare.
 • în toate clădirile universității vei fi întâmpinat de puncte de informare de unde primești informaţii inclusiv despre sălile de înscriere, adică locul în care trebuie să ajungi pentru a depune dosarul de admitere.

Actele necesare

 • Dosar tip plic;
 • Certificat de naştere (copie);
 • Carte de identitate (copie);
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (copie);
 • Formular înscriere (formular // ce se completează DOAR online, accesând https://eadmitere.uaic.ro/auth/login – necesită crearea unui cont în prealabil, folosind o adresă de e-mail validă);
 • Diploma de bacalaureat obţinută în România/adeverinţa de absolvire a bacalaureatului (în cazul candidaţilor promoţia 2023) (în original şi copie) sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Foaie matricolă de la liceu sau seminar (în original şi copie); candidaţii care au absolvit şcoala profesională sau şcoala de cântăreţi bisericeşti vor prezenta şi foaia matricolă (în original și copie) pentru aceşti ani de studiu;
 • Diploma universitară (dacă este cazul) (în original şi copie);
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (în original și copie);
 • Certificatul sau adeverinţa de botez (în original şi copie);
 • Binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparţine candidatul; apartenenţa este dată în funcţie de domiciliul stabil al candidatului. Candidatul se va adresa sectorului de resort al (Arhi)Episcopiei respective (se obţine personal);
 • Recomandare de la preotul din parohia în care are domiciliul stabil candidatul[1];
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să se menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • 4 fotografii 3/4;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere (// în cazul în care se achită cu ajutorul platformei – vezi mai sus – ea va fi procesată automat);
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la o altă facultate: Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Extras de cont al titularului (la o bancă agreată UAIC: BRD, BCR, BT, Raiffeisen, ING, Alpha Bank) în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont  (Art. 62 din REGULAMENThttps://admitere.uaic.ro/wp-content/uploads/2023/02/Regulament-Admitere-Licenta-2023_site.pdf ).

[1] Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului;

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.


Precizări privind echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate de către cetăţenii români

Candidații la admitere cetățeni români cu studii liceale în străinătate, vor depune la facultăţi la comisiile de admitere sau online pe site-ul de admitere: eadmitere.uaic.ro, în perioada înscrierilor, dosarele pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate, în vederea obţinerii atestatului de echivalare a studiilor emis de către C.N.R.E.D.

Înscriere online: În momentul înscrierii online (eadmitere.uaic.ro) candidatul va realiza un fişier PDF cu toate actele solicitate, pe care le va încărca în secțiunea Documente necesare/Dosar pentru obținerea documentului de recunoaștere a studiilor efectuate in străinătate.  Documentele care trebuie depuse în original (traducerile legalizate ale actelor de studii, adeverințele de autenticitate, dacă este cazul), vor fi depuse la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere, la sediul facultăţii.

Dosarul pentru echivalarea diplomei de bacalaureat obţinute în străinătate va fi alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED: https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Atestatele de recunoaștere primite de la CNRED de către Universitate vor fi transmise facultăților pentru a completa dosarul personal al candidaților.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.

Afișarea rezultatelor concursului de admitere și confirmarea locurilor se va realiza după cum urmează:

 • Eventualele contestaţii se depun în maxim 24 de ore, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere. Rezultatul contestaţiilor se comunică în cel mult 2 zile după încheierea termenului de depunere a acestora. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
 • Informații complete despre confirmarea locului sunt publicate AICI.

Candidaţii admiși pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, cel puţin 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2022 – 2023.

După acest termen, vor fi declaraţi respinși candidaţii care nu au semnat contractul de studii și nu au achitat taxele menţionate mai sus. Locurile eliberate de acești candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune. Candidaţilor admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de școlarizare. Candidaţilor admiși cu taxă care renunţă la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

Atenție, acestea sunt ultimele medii de la admiterea din 2022. Ele sunt prezentate strict cu caracter informativ. De la an la an, mediile minime/maxime pot varia semnificativ.

Domenii, specializări, forme de învățământ, limba de predare și număr de locuri pentru candidații ROMÂNI DE PRETUTINDENI (sesiunea septembrie 2023)

Informații despre admiterea candidaților români de pretutindeni la programele de studii universitare de licență organizate la Extensiunea UAIC din Chișinău, Republica Moldova.

Condiții de admitere

Media de admitere:

 • 100% media anilor de studii liceale.

Pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală:

 • Proba eliminatorie vocațională – notat Admis/Respins (oral): Dicție şi aptitudini muzicale (absolvenții Seminarului Teologic Liceal NU susțin această probă).

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere aflați pe ultimele locuri:

 1. Media de la examenul de bacalaureat
 2. Media generală obținută în ultima clasă de studii liceale.

Taxa de înscriere

NU se percepe taxă de înscriere.

Informații detaliate despre admiterea candidaților români de pretutindeni AICI.

Număr de locuri

Numărul de locuri pentru candidații de etnie romă este distribuit pe facultăți conform informațiilor de pe această pagină

Acte necesare – Licență

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de licență sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie după certificat de naștere;
 • Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Dosar plic.
 • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
 • recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • alte acte solicitate de facultate (pentru Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Teologie Ortodoxă sau Teologie Romano-Catolică).

Acte necesare – Master

 • diploma de bacalaureat – în original;
 • diploma de licenţă – în original;
 • suplimentul al diploma de licenţă/foaie matricolă – în original;
 • certificat de naştere – în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) – în copie legalizată;
 • carte de identitate – copie;
 • adeverinţă medicală tip;
 • 2 fotografii 3/4;
 • recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • fişă de înscriere (se găseşte la comisia de admitere);
 • alte acte solicitate de facultate (pentru Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Teologie Ortodoxă sau Teologie Romano-Catolică).

Media de admitere

Modalitatea de calculare a mediei de admitere: conform condițiilor detaliate pentru fiecare facultate pe această pagină

Cazare în perioada admiterii

Candidații care vor susține probe de concurs în cadrul procesului de admitere au posibilitatea de a se caza în căminele C2 și C4, din complexul studențesc „Târgușor – Copou”, împreună cu însoțitorii, dacă este cazul.

Cazarea se face în baza unei cereri trimise în perioada 10-14 iulie 2023 (până la ora 14.00), la adresa cazare@uaic.ro, și a răspunsului comunicat solicitantului.

Costurile de cazare:

 • Căminul C2 – 39 lei/loc/zi
 • Căminul C4 – 26 lei/loc/zi

Mai multe detalii sunt publicate la adresa: https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Cine are drept de cazare

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare.

Cât costă și când se fac cazările

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc. Vezi AICI informații despre tarifele de cazare și calendarul cazărilor.

Citește și:

Vezi și:

GALERIE FOTO

Pune o întrebare despre Admitere

Primești prin email noutățile și informațiile care te interesează

Contact