Lista olimpiadelor şcolare și a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul universitar 2024/2025

Facultatea Categorii de olimpici
BIOLOGIE Premiile I, II şi III și mențiuni la olimpiadele școlare naţionale şi internaţionale din domeniile Biologie, Chimie, Fizică, Geografie.
CHIMIE • Premii şi menţiuni la Olimpiadele Internaţionale şi Naţionale de Chimie;
• Premii şi menţiuni la Olimpiadele Internaţionale şi Naţionale de Fizică şi Biologie;
• Premii şi menţiuni la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe;
• Premii şi menţiuni la Concursul de Chimie „Magda Petrovanu”, organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
• Premii şi menţiuni la Concursul Naţional „C.D. Neniţescu”;
• Premii şi menţiuni la Concursul Naţional „Petru Poni”;
• Premii la Concursul de chimie aplicată în inginerie şi protectia mediului „Acad. Cristofor Simionescu”, organizat de Facultatea de Inginerie şi Protecţia Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
• Premii la Concursul „Chimia – prieten sau duşman?”, organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti;
• Premii la Concursul „Candin Liteanu” organizat de Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca.
DREPT Premiile I, II şi III la Olimpiade Internaţionale şi Naţionale în domeniul Știinţelor sociale şi umaniste (din aria curriculară Limbă şi comunicare şi aria curriculară Om şi societate), obţinute pe parcursul studiilor liceale.
ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR Premiile I, II, III,  în perioada studiilor liceale, la olimpiadele naționale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică şi discipline economice de specialitate.

Premii la nivel național și/sau internațional  în cadrul Concursului Național de Robotică Școlară First Tech Challenge și First Tech Challenge, la nivel internațional.

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Specializările: Educaţie Fizică şi Sportivă + Sport şi Performanţă Motrică

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat:

Participanţi la Jocurile Olimpice; Locurile I, II şi III la Campionatele Mondiale şi Europene în ultimii patru ani la sporturile olimpice.

Locul I la Campionatele Naţionale în ultimii 4 ani de liceu (2021,2022,2023,2024) la sporturile olimpice;

Locul I la Olimpiada Națională la disciplina Pregătire sportivă teoretică.

Pentru locurile cu taxă:

Locurile II la Campionatele Naţionale în ultimii 4 ani de liceu (2021,2022,2023,2024) la sporturile olimpice;

Locurile IV, V, VI la Campionatele Mondiale şi Europene (seniori, tineret, juniori) în ultimii doi ani la sporturile olimpice.

Locurile II, și III la Olimpiada Națională la disciplina Pregătire sportivă teoretică.

Specializarea: Kinetoterapie şi Motricitate Specială

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat:

Locurile I, II şi III la Olimpiada Naţională de Biologie

FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE Pentru specializările din domeniul fundamental Științe sociale (Sociologie, Resurse umane, Asistență socială, Științe Politice, Relații internaționale și studii europene, Comunicare și relații publice):
• Premiile I, II și III la Olimpiade Naționale și Internaționale ciclul liceal: Științe Socio-Umane (Logică, Argumentare și comunicare, Psihologie, Sociologie, Economie), Inovare și creativitate digitală, Matematică, Informatică;
• Premiile I, II și III la Concursuri Naționale și Internaționale pentru elevi ciclul liceal în domeniul științelor sociale.

Pentru specializările din domeniul fundamental: Științe umaniste (Filosofie)
• Premiile I, II și III la Olimpiade Naționale și Internaționale ciclul liceal: Științe Socio-Umane (Logică, Argumentare și comunicare, Filosofie);
• Premiile I, II și III la Concursuri Naționale și Internaționale pentru elevi ciclul liceal în domeniul științelor umaniste.

FIZICĂ Candidații care, în timpul liceului, au participat la următoarele olimpiade internaționale: Fizică, Matematică, Informatică, Astronomie, Astronomie și Astrofizică, Biologie, Olimpiada Asiatică de Fizică, Olimpiada Europeană de Fizică, Olimpiada Internațională pluridisciplinară Tuymaada, Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, Olimpiada de Științe a Uniunii Europene, Olimpiada Internațională de Științele Pământului;

• Candidaţii care au participat, în timpul liceului, la etapa națională a olimpiadelor de Fizică, Matematică, Informatică, Biologie, Astronomie, Astronomie şi Astrofizică, Ştiinţe, Științe pentru Juniori, Științele Pământului, precum și la Concursul Naţional de Fizică „Evrika!”, Concursul Naţional „Ştefan Procopiu” sau au luat premii și mențiuni la Concursul Naţional de Matematică şi Fizică „Vrăncianu-Procopiu” și la Concursul de Fizică „PHI” al Centrelor de Excelenţă;

• Candidaţii care, în timpul liceului, au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană a olimpiadelor de Fizică, Matematică, Informatică, Biologie, Astronomie, Astronomie şi Astrofizică, Ştiinţe, Științe pentru Juniori, Ştiinţele Pământului;

Premii la nivel național și/sau internațional  în cadrul Concursului Național de Robotică Școlară First Tech Challenge și First Tech Challenge, la nivel internațional.

GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE Domeniul Geografie: premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Limba franceză, Limba engleză sau  la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului” şi la Concursul „GEOMONDIS”. Premii la nivel național și/sau internațional  în cadrul Concursului Național de Robotică Școlară First Tech Challenge și First Tech Challenge, la nivel internațional.
Domeniul Știința mediului: premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică, Concursul naţional „Ştiinţele Pământului” şi la Concursul „GEOMONDIS”. Premii la nivel național și/sau internațional  în cadrul Concursului Național de Robotică Școlară First Tech Challenge și First Tech Challenge, la nivel internațional.
Domeniile Geologie și Ingineria geologică: Premii şi menţiuni la Olimpiadele naționale și internaționale de Geografie, Biologie, Matematică, Chimie, Fizică, la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului”, la Concursul „GEOMONDIS” și la alte concursuri școlare în domeniu recunoscute la nivelul Ministerului Educației. Premii la nivel național și/sau internațional  în cadrul Concursului Național de Robotică Școlară First Tech Challenge și First Tech Challenge, la nivel internațional.
INFORMATICĂ Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale și naționale, în clasele IX-XII:
• Medalie sau premiu la Olimpiada Internațională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie;
• Medalie sau premiu la concursurile școlare internaționale de Informatică (doar la probele de algoritmică) sau Matematică recunoscute de Ministerul Educației, altele decât Olimpiadele Internaționale;
• Medalie sau premiu la Olimpiada Națională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie;
• Medalie sau premiu la concursurile naţionale de Informatică (doar la probele de algoritmică) sau Matematică, recunoscute de Ministerul Educației, altele decât Olimpiadele Naționale;
• Clasarea pe primele 3 locuri la concursul FII Code (proba de algoritmică), organizat de Asociaţia Studenţilor Informaticieni din Iaşi şi de Facultatea de Informatică.

Observaţii:
• Participanții la Olimpiada Națională (faza finală): absolvenții de liceu care au participat la Olimpiada Națională de Informatică, Matematică, Fizică, Chimie în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea mediei generale de bacalaureat cu nota 10.

• Absolvenţii de liceu care au obținut medalii sau premii la concursurile internaționale sau naționale de robotică, recunoscute de Ministerul Educației, în clasele IX-XII, pot cere înlocuirea cu nota 10 a notei de la Informatică sau Matematică obținută la bacalaureat.

ISTORIE Premiile I, II sau III la Olimpiada Naţională de Istorie, obținute în perioada studiilor liceale.
LITERE Premiul I, II și III la olimpiadele naționale și internaționale de română şi limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, latină, greacă), obținute pe parcursul ciclului liceal.
MATEMATICĂ Premiile I, II și III la olimpiadele de Matematică sau Informatică pentru clasele IX-XII, începând cu faza judeţeană.
PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Premiile I, II și III la olimpiadele şcolare de Ştiinţe exacte şi discipline socio-umane naţionale şi internaţionale.

Premii la nivel național și/sau internațional  în cadrul Concursului Național de Robotică Școlară First Tech Challenge și First Tech Challenge, la nivel internațional.

TEOLOGIE ORTODOXĂ Premiile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare naţionale şi internaționale recunoscute de Ministerul Educației şi la alte concursuri internaționale şi naţionale organizate sub patronajul Bisericii Ortodoxe Române.
Candidaţii care au fost membrii unui grup premiat la competiții naţionale sau internaționale nu se încadrează în această categorie.
TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ Premiile I, II și III la Olimpiada Naţională de Religie, obţinute pe parcursul ciclului liceal.