Lista olimpiadelor şcolare și a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul universitar 2022/2023

 

Facultatea Categorii de olimpici
BIOLOGIE Premiile I, II şi III la olimpiadele școlare naţionale şi internaţionale din domeniile biologie, chimie, fizică, geografie.
CHIMIE • Premii şi menţiuni la olimpiadele internaţionale şi naţionale de chimie;
• Premii şi menţiuni la olimpiadele internaţionale şi naţionale de fizică şi biologie;
• Premii şi menţiuni la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe;
• Premii şi menţiuni  la Concursul de Chimie „Magda Petrovanu”, organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
• Premii şi menţiuni  la Concursul Naţional „C.D. Neniţescu”;
• Premii şi menţiuni  la Concursul Naţional „Petru Poni”;
• Premii şi menţiuni la Concursul de chimie aplicată în inginerie şi protectia mediului „Acad. Cristofor Simionescu”, organizat de Facultatea de Inginerie şi Protecţia Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
• Premii şi menţiuni  la Concursul „Chimia – prieten sau duşman?”, organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti;
• Premii şi menţiuni  la Concursul „Candin Liteanu” organizat de Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca.
DREPT Premiile I, II  şi III  la olimpiade internaționale și naționale în domeniul științelor sociale și umaniste.
ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR Premiile I, II și III obținute în ultimii patru ani de studii liceale la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică şi discipline economice de specialitate.
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Specializările Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică:
Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat: Participanţi la jocurile olimpice; Locurile I, II şi III la campionatele mondiale şi europene în ultimii patru ani la sporturile olimpice.
Pentru locurile cu taxă:
– Locurile I şi II la campionatele naţionale în ultimul an calendaristic la sporturile olimpice;
– Locurile IV, V, VI la campionatele mondiale şi europene (seniori, tineret, juniori) în ultimii doi ani la sporturile olimpice;
– Locurile I, II și III la Olimpiada Națională la disciplina Pregătire sportivă teoretică.Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială:
– Locurile I, II şi III la Olimpiada Naţională de Biologie.
FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE Premiile I, II şi III la olimpiade naționale și internaționale ciclul liceal: științe socio-umane (Logică, Argumentare și comunicare, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie), Inovare și creativitate digitală, Matematică, Informatică;
Premiile I, II şi III la concursuri naţionale şi internaţionale pentru elevi din ciclul liceal în domeniul științelor sociale sau în domeniul științelor umaniste.
FIZICĂ • Candidații care, în timpul liceului, au participat la următoarele olimpiade internaționale: de Fizică, Matematică, Informatică, Astronomie, Astronomie și Astrofizică, Biologie, Olimpiada Asiatică de Fizică, Olimpiada Europeană de Fizică, Olimpiada Internațională pluridisciplinară Tuymaada, Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, Olimpiada de Științe a Uniunii Europene, Olimpiada Internațională de Științele Pământului.
• Candidaţii care au participat, în timpul liceului, la etapa națională a olimpiadelor de Fizică, Matematică, Informatică, Biologie, Astronomie, Astronomie şi Astrofizică, Ştiinţe, Științe pentru Juniori, Științele Pământului, precum și la Concursul Naţional de Fizică „Evrika!” sau au luat premii și mențiuni la  la Concursul de Fizică „PHI” al Centrelor de Excelenţă, Concursul Naţional de Matematică şi Fizică „Vrăncianu-Procopiu” și Concursul Naţional „Ştefan Procopiu”.
• Candidaţii care, în timpul liceului, au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană a olimpiadelor de Fizică, Matematică, Informatică, Biologie, Astronomie, Astronomie şi Astrofizică, Ştiinţe, Științe pentru Juniori, Ştiinţele Pământului.
GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE Domeniul Geografie – premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională și județeană ale Olimpiadei de Geografie, Limba franceză, Limba engleză sau la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului” şi la Concursul „GEOMUNDIS”.
Domeniul Ştiinţa mediului – premii şi menţiuni la fazele  internaţională, naţională și județeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică, la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului” şi la Concursul „GEOMUNDIS”.
Domeniul Geologie – premii şi menţiuni la olimpiadele naționale și internaționale de Biologie, Matematică, Chimie, Fizică, Geografie şi la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului”.
INFORMATICĂ Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale și naționale, în clasele IX-XII:
– Medalie sau premiu la olimpiada internațională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie;
– Medalie sau premiu la concursurile școlare internaționale de Informatică sau Matematică (altele decât olimpiadele internaționale) recunoscute de ME;
– Medalie sau premiu la olimpiada națională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie;
– Medalie sau premiu la concursurile naţionale cu finanțare ME, doar la probele de algoritmică;
– Participarea la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, soldată cu clasarea pe unul dintre primele 10 locuri la oricare dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât şi de la concursul de admitere);
– Clasarea pe primele 3 locuri la concursul FII Code (proba de algoritmică), organizat de Asociaţia Studenţilor Informaticieni din Iaşi şi de Facultatea de Informatică.
Observaţii:
• Participanții la olimpiada națională (faza finală): absolvenții de liceu care au participat la Olimpiada Națională de Informatică/Matematică/Fizică/Chimie în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea mediei generale de bacalaureat cu nota 10.
ISTORIE Premiile I, II sau III la Olimpiada Naţională de Istorie, obținute în ultimii patru ani.
LITERE Premiile I, II și III la olimpiadele naţionale şi internaţionale de română şi limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, latină, greacă), obținute pe parcursul ciclului liceal.
MATEMATICĂ Premii la olimpiadele de Matematică sau Informatică pentru clasele IX-XII, începând cu faza judeţeană.
PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Premiile I, II și III la olimpiadele şcolare de Ştiinţe exacte şi discipline socio-umane naţionale şi internaţionale.
TEOLOGIE ORTODOXĂ Absolvenți de Liceu şi Seminar Teologic Liceal care au obţinut premiile I, II și III și mențiuni la olimpiadele naționale şi internaționale recunoscute de ME.
TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ Premiile I, II și III la Olimpiada Naţională de Religie, obţinute pe parcursul ciclului liceal.