Facultatea de Drept a afişat pe această pagină repartizarea pe săli a candidaţilor la concursul de admitere 2011.

Testul pentru verificarea cunoştinţelor de limba română este alcătuit din 50 de întrebări de tip grilă şi nu constituie o probă eliminatorie. Media de concurs- formată din 50% nota obţinută la test şi 50% media dintre media anilor de studii şi media examenului de bacalaureat- se va calcula indiferent de nota obţinută la testul grilă.

[message type=”warning”]Candidaţii înscrişi în perioada 11-16 iulie 2011 vor susţine testul la LIMBA ROMÂNĂ în data de 18 iulie 2011, ora 11.00. Durata examenului este de 2 ore. În vederea desfăşurării în bune condiţii a examenului, intrarea candidaţilor în sala de examen se va face în intervalul 10.00 – 10.30. După ora 10.30 nu mai este permis accesul candidaţilor în sala de examen![/message]