Nr. crt.

Facultatea

Domeniul

Nr. locuri
BUGET

Nr. locuri propuse
TAXA

Romani

R. Moldova

zi

ID/FR

1

BIOLOGIE

BIOLOGIE

0

0

63

18

ŞTIINŢA MEDIULUI

0

1

44

37

TOTAL:

0

1

107

55

2

CHIMIE

CHIMIE

20

1

8

0

ŞTIINŢA MEDIULUI

7

0

8

0

TOTAL:

27

1

16

0

3

DREPT

DREPT

0

3

0

9

TOTAL:

0

3

0

9

4

ECONOMIE SI  ADMINISTRAREA AFACERILOR

ECONOMIE

0

11

400 Iaşi
75 Piatra Neamţ

425

ADMINISTRAREA AFACERILOR

FINANTE

CONTABILITATE

STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA

ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE

MANAGEMENT

MARKETING

ŞTIINTE ADMINISTRATIVE

9


100

85

TOTAL:

9

11

575

510

5

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI  SPORT

EDUCATIE  FIZICĂ ŞI  SPORT

0

2

28

80

TOTAL:

0

2

28

80

6

FILOSOFIE

FILOSOFIE

5

30

ASISTENTA SOCIALA

0 50 50

SOCIOLOGIE

0 50 50

ŞTIINTE POLITICE

0 50 50

STIINTE ALE COMUNICARII

0 50 50

RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

2 50 0

STUDII CULTURALE

8 30 0

TOTAL:

15

0

310

150

7

FIZICA

FIZICA

79

1

9

0

ŞTIINTE INGINERESTI APLICATE

10

0 10

TOTAL:

89

1

19

0

8

ISTORIE

ISTORIE

0

2

30

40

STUDII CULTURALE

13

0

48

0

TOTAL:

13

2

78

40

9

INFORMATICĂ

INFORMATICA

0

0

20

0

TOTAL:

0

0

20

0

10

GEOGRAFIE SI GEOLOGIE

GEOGRAFIE

0

1

44

0

STIINTA MEDIULUI

0

1

37

0

GEOLOGIE

12

0

10

0

INGINERIE GEOLOGICA

7

0

19

0

TOTAL:

19

2

110

0

11

LITERE

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

42

1

300

0

LIMBI MODERNE APLICATE
STUDII CULTURALE

6

0

0

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

0

1

0

0

TOTAL:

48

2

300

0

12

MATEMATICA

MATEMATICA

57

1

6

0

TOTAL:

57

1

6

0

13

PSIHOLOGIE
ŞI  ŞTIINTE ALE EDUCATIEI

PSIHOLOGIE

0

5

70

78

ŞTIINTE ALE EDUCATIEI

27

2

90

5

ŞTIINTE ALE EDUCATIEI- Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

TOTAL:

27

7

160

83

14

TEOLOGIE ORTODOXA

TEOLOGIE

21

0

60


TOTAL:

21

0

60

0

15

TEOLOGIE ROMANO – CATOLICA

TEOLOGIE

0

0

24

0

TOTAL:

0

0

24

0

TOTAL UNIVERSITATE:

325

33

1813

927