Mediile de mai jos reprezintă mediile de înmatriculare (după toate redistribuirile). După prima sesiune de admitere, mediile afişate în primă fază scad în funcţie de numărul celor care nu s-au înmatriculat (s-au retras sau au fost admişi la altă facultate).


Având în vedere faptul că anul acesta examenul de bacalaureat s-a desfăşurat în condiţii diferite, iar mediile au fost sensibil diferite faţă de anul trecut, subliniem faptul că mediile prezentate mai jos sunt pur orientative.

Facultatea

Domeniul

Medii minime Buget

Media

maxima Buget

media minima taxa

Zi

media minima taxa

ID/FR

BIOLOGIE

BIOLOGIE

7,56

9,91

6,52

5,83

ŞTIINŢA MEDIULUI

7,90

9,89

6,03

5,71

CHIMIE

CHIMIE

6,13

9,84

7,93


ŞTIINŢA MEDIULUI

6,43

9,48

6,84


DREPT

DREPT

9,54

9,97

8,95

6,16

ECONOMIE SI  ADMINISTRAREA AFACERILOR

ECONOMIE

8,78

9,95

6,17

5,81

ADMINISTRAREA AFACERILOR

FINANTE

CONTABILITATE

STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA

ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE

MANAGEMENT

MARKETING

ŞTIINTE ADMINISTRATIVE

8,66

9,75

6,03

5,75

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI  SPORT

EDUCATIE  FIZICĂ ŞI  SPORT

8,80

9,70

5,06

5,15

FILOSOFIE

FILOSOFIE

6,45

9,76

7,33


ASISTENTA SOCIALA

9,00

9,80

6,70

5,78

SOCIOLOGIE

8,44

9,75

6,97


ŞTIINTE POLITICE

9,04

9,92

6,53

6,28

STIINTE ALE COMUNICARII

9,48

9,99

6,26

5,77

RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

9,47

9,90

6,71


FIZICA

FIZICA

6,03

9,95

6,99


ŞTIINTE INGINERESTI APLICATE

6,90

9,96

8,95


ISTORIE

ISTORIE

6,32

9,91

6,32

6,11

INFORMATICĂ

INFORMATICA

8,62

10

5,76


GEOGRAFIE SI GEOLOGIE

GEOGRAFIE

8,36

9,95

5,93


STIINTA MEDIULUI

8,35

9,89

6,53


GEOLOGIE

6,11

9,43

6,65


INGINERIE GEOLOGICA

6,50

9,63

5,81


LITERE

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

6,75

9,99

5,81


LIMBI MODERNE APLICATE

6,24

9,99

6,97


STUDII CULTURALE

8,55

9,85

6,80


ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

9,41

9,98

6,52


MATEMATICA

MATEMATICA

5,18

9,93

8,90


PSIHOLOGIE

ŞI  ŞTIINTE ALE EDUCATIEI

PSIHOLOGIE

9,10

9,94

8,11

5,82

ŞTIINTE ALE EDUCATIEI

7,12

9,67

6,33

6,05

ŞTIINTE ALE EDUCATIEI- Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

7,40

9,59

6,03


TEOLOGIE ORTODOXA

TEOLOGIE

6,01

9,95

5,59


TEOLOGIE ROMANO – CATOLICA

TEOLOGIE

5,95

9,86

6,34