Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) pune la dispoziția elevilor de clasa a XII-a, începând cu data de 7 aprilie 2020, posibilitatea de preînscriere online pentru admiterea 2020.

Începând cu data de 7 aprilie 2020, candidații care doresc să participe la concursul de admitere la programele de studii de licență sau masterat organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au posibilitatea de a opta pentru completarea on-line a fișei de preînscriere și a dosarului de concurs. Acest lucru poate fi realizat prin accesarea platformei inscriere.uaic.ro, destinată atât candidaților cetățeni români cu domiciliul în România sau în străinătate, cetățenilor statelor membre UE și SEE, cât și candidaților din Republica Moldova sau etnicilor români din celelalte state.

Potențialii candidați pot completa fișa de preînscriere, în care se regăsesc toate informațiile incluse în fișa de înscriere la concursul de admitere, pot formula opțiuni privind programele de studii la care ar dori să fie admiși, pot încărca documente doveditoare privind datele personale, studiile absolvite, rezultatele obținute etc. Prin preînscriere sunt eliminate eforturile implicate de deplasarea până la Iași a candidaților la admitere. De asemenea, dosarele complete vor primi un feedback util din partea comisiei de admitere de la nivelul fiecărei facultăți, asigurând timpul necesar corectării unor eventuale erori sau completării dosarului de concurs în conformitate cu reglementările legale și cele aplicabile la nivelul Universității.

Preînscrierea online a fost implementată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 2019, când au fost create, pe platforma inscriere.uaic.ro, peste 4300 de conturi.

Calendarul admiterii la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din acest an va fi anunțat în timp util. Informații complete despre admiterea 2020 la UAIC pot fi consultate la adresa admitere.uaic.ro.