Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” oferă mai multe posibilităţi de sprijin financiar, sub forma burselor, dintre care o parte oferite doar de universitatea noastră, din fonduri proprii.

La Cuza poţi lua Burse de mai multe tipuri, după următoarele criterii:

 

 

 

Bursa de ajutor social

Bursele de ajutor social se acordă conform următoarelor priorităţi şi criterii: a) studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri; b) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut; c) studenţilor a caror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie. În anul universitar 2010 – 2011, bursa a avut o valoare de 276 RON.

Citiţi şi: Normele de evaluare a dosarelor de burse sociale

 

Bursa de ajutor social ocazional

Bursa de ajutor social ocazional este de trei categorii: pentru îmbrăcăminte, pentru maternitate sau în caz de deces şi se primeşte o singură dată pe semestru.

Citiţi şi: Normele de evaluare a dosarelor de burse sociale

 

Bursa contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural

Bursa se acordă studenţilor care se obligă prin contract ca, dupa terminarea studiilor universitare, să profeseze în învăţământul din mediul rural, o perioadă cel puţin egală cu cea pentru care au primit bursa, în calitate de titulari sau suplinitori, în specialităţile pentru care s-au pregatit. Suma se virează lunar, pe perioada menţionată în contract. Studenţii care doresc să încheie un astfel de contract trebuie să depună la Directia pentru Probleme Social-Studentesti, Compartimentul Burse următoarele documente: copie după cartea/ buletinul de identitate, adeverinţă de student, cerere adresată decanului facultăţii şi vizată de către acesta.

Bursa pentru activităţi cultural-artistice

Bursa se poate acorda studenţilor care, sub îndrumarea unui cadru didactic al universităţii, desfăşoară activităţi neprevazute în planurile de învăţământ, dar recunoscute în instituţie, precum: interpretări vocal-instrumentale, dramaturgie, dansuri. Valoarea bursei se stabileşte în funcţie de fiecare caz, de Biroul Senat al Universităţii.

Bursa pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti

Bursa se acordă studenţilor care se implică voluntar în activităţi a căror derulare a fost aprobată în prealabil de către Biroul Senatului, precum editarea şi redactarea unor reviste , broşuri ale Universităţii, optimizarea activităţilor administrative desfăşurate în căminele studenţeşti şi în cantinele Universităţii sau implicarea în organizarea unor manifestari etc. Valoarea bursei se stabileşte în funcţie de fiecare caz, de Biroul Senat al Universităţii.

Bursa de merit

Bursa se acordă începând cu al doilea semestru al fiecărui ciclu de studii celor mai buni studenţi, în ordinea descrescătoare a punctajelor. În anul universitar 2010 – 2011, bursa de merit a fost de 460 RON/lună.

 

Bursa de studiu (integrală sau parţială)

Bursele de studiu se acrodă semestrial strict în ordinea descrescătoare a punctajelor. Numărul de burse integrale şi parţiale se stabileşte în funcţie de fondurile alocate fiecărei facultăţi. În anul universitar 2010 – 2011, bursa de studiu integrală a fost de 345 de RON / lună, iar cea parţială de 276 RON / lună.

 

Bursa de performanţă (ştiinţifică, sportivă sau cultural-artistică)

Bursele de performanţă se pot acorda, prin concurs, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de cercetare stiinţifică, sportivă sau cultural-artistică. Bursele sunt acordate, după aprobarea Senatului Universităţii, pentru 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanţelor, începând cu data atribuirii. Studenţii care beneficiază de acest tip de bursă nu trebuie să aibă restanţe.

Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor cu rezultate în activitatea de cercetare stiinţifică, precum participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevetarea unor inventii. Studentul poate fi înmatriculat la orice domeniu/specializare din universitate, iar rezultatele academice trebuie să îl plaseze în primii 5%.

Bursa de performanţă sportivă se acordă studenţilor care au obţinut titluri europene, mondiale şi olimpice.

Bursa de performanţă cultural-artistică se acordă studenţilor înmatriculaţi la specializarea Artă sacră, de la Teologie ortodoxă care obţin premii internaţionale.

 

Bursa „Cum Laude”

Bursele „Cum Laude” se pot acorda studenţilor care, la sfârşitul unui an universitar, au obţinut primele cinci medii în ordinea punctajelor, pentru fiecare specializare/ domeniu de studii. Bursa se acordă o singură dată, la sfârşitul anului universitar. Facultăţile pot acorda sau nu această bursă, în funcţie de fondurile la dispoziţia lor.

 

Bursa ”Laudamus”

Se acordă studenţilor cu rezultate foarte bune la o disciplină sau portofoliu de discipline sau celor care obţin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi.

 

Bursa „Meritul Olimpic”

Bursa se poate acorda studenţilor anului I care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în calitate de elevi ai clasei a XII-a şi se primeşte lunar, pe durata anului universitar, inclusiv a vacanţelor. Lista bursierilor este stabilită de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

 

Bursa de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural

Bursa se acordă în fiecare facultate studentului cu cele mai bune rezultate în activitatea didactică, dintre studenţii care au, atât ei, cât şi parinţii acestora, domiciliul în mediul rural. Suma se virează lunar, pe durata unui an universitar. În anul universitar 2010 – 2011, valoarea bursei a fost de 632 de RON.