Instrucțiunile privind condițiile aplicabile absolvenților de studii preuniversitare din Ucraina în anul universitar 2022-2023.