Lista candidaţilor de etnie rromă admişi la studii fără taxă

Lista candidaţilor de etnie rromă admişi la studii cu taxă

Lista candidaţilor de etnie rromă respinşi la admitere


În perioada 20 – 22 iulie 2010,  candidaţii declaraţi admişi  trebuie să se prezinte la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în Amf. P.10, între orele 9.00-16.00,  pentru a completa dosarul cu următoarele documente, după caz:


  1. a. actele de studii în original (diploma de bacalaureat, diploma de licenţă şi foaia matricolă/adeverinţa de licenţă);
  2. b. declaraţie pe propria răspundere (formularele tip se găsesc la comisie);
  3. c. Pentru candidaţii admişi la taxă – copia chitanţei  care atestă plata primei rate din taxa de şcolarizare percepută pentru sem. 1 de facultatea la care candidatul a fost admis.
  4. d. Pentru candidaţii admişi la buget – copia chitanţei care atestă plata taxei de înmatriculare (40 lei).


Taxele de şcolarizare se vor achita la casieria facultăţii unde candidatul a fost admis.


După acest termen,  vor fi declaraţi respinşi candidaţii care nu au depus dosarul cu actele în original, care nu au semnat declaraţia pe propria răspundere şi  nu au achitat taxele menţionate mai sus.


Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.