Studii universitare de LICENȚĂ

 

 • Înscrierea la concursul de admitere:
 • on-line, pe pagina web: inscriere.uaic.ro, în perioada 15-19 iulie, până la ora 1600
 • la sediul universității:
 • Sala ”Traian Bratu” (Corp A) – instructaj completare fișă de înscriere
 • Sala S6 (Corp A) – depunere dosare:
 •  15 – 19 iulie 2019, între orele 900-1600
 •  20 iulie 2019, între orele 900-1300

 

 

 

 • Media de admitere: 100% media examenului de bacalaureat.

 

Candidații pentru facultățile de:

 

 • Educație Fizică și Sport, 
 • Psihologie și Științe ale Educației (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar)
 • Teologie Ortodoxă (specializarea Teologie ortodoxă pastorală)

 

vor susține probe eliminatorii, notate cu admis/respins. 

Menținerea opțiunii și confirmarea locului pentru aceste programe de studii este condiționată de promovarea probelor eliminatorii.

 

 

 • Criteriul de departajare pentru candidații cu aceeași medie aflați pe ultimele locuri: media anilor de studii liceale. 

 

 

 

 • Afişarea rezultatelor inițiale
 •  21 iulie 2019 – Avizier UAIC şi  admitere.uaic.ro

 

 

 

 • Confirmarea locului:

 

Numai la sediul universității: Sala S6 (Corp A)

 

 •  22 – 24 iulie 2019, între orele 900-1500

 

 

Studii universitare de MASTER

Admiterea la programele de studii de master se desfășoară la nivelul fiecărei facultăți.

 

Extensiunile Universității (Bălți și Chișinău, Republica Moldova)

Pentru programele autorizate să funcționeze în Extensiuni, atât pentru studii universitare de licență, cât și pentru master, înscrierile se fac la sediile acestora astfel:

 • Bălți (Universitatea ”Alecu Russo” din Bălți, str. Pușkin, nr. 28, bloc 4, Aula 408);
 • Chișinău (Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Kinetoterapie, str. Andrei Doga, nr. 22).

 

Conform OMEN 4107 din 06.07.2018, candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română.