Au fost actualizate datele pentru susținerea probelor de admitere, la facultățile unde este cazul.
Facultatea de Drept
  • Test scris de Limba română: 23 iulie 2017, ora 11.00
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
  • Test grilă în limba engleză în prima și ultima zi de înscriere
Facultatea de Educație Fizică și Sport
  • Probă sportivă: 24 iulie 2017
  • Test grilă: 25 iulie 2017
Facultatea de Geografie și Geologie
  • Interviu privind competența lingvistică: 17 – 21 iulie 2017, orele 9.00 – 16.00, sala B663
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
  • Probă de aptitudini Muzică și Dicție: 24 iulie 2017, ora 9.00, DIV, D301
Facultatea de Teologie Ortodoxă
  • Probă vocațională (oral): 22 iulie 2017, ora 9.00
  • Probă scrisă: 24 iulie 2017, ora 9.00
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
  • Probă orală: 24 iulie 2017, ora 9.00, Amf. A14
Probele de examen și datele pot fi regăsite pe pagina dedicată Admiterii la licență 2017.