Având în vedere modificarea calendarului de finalizare a studiilor în foarte multe state ale lumii, în contextul special al pandemiei cu virusul
SARS-CoV-2, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași a hotărât prelungirea perioadei de admitere pentru românii de pretutindeni până la
data de 30 iulie 2020.
Înscrierea se va putea realiza on-line începând cu data de 20 iulie 2020, pe site-ul inscriere.uaic.ro sau direct la sediul Universității, pe
locurile alocate românilor de pretutindeni.
Pentru candidații deja înscriși, admiterea se desfășoară conform metodologiei anterioare.