Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va organiza înscrieri, în luna iulie, la toate cele 15 facultăți ale sale, pentru 3400 de locuri la buget. La admiterea din 2017, absolvenţii de liceu vor avea de ales dintre 81 de specializări orientate spre ştiinţele reale şi umane. Pentru master oferta academică este mai bogată, aceasta constând în 128 de specializări cu 2295 de locuri bugetate.

Admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va avea loc în perioada 17 – 21 iulie 2017, atât pentru licență, cât și pentru master.

Olimpicii vor fi admişi direct pe locuri bugetate la facultatea la care se înscriu, fără a trece prin selecția de dosare sau examen.

Printre facultăţile care vor avea o probă suplimentară la admiterea la licenţă, pe lângă dosar, se numără Facultatea de Drept, acolo unde media va fi reprezentată de 50% nota testului la Limba Română, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport va avea pentru specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă o probă sportivă eliminatorie, iar la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială se va adăuga un test scris la Biologie. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, la specializarea Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar, va exista o probă eliminatorie de aptitudini muzicale, la fel ca şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă, unde la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală candidații vor da o probă vocaţională de muzică, iar 50% din notă va fi rezultatul de la o probă scrisă de specialitate. Şi la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, tot la specializarea pastorală, media de admitere va fi alcătuită într-un procent de 40% din nota de la proba orală la Teologie Dogmatică.

La Facultatea de Informatică, specializarea Informatică, la admitere va conta 50% nota de la testul scris la Matematică sau Informatică. Pentru liniile de studiu internaționale, candidații vor susține și un test de limbă străină.

Numărul de locuri oferit de universitate este distribuit pe facultăți astfel:

Facultatea de Biologie – 165 de locuri la buget, 30 cu taxă

Facultatea de Chimie – 110 locuri la buget, 15 cu taxă

Facultatea de Drept – 200 locuri la buget, 155 cu taxă

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – 840 locuri la buget, 985 cu taxă

Facultatea de Educație Fizică și Sport – 75 de locuri la buget, 90 cu taxă

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – 250 de locuri la buget, 444 de locuri cu taxă

Facultatea de Fizică – 76 de locuri la buget, 11 cu taxă

Facultatea de Geografie și Geologie – 271 de locuri la buget, 213 cu taxă

Facultatea de Informatică – 315 de locuri la buget, 60 cu taxă

Facultatea de Istorie – 100 de locuri la buget, 61 cu taxă

Facultatea de Litere – 408 locuri la buget, 229 cu taxă

Facultatea de Matematică – 110 locuri la buget, 20 cu taxă

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – 315 locuri la buget, 315 cu taxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă – 130 de locuri la buget, 100 cu taxă

Facultatea de Teologie Romano-Catolică – 35 de locuri la buget, 20 cu taxă

Celor 3400 de locuri fără taxă li se adaugă alte 196 de locuri la buget, destinate candidaților de etnie romă și românilor de pretutindeni.

Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au posibilitatea de a studia alături de profesori bine pregătiţi, iar datorită parteneriatelor şi relaţiilor de colaborare cu diverse companii din Iaşi şi din regiunea Nord-Est, aceştia pot urma numeroase stagii de practică în diverse domenii sau pot face voluntariat la asociaţiile, ligile şi centrele culturale din apropierea Universității. De asemenea, studenţilor care vor să studieze în străinătate, Universitatea le oferă anual aproximativ 700 de burse de studiu și practică la cele mai prestigioase universităţi din lume. Noua schemă de burse de studii sociale și de studiu, care le va permite studenților cu note bune să primească între 580 și 1.000 de lei pe lună, este acoperitoare pentru cheltuielile esențiale din timpul studenției.

Diplomele emise de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sunt recunoscute de angajatori şi de cele peste 500 de universităţi din străinătate care au încheiat parteneriate cu instituţia.

Doar în cazul în care nu se vor ocupa toate locuri la prima sesiune de admitere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” va organiza o a perioadă de înscrieri, în intervalul 7 – 9 septembrie 2017. În 2016, a fost organizat un nou concurs de admitere la 12 din cele 15 facultăți ale Universității. Trei facultăți nu au mai organizat concurs de admitere în toamna 2016: Drept, Educație Fizică și Sport, respectiv Informatică.

 

Informații suplimentare despre admitere sunt disponibile pe site-ul www.admitere.uaic.ro.