În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie al Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, din data de 18  iunie, a fost aprobat un nou calendar al concursului de admitere la toate cele 15 facultăți ale UAIC.

Așadar, calendarul admiterii pentru sesiunea iulie 2020 este următorul:

  • Înscrierea candidaților: 13 – 24  iulie 2020;
  • Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 27 – 31 iulie 2020;
  • Confirmarea locurilor de către candidații admiși, etapă care poate începe, conform calendarului stabilit de către fiecare facultate, din ziua imediat următoare datei afișării rezultatelor şi durează până pe data de 26 august 2020.

Decizia se încadrează într-o serie de demersuri ce urmăresc desfășurarea în condiții optime a tuturor etapelor aferente concursului de admitere (înscriere, selecția candidaţilor, afișarea rezultatelor, confirmarea locurilor etc.) și pentru a asigura posibilitatea absolvenţilor care se prezintă la cea de-a doua sesiune de bacalaureat din această vară să poată participa la admiterea la studii universitare.