1. Candidații Români de pretutindeni ADMIȘI la studii universitare de LICENȚĂ vor depune dosarul la Chișinău (Republica MOLDOVA), în incinta Librăriei Bestseller (strada Pușkin, nr. 35, intersecție cu strada Alexandru cel Bun), conform următorului program:
 • Joi, 24 septembrie, în intervalul orar 10:00 – 14:00;
 • Vineri, 25 septembrie, în intervalul orar 10:00 – 14:00;

cu următoarele documente:

 1. Formularul de confirmare loc (descărcați de aici);
 2. Buletinul de identitate – copie;
 3. Certificatul de naștere – copie;
 4. Pașaport – copie;
 5. Certificatul de căsătorie, dacă este cazul – copie;
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, cu excepția candidaților din R. Moldova original;
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă – original;
 8. Foaie matricolă pentru studiile liceale absolvite – original;
 9. Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz – original;
 10. Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni – original;

pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: apt  din  punct  de  vedere medical traseu „EKG de efort” şi menţiunea „APT PENTRU EFORT FIZIC”) – original;

 1. 3 fotografii 2×2,5 cm – original;
 2. Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diploma de bacalaureat, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

!!! Candidații care au depus deja documente la Bălți sau la Iași NU mai depun acte la Chișinău.

!!! Nu se mai organizează alte centre de colectare a documentelor la Bălți sau Cahul.