Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Programul de studii  universitare de licenţă

Forma de învăţământ

ROMI

Buget

Taxă

1

Biologie

BIOLOGIE

Biologie

IF

1

0

BIOLOGIE

Biochimie

IF

ŞTIINŢA MEDIULUI

Ecologie şi protecţia mediului

IF

0

0

2

Chimie

CHIMIE

Chimie

IF

1

0

CHIMIE

Biochimie tehnologică

IF

CHIMIE

Chimie medicală (sub rezerva acreditării)

IF

3

Drept

DREPT

Drept

IF

1

1

DREPT

Drept

IFR

0

1

4

Economie şi Administrarea Afacerilor

ECONOMIE

Economie şi finanţe (în limba engleză – Economics and finance)

IF

0

1

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

IF

1

1

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

IF

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Piatra Neamţ)

IF

FINANŢE

Finanţe şi Bănci

IF

1

 0

FINANŢE

Finanţe şi Bănci

ID

0

1

CONTABILITATE

Contabilitate şi Informatică de gestiune

IF

1

0

CONTABILITATE

Contabilitate şi Informatică de gestiune

ID

0

1

 CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Statistică şi previziune economică

IF

1

1

 CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Informatică economică

IF

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Economie şi afaceri internaţionale

IF

1

0

MANAGEMENT

Management

IF

1

0

MANAGEMENT

Management

ID

0

1

MARKETING

Marketing

IF

1

0

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Administraţie publică

IF

1

0

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Administraţie publică

ID

0

1

5

Educaţie Fizică şi Sport

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Educaţie fizică şi sportivă

IF

2

0

KINETOTERAPIE

Kinetoterapie şi motricitate specială

IF

1

0

6

Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

FILOSOFIE

Filosofie

IF

0

0

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Asistenţă Socială

IF

2

1

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Asistenţă Socială

ID

0

0

SOCIOLOGIE

Sociologie

IF

1

0

SOCIOLOGIE

Resurse umane

IF

1

0

ŞTIINŢE POLITICE            

Ştiinţe Politice

IF

1

1

ŞTIINŢE POLITICE            

Ştiinţe Politice

ID

0

0

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

Relaţii internaţionale şi studii europene

IF

1

0

STIINŢE ALE COMUNICĂRII       

Comunicare şi relaţii publice

IF

1

1

STIINŢE ALE COMUNICĂRII       

Comunicare şi relaţii publice

ID

0

0

7

Fizică

FIZICĂ

Fizică

IF

1

0

FIZICĂ

Fizică informatică

IF

FIZICĂ

Fizică medicală

IF

FIZICĂ

Biofizică

IF

ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

Fizică tehnologică

IF

0

0

8

Geografie şi Geologie

GEOGRAFIE

Geografie

IF

1

0

Geografia turismului

IF

Geografia turismului (în limba franceza)

IF

Planificarea teritorială

IF

Hidrologie şi meteorologie

IF

ŞTIINŢA MEDIULUI

Geografia mediului

IF

1

0

GEOLOGIE

Geochimie

IF

0

1

INGINERIE GEOLOGICĂ

Inginerie geologică

IF

0

0

9

Informatică

INFORMATICĂ

Informatică

IF

1

0

INFORMATICĂ

Informatică (în limba engleză)

IF

0

0

10

Istorie

ISTORIE

Istorie

IF

1

0

ISTORIE

Arheologie

IF

ISTORIE

Arhivistică

IF

ISTORIE

Istorie

ID

0

0

11

Litere

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

Limba şi literatura română  –  O limbă şi literatură modernă

IF

1

0

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

Limba şi literatura română  –  Literatură universală şi comparată

IF

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

O limbă şi literatură modernă (A) – O limbă şi literatură modernă (B)

IF

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

O limbă şi literatură modernă (A) – Limba şi literatura română

IF

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

O limbă şi literatură modernă (A) – Literatură universală şi comparată

IF

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

Filologie clasică  (limba latină A – limba greacă veche B)

IF

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernă

IF

LIMBI MODERNE APLICATE

Traducere şi interpretare

IF

1

0

STUDII CULTURALE

Studii americane

IF

0

0

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Jurnalism

IF

1

0

12

Matematică

MATEMATICĂ

Matematică

IF

1

0

MATEMATICĂ

Matematică informatică

IF

13

Psihologie şi Ştinnţe ale Educaţiei

PSIHOLOGIE

Psihologie

IF

2

0

PSIHOLOGIE

Psihologie

ID

0

0

ŞTIINTE ALE EDUCAŢIEI

Pedagogie

IF

1

0

ŞTIINTE ALE EDUCAŢIEI

Psihopedagogie specială

IF

ŞTIINTE ALE EDUCAŢIEI

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

IF

ŞTIINTE ALE EDUCAŢIEI

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

ID

0

0

 14

Teologie  Ortodoxă

TEOLOGIE

Teologie Ortodoxa pastorală

IF

1

0

TEOLOGIE

Teologie Ortodoxa didactică

IF

TEOLOGIE

Teologie Ortodoxa asistenţă socială

IF

ARTE VIZUALE

Artă sacră

IF

0

1

15

Teologie Romano- Catolică

TEOLOGIE

Teologie Romano-Catolică asistenta socială

IF

1

0