Au fost actualizate condițiile de admitere la facultate pentru candidații români de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora. Candidații vor avea două posibilități de înscriere: gratuit, prin intermdiul platformei online inscriere.uaic.ro sau personal, la sediul universității, contra unei taxe de 75 de lei.
 
Media de admitere va fi  100% media examenului de bacalaureat.  Criteriul de departajare pentru candidații cu aceeași medie aflați pe ultimele locuri: media anilor de studii liceale. Candidații pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport vor susține proba sportivă eliminatorie, notată cu admis/respins.
Anul acesta, la depunerea personală a dosarului, nu sunt necesare copii legalizate, cu condiția să fie arătate comisiei și variantele originale.
Informații complete despre conținutul dosarului, numărul de locuri, taxele de înscriere și înmatriculare sunt disponibile aici.