NOU!

Publicat: 11 septembrie 2020

Candidații declarați admiși la buget în sesiunea septembrie 2020 trebuie să confirme locul ocupat prin completarea, semnarea și transmiterea Formularului de confirmare a locului de studii (descarcă de aici)  până miercuri,  16 septembrie 2020, la adresa de email admitere@uaic.ro.

Candidații declarați admiși la taxă în sesiunea septembrie trebuie să transmită, împreună cu Formularul de confirmare a locului de studii și dovada plății primei tranșe din taxa de școlarizare. Aceasta poate fi plătită prin următoarele moduri:

 • prin ordin de plată, la orice sucursală BRD din România. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de școlarizare, menţionând numele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și numele facultății la care urmează să confirmi locul. Mai multe detalii pentru aceasta metoda de plată găsești aici.  Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi Formularului de confirmare a locului de studii. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului;altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare;
 • pentru unele facultăți, poţi achita taxa de admitere și la casierii (vezi aici).

Toți candidații admiși, inclusiv cei din sesiunea iulie 2020, pot depune actele în original în perioada 14-16 septembrie 2020, între orele 10.00 și 13.00, în Sala Pașilor Pierduți (Corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).

Pentru cei care nu pot depune actele la Iași în perioada menționată anterior, vor fi identificate și comunicate pe site-ul UAIC soluții alternative.

Candidații admiși la Facultatea de Litere, trebuie să precizeze limba/limbile moderne pentru care optează, dacă este cazul.

 


Publicat: 31 august 2020

Candidații declarați admiși la buget în turul V trebuie să confirme locul ocupat prin completarea, semnarea și transmiterea Formularului de confirmare a locului de studii (descarcă de aici)  până miercuri,  2 septembrie 2020, la adresa de email admitere@uaic.ro.

Candidații declarați admiși la taxă în turul V trebuie să transmită, împreună cu Formularul de confirmare a locului de studii și dovada plății primei tranșe din taxa de școlarizare. Aceasta poate fi plătită prin următoarele moduri:

 • prin ordin de plată, la orice sucursală BRD din România. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de școlarizare, menţionând numele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și numele facultății la care urmează să confirmi locul. Mai multe detalii pentru aceasta metoda de plată găsești aici.  Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi Formularului de confirmare a locului de studii. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului;altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare;
 • pentru unele facultăți, poţi achita taxa de admitere și la casierii (vezi aici).

Candidații care au confirmat deja în turul IV, dar au fost repartizați în turul V la o opțiune superioară în ordinea preferințelor din fișa de înscriere, trebuie să trimită un nou Formular de confirmare a locului de studii (descarcă de aici)  la adresa  de email admitere@uaic.ro. Candidații care au confirmat deja în turul II și au rămas la același program de studii, indiferent de forma de finanțare, nu trebuie să mai trimită niciun mesaj de confirmare.

Dacă nu confirmați locul obținut în acest tur, pierdeți posibilitatea de a fi distribuit la primele opțiuni ale dumneavoastră.

Atenție, următoarele specializări pot fi urmate doar în regim de plată a taxei de școlarizare:

 • Informatică (în limba engleză);
 • Administrarea afacerilor (în limba engleză);
 • Studii americane (în limba engleză).

Candidații admiși la Facultatea de Litere, trebuie să precizeze limba/limbile moderne pentru care optează, dacă este cazul.

În ceea ce privește depunerea actelor de studii în original, vă rugăm să consultați periodic informațiile postate aici: https://admitere.uaic.ro/admiterea-candidatilor-romani-de-pretutindeni-in-anul-universitar/. Atenție, vă rugăm să țineți cont de faptul că programul pentru depunerea actelor este diferit de cel pentru confirmarea online a locului ocupat!

 


Publicat: 25 august 2020

IMPORTANT

Candidații declarați admiși la buget în turul IV trebuie să confirme locul ocupat prin completarea, semnarea și transmiterea Formularului de confirmare a locului de studii  până vineri, 28 august 2020, la adresa de email admitere@uaic.ro.

Candidații declarați admiși la taxă în turul IV trebuie să transmită, împreună cu Formularul de confirmare a locului de studii (descarcă de aici) și dovada plății primei tranșe din taxa de școlarizare. Aceasta poate fi plătită prin următoarele moduri:

 • prin ordin de plată, la orice sucursală BRD din România. Este suficient să mergi la o sucursală a băncii unde vei putea achita suma corespunzătoare taxei de școlarizare, menţionând numele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și numele facultății la care urmează să confirmi locul. Mai multe detalii pentru aceasta metoda de plată găsești aici.  Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi Formularului de confirmare a locului de studii. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare;
 • pentru unele facultăți, poţi achita taxa de admitere și la casierii (vezi aici).

Candidații care au confirmat deja în turul III, dar au fost repartizați în turul IV la o opțiune superioară în ordinea preferințelor din fișa de înscriere, trebuie să trimită un nou Formular de confirmare a locului de studii (descarcă de aici)  la adresa  de email admitere@uaic.ro. Candidații care au confirmat deja în turul III și au rămas la același program de studii, indiferent de forma de finanțare, nu trebuie să mai trimită niciun mesaj de confirmare.

Dacă nu confirmați locul obținut în acest tur, pierdeți posibilitatea de a fi distribuit la primele opțiuni ale dumneavoastră.

Candidații care doresc să-și completeze opțiunile inițiale și cu altele cu taxă trebuie să transmită până vineri, 28 august 2020,  pe adresa  de email admitere@uaic.ro, o solicitare în acest sens.

Atenție, următoarele specializări pot fi urmate doar în regim de plată a taxei de școlarizare:

 • Informatică (în limba engleză);
 • Administrarea afacerilor (în limba engleză);
 • Studii americane (în limba engleză).

Candidații admiși la Facultatea de Litere, trebuie să precizeze limba/limbile moderne pentru care optează, dacă este cazul.

În ceea ce privește depunerea actelor de studii în original, vă rugăm să consultați periodic informațiile postate aici: https://admitere.uaic.ro/admiterea-candidatilor-romani-de-pretutindeni-in-anul-universitar/. Atenție, vă rugăm să țineți cont de faptul că programul pentru depunerea actelor este diferit de cel pentru confirmarea online a locului ocupat!

 

 


Publicat: 18 august 2020

Important: În atenția candidaților declarați ADMIȘI la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Candidații Români de pretutindeni ADMIȘI la studii universitare de LICENȚĂ vor depune dosarul la Chișinău (Republica MOLDOVA), în incinta Librăriei Bestseller (strada Pușkin, nr. 35, intersecție cu strada Alexandru cel Bun), conform următorului program:

 • Miercuri, 19 august, în intervalul orar 14:00 – 20:00;
 • Joi, 20 august, în intervalul orar 12:00 – 18:00;

cu următoarele documente:

 1. Formularul de confirmare loc (descărcați de aici);
 2. Buletinul de identitate – copie;
 3. Certificatul de naștere – copie;
 4. Pașaport – copie;
 5. Certificatul de căsătorie, dacă este cazul – copie;
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, cu excepția candidaților din R. Moldova original;
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă – original;
 8. Foaie matricolă pentru studiile liceale absolvite – original;
 9. Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz – original;
 10. Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni – original; pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: apt  din  punct  de  vedere medical traseu „EKG de efort” şi menţiunea „APT PENTRU EFORT FIZIC”) – original;
 11. 3 fotografii 2×2,5 cm – original;
 12. Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diploma de bacalaureat, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

!!! Candidații care au depus deja documente la Bălți sau la Iași NU mai depun acte la Chișinău.

!!! Nu se mai organizează alte centre de colectare a documentelor la Bălți sau Cahul.