Doctorat: Candidaţi din Republica Moldova, ţări învecinate şi Diaspora

Admiterea la studii de doctorat pentru candidaţii din Republica Moldova, din alte ţări învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate se desfăşoară conform Metodologiei de școlarizare a cetățenilor de origine etnică română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul din România, în anul şcolar/universitar 2011 – 2012 , respective pe: http://www.edu.ro/index.php/articles/c368/

Candidaţii pot opta pentru orice domeniu de studii universitare de doctorat de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

 Câte locuri sunt alocate?

Fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă

 • R. Moldova: 1 loc;
 • Balcani şi Diaspora:  1 loc.

Fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă:

 • R.Moldova: 9 locuri (prin suplimentare):
 • Balcani şi Diaspora: 1 loc.

Cu taxă de şcolarizare în lei:  20 locuri

Perioada de înscriere

 • Înscrierea se va face în perioada 15,16 septembrie 2011 şi 19,20 septembrie 2011, între orele 9,00-15,00 la Rectorat – Biroul Studii doctorale.

Dosarul de înscriere conţine

Candidaţii vor depune la dosarul de înscriere următoarele:

 • cerere de înscriere (se găseşte la comisia de admitere);
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (copii legalizate în limba română);
 • diploma de licenţă sau echivalenta şi anexa acesteia (copii legalizate în limba română);
 • diploma de absolvire a studiilor de master şi foaia matricolă/situaţia şcolară (în original);
 • certificatul de naştere şi de căsătorie – unde este cazul (copii legalizate în limba română);
 • xerocopie după buletinul/cartea de identitate (inclusiv anexa cu indicarea domiciliului stabil);
 • xerocopie după paşaport;
 • adeverinţă medicală tip;
 • 1 fotografie ¾ care se aplică pe cerere;
 • curriculum vitae;
 • lista de lucrări publicate (unde este cazul);
 • dovadă/adeverinţă de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională (UE);
 • recomandări din partea a două cadre didactice universitare sau specialişti din cercetare care cunosc activitatea candidatului;
 • formularea şi argumentarea temei de cercetare la doctorat (pe max o pag.de text), inclusiv acordul coordonatorului.

Candidaţii sunt scutiţi de plata taxei de înscriere.

 Condiţii de admitere

 • Media de înscriere la concursul de admitere la doctorat se va calcula astfel: media aritmetică între media aritmetică a anilor de studii universitare, media la examenul de licenţă, media anilor de master, media la disertaţie.

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media la licenţă.

După înscriere, dosarele se vor trimite la Şcolile doctorale ale facultăţilor, pentru concursul de admitere în perioada 22-24 septembrie 2011, iar selecţia şi afişarea rezultatelor pe 26 septembrie 2011, conform calendarului aprobat în Metodologia privind admiterea la studii doctorale la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

DESCĂRCAŢI CEREREA DE ÎNSCRIERE

 Mai multe informaţii

Rectorat – Biroul Studii doctorale

Tel. 0232201023

Email: mleontie@uaic.ro; gabi_costin2003@yahoo.com