Facultatea Domeniul Titlul academic / profesional conferit
BIOLOGIE Biologie Licențiat în biologie
Ştiinţa mediului Licențiat în știința mediului
CHIMIE Chimie Licențiat în chimie
Ştiinţa mediului Licențiat în știința mediului
DREPT Drept Licențiat în drept
ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR Economie Licențiat în științe economice
Administrarea afacerilor
Finanţe
Contabilitate
Statistică şi informatică economică
Economie şi afaceri internaţionale
Management
Marketing
Ştiinţe administrative Licențiat în științe administrative
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică şi sport Licențiat în educaţie fizică şi sport
FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE Filosofie Licențiat în filosofie
Asistenţă socială Licențiat în asistență socială
Sociologie Licențiat în sociologie
Ştiinţe politice Licențiat în Ştiinţe politice
Ştiinţe ale comunicării Licențiat în științe ale comunicării
Relaţii internaţionale şi studii europene Licențiat în relaţii internaţionale şi studii europene
Studii culturale Licențiat în studii culturale
FIZICĂ Fizică Licențiat în fizică
Ştiinţe inginereşti aplicate Inginer
GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE Geografie Licențiat în geografie
Ştiinţa mediului Licențiat în știința mediului
Geologie Licențiat în geologie
Inginerie geologică Inginer
INFORMATICĂ Informatică Licențiat în informatică
ISTORIE Istorie Licențiat în istorie
LITERE Limbă şi literatură Licențiat în filologie
Studii culturale Licențiat în studii culturale
Limbi moderne aplicate Licențiat în limbi moderne aplicate
Ştiinţe ale comunicării Licențiat în știinţe ale comunicării
MATEMATICĂ Matematică Licențiat în matematică
PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Psihologie Licențiat în psihologie
Ştiinţe ale educaţiei Licențiat în științe ale educației
TEOLOGIE ORTODOXĂ Teologie Licențiat în teologie ortodoxă
TEOLOGIE ROMANO – CATOLICĂ Teologie romano – catolică Licențiat în teologie romano-catolică

Aceste denumiri se bazează pe hotărârea Guvernului României privind denumirile calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008. Acestea pot suferi modificări până la finalizarea de către dumneavoastră a studiilor de licenţă.