Ştiai că la Facultatea de Istorie se poate studia şi Istoria Artei? Sau că Jurnalismul este o specializare din cadrul Facultăţii de Litere? Dacă te interesează studiile europene, există o astfel de specializare la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice? Citeşte ghidul complet al studiilor la UAIC să ştii unde trebuie să te înscrii pentru a studia specializarea ta preferată.Vrei să studiezi… Te înscrii la domeniul… La facultatea….
Biologie
Biochimie
Biologie BIOLOGIE
Ecologie şi protecţia mediului Ştiinţa mediului
Chimie
Biochimie tehnologică
Chimie informatică
Chimie CHIMIE
Chimia mediului Ştiinţa mediului
Drept Drept DREPT
Economie generală
Economie agroalimentară
Economie ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Business Administration (în lb. engleză)
Administrarea afacerilor
Finanţe şi Bănci Finanţe
Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate
Statistică şi previziuni economice
Informatică economică
Statistică şi informatică economică
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale
Management Management
Marketing Marketing
Administraţie publică Ştiinţe administrative
Educaţie fizică şi sportivă
Kinetoterapie şi motricitate specială
Educaţie fizică şi sport EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Filosofie Filosofie FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE
Asistenţă socială Asistenţă socială
Sociologie Sociologie
Ştiinţe politice Ştiinţe politice
Comunicare şi relaţii publice Ştiinţe ale comunicării
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
Studii culturale Studii culturale
Fizică
Fizică informatică
Fizică medicală
Biofizică
Fizică FIZICĂ
Fizică tehnologică Ştiinţe inginereşti aplicate
Geografie
Geografia turismului
Planificare teritoriala
Hidrologie si meteorologie
Geografie GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE
Geografia mediului Ştiinţa mediului
Geochimie Geologie
Inginerie geologică Inginerie geologică
Informatică Informatică INFORMATICĂ
Istorie
Arheologie
Arhivistica
Muzeologie
Istoria artei
Istorie ISTORIE

Română, Engleză, Franceză, Germană, Rusă, Italiană, Spaniolă în următoarele combinaţii:

Limba si literatura română – O limbă şi literatură modernă
O limbă şi literatură modernă (A) – O limbă şi literatură modernă (B)
O limba şi literatură modernă (A) – Limba şi literatura română
Filologie clasică – o limbă şi literatură modernă
Literatura universală şi comparată – O limbă şi literatură modernă

Limbă şi literatură LITERE
Studii americane Studii culturale
Traducere şi interpretare Limbi moderne aplicate
Jurnalism Ştiinţe ale comunicării
Matematică
Matematică informatică
Matematică MATEMATICĂ
Psihologie Psihologie PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Ştiinţe ale educaţiei
Teologie Pastorală
Teologie Didactică
Teologie Socială
Artă sacră
Teologie TEOLOGIE ORTODOXĂ
Teologie Romano-Catolică Socială
Teologie Romano-Catolică Didactică
Teologie Romano-Catolică Pastorală
Teologie romano – catolică TEOLOGIE ROMANO – CATOLICĂ