1. Facultatea de Biologie

 • Biolog; microbiolog

  • în diferite institute de cercetare;

  • în laboratoare cu profil medical;

  • în diferite ramuri ale industriei alimentare şi farmaceutice;

  • în laboratoare de control fitosanitar

  • în laboratoare ale direcţiilor de sănătate publică,

 • Inspector în laboratoare ale agenţiilor de protecţie a mediului;

 • în muzee de istorie naturală,

 • în grădini botanice;

 • în grădini şi parcuri zoologice;

 • consultant ecolog, la Garda de Mediu;

 • în învăţământul gimnazial (cu condiţia absolvirii modulului pedagogic I – 30 credite) etc.


2. Facultatea de Chimie

 • chimist:

  • în laboratoare uzinale pentru obţinerea şi caracterizarea produselor chimice, alimentare, metalurgice, a bunurilor de larg consum,

  • în laboratoare pentru controlul calităţii produselor,

  • în laboratoare pentru reciclarea deşeurilor,

  • în laboratoare de monitorizare a mediului,

  • în laboratoare de analize medicale din sistemul sanitar,

  • în laboratoare de cosmetică

 • inspector vamal în laboratoare antidrog din punctele vamale şi din cadrul Inspectoratului de Poliţie;

 • cercetător în chimie;

 • în învăţământul gimnazial (cu condiţia absolvirii modulului pedagogic I – 30 credite) etc.

3. Facultatea de Drept

 • în sistemul judiciar:

  • judecători,

  • procurori,

  • executori judecătoreşti;

  • avocaţi

  • criminalişti

  • grefieri

 • în sistemul administrativ;

 • în sistemul financiar-bancar, asigurări, firme;

 • în sistemul relaţiilor internaţionale,

 • în Consiliul Europei, instituţiile UE etc.;

 • diplomaţie,

 • reprezentanţe economice,

 • consilieri serviciu probaţiune

 • notari,

 • în învăţământul gimnazial (cu condiţia absolvirii modulului pedagogic I – 30 credite) etc.

4. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 • în instituţii publice (funcţionar public), administrative (funcţionar administrativ), firme private (manager; asistent manager; statistician; director executiv; responsabil logistică);

 • în cadrul diferitelor departamente precum:

  • marketing (marketer),

  • vânzări (agent vânzări; director de vânzări),

  • resurse umane (inspector resurse umane; responsabil resurse umane),

  • contabilitate (contabil),

  • financiar (economist, inspector financiar) etc..

 • în bănci;

 • în agenţii de turism;

 • în învăţământul gimnazial (cu condiţia absolvirii modulului pedagogic I – 30 credite) etc.

5. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 • profesor de educaţie fizică şi sport;

 • antrenor;

 • instructor sportiv;

 • specialist în kinetoterapie;

 • maseur;

 • în învăţământul primar şi gimnazial (cu condiţia absolvirii modulului pedagogic I – 30 credite) etc.

6. Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

 • institute de cercetare ştiinţifică;

 • institute de cercetare sociologică şi de sondare a opiniei publice (operator de sondaje, sociolog);

 • administraţia publică locală şi centrală;

 • instituţii politice (analist politic);

 • jurnalistică şi mass-media;

 • relaţii publice

 • instituţii de cultură (consilieri, experţi, manageri);

 • funcţii publice (consilieri, experţi, consultanţi);

 • organizaţii non-guvernamentale (asistent social)

 • resurse umane (formator)

 • filosof.

7. Facultatea de Fizică

 • institute de cercetare ştiinţifică (cercetător);

 • în comunicaţii de date şi reţele de calculatoare;

 • în domeniul meteorologiei,

 • ecologiei şi protecţiei mediului;

 • în domeniul arheologiei;

 • în domeniul medical: în laboratoare de analize, cabinete de tratament etc.(operator aparatură medicală, tehnician);

 • biofizician;

 • în învăţământul gimnazial (cu condiţia absolvirii modulului pedagogic I – 30 credite) etc.

8. Facultatea de Geografie – Geologie

 • analist în probleme de mediu,

 • în probleme de turism (agent de turism, analist în turism),

 • în probleme de planificare teritorială (topograf),

 • în probleme demografice,

 • specialist în probleme de urbanizare,

 • în soluri şi utilizarea terenurilor,

 • în probleme de geopolitică şi economie mondială,

 • meteorolog,

 • hidrolog,

 • inginer geolog,

 • hidrogeolog,

 • geotehnician,

 • paleontolog,

 • cercetător în geologie petrolieră,

 • cercetător în mineralogie tehnică şi experimentală,

 • geochimist,

 • inspector de mediu,

 • operator staţii geoservice în geologia petrolieră,

 • specialist în protecţia şi monitorizarea mediului,

 • în evaluare şi monitorizarea calităţii solurilor,

 • în gestiunea deşeurilor şi substanţelor chimice,

 • în hidrogeochimie, resurse de ape potabile, minerale şi termale,

 • în gestionarea şi managementul resurselor minerale,

 • în managementul hazardelor naturale,

 • în evaluarea pietrelor preţioase,

 • muzeograf;

 • cercetător în instituţii de cercetare;

 • analist în probleme de resurse şi economie mondială;

 • în învatamântul gimnazial (cu conditia absolvirii modulului pedagogic I – 30 credite) etc.


9. Facultatea de Informatică

 • în societăţi comerciale ca proiectanţi sau dezvoltatori de software;

 • ingineri de sistem;

 • administratori de reţea;

 • manageri de sisteme informatice;

 • analişti programatori;

 • cercetători;

 • în învăţământul primar şi gimnazial (cu condiţia absolvirii modulului pedagogic I – 30 credite) etc.

10. Facultatea de Istorie

 • istorici

 • cercetători,

 • muzeografi,

 • arheologi,

 • arhivişti,

 • ziarişti,

 • bibliotecari,

 • traducători-translatori,

 • în învăţământul gimnazial (cu condiţia absolvirii modulului pedagogic I –30 credite) etc.

11. Facultatea de Litere

 • cercetare în domeniul filologic;

 • mass-media;

 • traductologie-interpretariat;

 • jurnalism;

 • relaţii publice;

 • în învăţământul primar şi gimnazial (cu condiţia absolvirii modulului pedagogic I – 30 credite) etc.

12. Matematică

 • cercetare în matematică;

 • analist programator;

 • web design;

 • specialist IT;

 • astronom;

 • statistician;

 • în învăţământul primar şi gimnazial (cu condiţia absolvirii modulului pedagogic I – 30 credite) etc.


13. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 • psiholog;

  • în instituţii medicale,

  • în instituţii juridice,

  • în instituţii educaţionale,

  • în instituţii economice;

 • specialist în resurse umane în firme;

 • în cadrul sistemului de servicii pentru persoane cu nevoi speciale;

 • psihoterapeut (psihoterapie individuală; de grup; de familie; de cuplu; a copilului, etc.);

 • consilier şcolar;

 • consilier în carieră;

 • formator;

 • cercetător în domeniul ştiinţelor socio-umane;

 • specialist în elaborarea politicilor educaţionale;

 • institutor;

 • în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial (cu condiţia absolvirii modulului pedagogic I – 30 credite) etc.

14. Facultatea de Teologie Ortodoxă

 • în cadrul structurilor bisericeşti

  • cântăreţ de strană

  • membru în corul Mitropoliei;

  • diacon, preot paroh, protopop, ierarh, arhiereu, mitropolit, episcop;

  • în mănăstire;

 • în activităţi de restaurare de icoană şi carte veche;

 • pictori bisericeşti;

 • în cadrul instituţiilor de stat sau particulare ce se ocupă cu asistenţa socială;

 • în învăţământul primar şi gimnazial (cu condiţia absolvirii modulului pedagogic I – 30 credite): profesor de teologie / religie etc.

15. Facultatea de Teologie Romano-Catolică

 • în cadrul structurilor bisericeşti; în cadrul instituţiilor de stat sau particulare ce se ocupă cu asistenţa socială;

 • în învăţământul primar şi gimnazial (cu condiţia absolvirii modulului pedagogic I – 30 credite) etc