Anul acesta, candidaţii care doresc să se înscrie la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor o vor putea face de la distanţă, accesând site-ul http://www.feaa.uaic.ro, pagina de înscrieri online. Pentru a se putea înscrie, candidaţii vor trebui să încarce documentele cerute scanate, urmând ca după anunţarea rezultatelor, la confirmarea locului, aceştia să aducă documentele în original.

La Facultatea de Drept, concursul de admitere va cuprinde şi o probă de verificare a cunoştinţelor de limba română. Pe site-ul facultăţii pot fi consultate atât tematica probei cât şi un model de test.

Anul acesta, candidaţii vor avea la dispoziţie şi patru specializări în limbi străine  – Administrarea Afacerilor, Informatică şi Matematică (în engleză), respectiv Geografia turismului (în limba franceză). Pentru aceste specializări, candidaţii vor prezenta la înscriere un certificat de competenţe lingvistice eliberat de o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În lipsa unui astfel de document, vor susţine o probă de competenţă lingvistică notată cu admis/ respins.