fbpx

Arhivă rezultate admitere

Acasa/Arhivă rezultate admitere
Arhivă rezultate admitere2022-07-22T12:31:20+02:00

Rezultate admitere 2021

Facultatea de Biologie

LicențăMaster

Facultatea de Chimie

Licență (candidați români și candidați români de pretutindeni), Master (candidați români și candidați români de pretutindeni)

Facultatea de Drept

Master

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

LicențăMaster

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Licență, Master 

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Licență Master  

Facultatea de Fizică

Licență Master 

Facultatea de Geografie şi Geologie

Licență, Master

Facultatea de Informatică

Facultatea de Istorie

Licență ZILicenta ID , Master

Facultatea de Litere

Licență, Master

Facultatea de Matematică

Licență, Master

Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei

Licență RO,  Licență Rural, Licență RP, Master ROMaster RP

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Licență Master 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Licență, Master

IMPORTANT: Rezultatele se vor afișa în perioada 19-21 iulie, fiecare facultate publică listele pe site-ul propriu, imediat ce sunt finalizate. Listele cu rezultate nu se publică simultan la toate facultățile, timpul de elaborare a listelor variază în funcție de numărul înscrierilor la fiecare facultate. Pe această pagină vom centraliza link-urile către listele cu rezultate, pe măsură ce vor fi publicate. Detalii despre confirmarea locului sunt publicate aici.

Facultatea de Biologie

LicențăMaster

Facultatea de Chimie

Licență (candidați români și candidați români de pretutindeni), Master (candidați români și candidați români de pretutindeni)

Facultatea de Drept

LicențăMasterFiliala BotoșaniFiliala FocșaniExtensiunea Bălți

Master Centrul de Studii Europene

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

LicențăMaster, Extensiunea Bălți 

Facultatea de Educație Fizică și Sport

LicențăMaster

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

LicențăMaster

Facultatea de Fizică

Licență  și Master (candidați români), Licență și Master (candidați români de pretutindeni)

Candidați proveniți de la Facultatea de Informatică

Facultatea de Geografie şi Geologie

Licență, Master

Facultatea de Informatică

LicențăMaster

Facultatea de Istorie

Licență (ZI/învățământ cu frecvență și ID/învățământ la distanță), MasterFiliala Focșani

Facultatea de Litere

Licență, MasterFiliala FocșaniFiliala Botoșani

Facultatea de Matematică

LicențăMaster

Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei

LicențăMaster

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Licență, Master

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Licență, Master

Rezultate admitere 2020

Facultatea de Biologie

LicențăMaster, Master români de pretutindeni

Facultatea de Chimie

LicențăMasterMaster români de pretutindeni

Facultatea de Drept

LicențăMaster

Master Centrul de Studii Europene

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

LicențăMaster, Master români de pretutindeni

Facultatea de Educație Fizică și Sport

LicențăMasterMaster români de pretutindeni

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

LicențăMaster, Master români de pretutindeni

Facultatea de Fizică

LicențăMaster, Master români de pretutindeni

Facultatea de Geografie şi Geologie

Licență, Master, Master români de pretutindeni

Facultatea de Informatică

LicențăMaster, Master români de pretutindeni

Facultatea de Istorie

LicențăMaster, Master români de pretutindeni

Facultatea de Litere

LicențăMaster, Master români de pretutindeni

Facultatea de Matematică

Licență, Master, Master români de pretutindeni

Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei

LicențăMaster, Master români de pretutindeni

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Licență, Master

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Licență, Master, Master români de pretutindeni


Informații privind afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor

Afișarea rezultatelor concursului de admitere și confirmarea locurilor se va realiza după cum urmează:

  • după încheierea perioadei de înscriere (24 iulie 2020), în cel mai scurt timp, facultățile vor posta liste provizorii, cu ierarhizarea candidaților, pentru a li se oferi acestora un termen de 24 de ore pentru contestații;
  • după epuizarea termenului de trimitere a contestațiilor și a rezolvării acestora vor fi afișate listele definitive, începând cu data de 27 iulie 2020;
  • candidații admiși la buget vor confirma locul obținut prin depunerea actelor în original și semnarea contractului de studii, conform calendarului stabilit de către fiecare facultate;
  • candidații admiși cu taxă vor confirma locul doar electronic, prin email sau pe platformele electronice special create, conform calendarului stabilit de către fiecare facultate. Confirmarea locului se va realiza prin transmiterea Contractului de studii (completat și semnat) și dovada plății a cel puţin 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2020 – 2021. În acest scop, fiecare facultate își va crea o adresă de e-mail/platformă, confirmându-le candidaților primirea documentelor și confirmarea locului. Candidații admiși cu taxă vor depune actele în original până pe data de 29 septembrie 2020.

Listele candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI admiși la studii universitare de LICENŢĂ

Listele candidaților admiși la studii la Extensiunea Universității de la Bălți


 Liste provizorii candidați admitere, sesiunea iulie 2020