Candidaţii români de pretutindeni şi de etnie romă admişi  în etapa a II-a  (listele afişate în data de 05.08.2016)  la BUGET prin redistribuire taxă/buget sau cu TAXĂ îşi vor confirma locul în perioada 08-09.08.2016 (între orele 1000-1200), astfel:

1.       achită la unităţile BRD în contul facultăţii la care au fost admişi:

  • pentru locul la buget: 50 lei;
  • pentru locul cu taxă: prima rată din taxa de şcolarizare percepută pentru sem. 1 de facultatea la care candidatul a fost admis.

Taxe de şcolarizare care trebuie achitate la confimarea locului cu taxă

Nr.

Facultatea

LICENŢĂ

MASTER

1

Biologie

600 lei

600 lei

2

Chimie

525 lei

525 lei

3

Drept

600 lei

600 lei

4

Economie şi Administrarea Afacerilor

IF – 450 lei
ID – 435 lei

IF – 525 lei
IFR – 465 lei

5

Educaţie Fizică şi Sport

500 lei

500 lei

6

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

500 lei

500 lei

7

Fizică

500 lei

500 lei

8

Geografie şi Geologie

500 lei

500 lei

9

Informatică

525 lei

675 lei

10

Istorie

300 lei

350 lei

11

Litere

600 lei

600 lei

12

Matematică

240 lei

300 lei

13

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

600 lei

600 lei

14

Teologie Ortodoxă

500 lei

500 lei

15

Teologie Romano-Catolică

240 lei

300 lei

16

Centrul de Studii Europene

 

IF – 480 lei
IFR – 450 lei

2.       semnează noile declaraţii pe propria răspundere între orele 1000-1200, în Amfiteatrul P10 (Corp A);

3.      depun actele de studii în original (dacă este cazul). Candidaţii care s-au înscris online trebuie să aducă dosarul cu actele necesare înmatriculării.

 Candidaţilor admişi în etapa a II-a la buget, taxa de şcolarizare achitată la confirmarea locului cu taxă va fi restituită în baza unei cereri şi a chitanţei originale, la începutul anului universitar, cu programare prealabilă.