Metodologia de Admitere – Doctorat 2021
Probele concursului de admitere la doctorat și criteriile de departajare
Burse doctorale din veniturile proprii ale UAIC
BURSE DOCTORALE MEN