Absolvenţii de studii de licenţă vor concura, anul acesta, pe 4000 de locuri disponibile pentru studii de master: 2300 fără taxa şi 1700 cu taxă. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, admiterea va fi organizată în perioada 16 – 20 iulie, ierahizarea candidaţilor realizându-se în mare parte pe baza notei la examenul de licenţă. Interviul a fost introdus ca probă de admitere la trei facultăţi: Informatică, Educaţie Fizică şi Sport, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Absolvenţii de facultate îşi vor putea continua formarea universitară pe una dintre cele 118 linii de studii de master. Ei au la dispoziţie inclusiv 18 programe de master în limbi străine – 15 în limba engleză, 3 în limba franceză, programe care le-ar deschide un traseu mai neted spre o carieră sau o continuare de studii în străniătate. Pentru accesul la un master predat într-o limbă străină, candidaţii vor susţine şi un test de limbă sau vor prezenta un certificat de competenţă lingvistică recunoscut la nivel internaţional.
Numărul de locuri pe facultăţi, la taxă şi la fără taxă, poate fi consultat aici: https://admitere.uaic.ro/master2012/

Pentru o parte dintre specializările de master, studenţii pot opta pentru studii la zi sau studii la frecvenţă redusă, studii cu program flexibil care le-ar permite să aibă, în paralel, un loc de muncă.

Dosarul de înscriere la master va cuprinde:.

  • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă
  • certificatul de căsătorie (copie legalizată)
  • adeverinţă medicală tip;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand ( pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
  • fotografii tip buletin de identitate;
  • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc).

Rezultatele vor fi anunţate în intervalul 21-23 iulie. În cazul în care vor rămâne locuri libere, va fi organizată, doar pentru locurile rămase neocupate, o a doua sesiune de admitere în perioada 10-12 septembrie.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost clasificată, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Asociaţia Universităţilor Europene ca Universitate de categoria I – categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie.

Mai multe informaţii despre programele de master şi admitere pot fi aflate de pe pagina https://admitere.uaic.ro/master2012/