Informații pentru candidații romi

Rezultate septembrie

 

Click pentru a descărca rezultatele 

————————————————————–

NOU – Locurile pentru sesiunea de admitere din septembrie

Rezultate după Etapa 1

Rezultate după etapa I (actualizat 05.08.2016 )

ANUNȚ IMPORTANT (confirmări)

Candidaţii români de pretutindeni şi de etnie romă admişi  în etapa a II-a  (listele afişate în data de 05.08.2016)  la BUGET prin redistribuire taxă/buget sau cu TAXĂ îşi vor confirma locul în perioada 08-09.08.2016 (între orele 1000-1200), astfel:

1.       achită la unităţile BRD în contul facultăţii la care au fost admişi:

 • pentru locul la buget: 50 lei;
 • pentru locul cu taxă: prima rată din taxa de şcolarizare percepută pentru sem. 1 de facultatea la care candidatul a fost admis.

Taxe de şcolarizare care trebuie achitate la confimarea locului cu taxă

Nr.

Facultatea

LICENŢĂ

MASTER

1

Biologie

600 lei

600 lei

2

Chimie

525 lei

525 lei

3

Drept

600 lei

600 lei

4

Economie şi Administrarea Afacerilor

IF – 450 lei
ID – 435 lei

IF – 525 lei
IFR – 465 lei

5

Educaţie Fizică şi Sport

500 lei

500 lei

6

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

500 lei

500 lei

7

Fizică

500 lei

500 lei

8

Geografie şi Geologie

500 lei

500 lei

9

Informatică

525 lei

675 lei

10

Istorie

300 lei

350 lei

11

Litere

600 lei

600 lei

12

Matematică

240 lei

300 lei

13

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

600 lei

600 lei

14

Teologie Ortodoxă

500 lei

500 lei

15

Teologie Romano-Catolică

240 lei

300 lei

16

Centrul de Studii Europene

 

IF – 480 lei
IFR – 450 lei

2.       semnează noile declaraţii pe propria răspundere între orele 1000-1200, în Amfiteatrul P10 (Corp A);

3.      depun actele de studii în original (dacă este cazul). Candidaţii care s-au înscris online trebuie să aducă dosarul cu actele necesare înmatriculării.

 Candidaţilor admişi în etapa a II-a la buget, taxa de şcolarizare achitată la confirmarea locului cu taxă va fi restituită în baza unei cereri şi a chitanţei originale, la începutul anului universitar, cu programare prealabilă.

 

Rezultate

Termenul pentru contestaţii (numai prin email: admitere@uaic.ro): 31.07.2016

Daca sunteţi ADMIS trebuie să CONFIRMAŢI LOCUL obţinut în perioada 1-2 august, între orele 9:00 – 15:00, în Amfiteatrul P10, astfel:

1. Achitaţi la casieria facultăţii  la care sunteţi admis (şi faceţi o copie după chitanţă) http://admitere.uaic.ro/ce-ai-de-facut-dupa-afisarea-rezultatelor/  :

a. pentru locul la buget: 50 lei;

b. pentru locul cu taxă: prima rate din taxa de şcolarizare percepută pentru sem. 1 de facultatea la care candidatul a fost admis.

2. Depuneţi actele de studii în original (dacă este cazul);

Candidaţii care s-au înscris online trebuie să aducă dosarul complet cu actele necesare înmatriculării

http://admitere.uaic.ro/informatii-pentru-candidatii-romi/ .

3. Semnaţi DECLARAŢIA pe propria raspundere.

Dosarul se restituie numai titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care NU AU CONFIRMAT locul obţinut conform etapelor precizate anterior (punctele 1, 2 şi 3).

Relaţii suplimentare: Rectorat – Biroul Programe Didactice,  tel. +40 0232 201119, email admitere@uaic.ro

CLICK AICI PENTRU REZULTATE

Cifra de şcolarizare (2016):

Buget

Cu taxă:

14 locuri

14 locuri

Distribuția locurilor pe facultate http://admitere.uaic.ro/master-iulie-2016

 

Acte necesare la dosarul de înscriere:

 • diploma de bacalaureat – în original;
 • diploma de licenţă – în original;
 • suplimentul al diploma de licenţă/foaie matricolă – în original;
 • certificat de naştere – în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) – în copie legalizată;
 • carte de identitate – copie;
 • adeverinţă medicală tip;
 • 2 fotografii 3/4;
 • o recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • fişă de înscriere (se găseşte la comisia de admitere);
 • alte acte solicitate de facultate (pentru Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, Teologie Ortodoxă sau Teologie Romano-Catolică).
Taxă de înscriere: 75 lei.Taxa se va achita astfel:

 • la unităţile BRD în perioada 18-22 iulie între orele 900-1400, utilizând codurile: 28 (taxă admitere) şi 2499 (studii universitare de master)
 • la Casieria Centrală a Universităţii în data de 23 iulie, între orele 900-1200.

 

Modalitatea de calculare a mediei de admitere: conform Anexei 1 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2016-2017.

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studii.

 

Calendarul admiterii:

Depunerea dosarelor:

Afişarea rezultatelor iniţiale

Confirmarea locului

Locaţia: Amfiteatrul P10 (Corp A)

Avizier UAIC

şi admitere.uaic.ro

Locaţia: Amfiteatrul P10 (Corp A)

 • 18-22 iulie 2016, între orele 9-15
 • 23 iulie 2016, între orele 9-12

29 iulie 2016 

 • 1 – 2 august 2016, între orele 900-1500


Afişarea rezultatelor finale după confirmări

 • 5 august 2016 – Avizier UAIC şi admitere.uaic.ro

Informații suplimentare

Rectorat–Biroul Programe Didactice

tel. 0232-201119

e-mail: admitere@uaic.ro