Actele necesare inscrierii la licenta

Actele necesare – pe facultăţi

Biologie | Chimie | Drept | Economie şi Administrarea Afacerilor | Educatie Fizica si Sport | Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice | Fizica | Geografie şi Geologie| Informatică| Istorie | Litere | Matematică | Psihologie şi Ştiinte alef Educaţiei |Teologie Ortodoxă | Teologie Romano-Catolică

PrecizarePentru cetățenii români și UE care au studiat în străinătate
AtențiePentru înscrierea la mai multe facultăți


Biologie

Concursul de admitere se desfăşoară pe bază de dosar. Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere la care se anexează următoarele acte:

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de licență sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Original* și copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie simplă după certificat de naștere;
 • Original* și copie simplă după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Chimie

Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:

 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la o altă facultate / universitate, va depune copii după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Cartea de identitate, în copie simplă xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de naştere în original şi copie simplă xerox;
 • Certificatul de căsătorie, în original şi copie simplă xerox, numai pentru candidatele căsătorite;
 • Două fotografii color, tip Buletin de identitate;
 • Adeverinta medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea);
 • Fişa tip de înscriere, solicitată de la comisia de admitere si completată în ziua înscrierii;
 • Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2017 vor adauga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au mai urmat sau nu cursuri în regim de finanţare de la bugetul de stat la o instituţie de învăţământ superior, precum şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă;
 • Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricolă din liceu, diploma de licenţă şi foaia matricolă, toate în original. De asemenea, vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă;
 • Dosar plic;

Originalul se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

NOTĂ: Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricola din liceu, diploma de licenţă şi foaia matricolă, toate în original. De asemenea vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă!


Drept

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
  •Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
  •La completarea opțiunilor vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
  →Este de preferat să treceți toate cele 3 opțiuni, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis la ultima dintre cele 3 opțiuni, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
  → Sunt situații în care nu puteți trece toate cele 3 opțiuni. De exemplu, nu puteți opta pentru buget dacă ați urmat deja în regim de buget o altă facultate.
 2. DIPLOMĂ DE BACALAUREATobţinută în România (în original și fotocopie)
  sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (în original și fotocopie)
  sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2017 (în original și fotocopie);
 3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU
  doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de bacalaureat (în original și fotocopie);
 4. original* şi fotocopie după CARTEA DE IDENTITATE(care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 5. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE NAŞTERE;
 6. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale).
 8. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂdin care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă sau de masterat) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă sau de masterat), dacă este cazul. (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul).
 9. 3 fotografiicolor tip buletin (cu numele scris pe spate). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
 10. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
  – Taxa de admitere se achitată ÎNAINTE DE PREZENTAREA DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIERE, prin ordin de plata, la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii la care îşi va depune dosarul. Dovada plăţii va fi anexata dosarului de candidatură. IMPORTANT!
  Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri. Precizăm că sâmbăta și duminica sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland.
  Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere (art. 32 din Metodologia privind admiterea la studii de LICENȚĂ 2017)
 11. UN DOSAR PLIC
  – în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
  • Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.

Originalul se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.


Economie şi Administrarea Afacerilor

 • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • Foaia matricolă, în original;
 • Certificatul de naştere, original şi copie simplă;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), original şi copie simplă;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • 2 fotografii tip carte de identitate;
 • Cartea de identitate original şi copie simplă care atestă domiciliul în România/paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).

Pentru documentele în copie simplă candidaţii vor prezenta şi documentele originale. Originalul se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

 


Educaţie Fizică şi Sport

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:

 • diploma de bacalaureat, în original, obţinută în România sau ATESTAT de echivalare emis de CNRED;
 • original* și copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* și copie simplă după certificatul de naştere;
 • original* și copie simplă după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort, (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC, eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • trei fotografii 3/4;
 • chitanţa atestând plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la casieria facultăţii sau la orice filială BRD) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2016/2017 pot prezenta la înscriere, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de balacaureat 2017, în locul diplomei, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită.

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de licență sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Original* și copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie simplă după certificat de naștere;
 • Original* și copie simplă după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

 

Fizică

 • Fişa de înscriere
 • Diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele disciplinelor de bacalaureat.
 • în cazul în care candidatul nu este la prima facultate la care se înscrie atunci trebuie o adeverință de la facultatea unde sunt depuse actele în original.
 • Original* + Copie simplă a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România).
 • Original* + Copie simplă a certificatului de naştere.
 • Original* + Copie simplă a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).
 • 3 fotografii tip carte de identitate.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul pentru studenții care urmează o a doua specializare).
 • Dosar plic.

(*) Se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Geografie şi Geologie

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de licență sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Original* și copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie simplă după certificat de naștere;
 • Original* și copie simplă după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

 

Informatică

 • fişa de înscriere
 • trei fotografii tip buletin de identitate
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.N.C.S.
  • candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei
  • dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original
 • original şi copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau paşaport (pentru candidaţii din ţările membre UE, SEE şi Elveţia)
 • original şi copie simplă după certificatul de naştere
 • original şi copie simplă după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie)
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei
 • dosar plic

Originalul se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Istorie

 • Diploma de bacalaureat în original obţinută în România sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2017 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat
 • Foaia matricolă din liceu în original.
 • Original*+ Copie simplă a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România).
 • Original*+ Copie simplă a certificatului de naştere.
 • Original* + Copie simplă a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul)).
 • Trei fotografii tip carte de identitate.
 • Chitanţa de achitare la BRD a taxei de admitere.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul).
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii studiilor de licenţă şi pentru candidaţii exmatriculaţi de la studii de licenţă (dacă este cazul).
 • Diploma de licenţă + supliment la diplomă în original (dacă este cazul).
 • Fişa de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii sau descărcată de aici: fişa de înscriere
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

 


Litere

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED;
 • original* şi copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie simplă după certificat de naştere;
 • original* şi copie simplă după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii 3/4;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din plasament, copiii cadrelor didactice, dacă depun actele în original; Adeverinţele care certifică faptul că părinţii lucrează / au lucrat în învăţământ trebuie să poarte obligatoriu viza ISJ);
 • Dosar plic (Atenţie: NU dosar cu şină).

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.


Matematică

 • fişă înscriere
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • original* şi copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/;
 • paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie simplă după certificatul de naştere;
 • original* şi copie simplă după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverintă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii 3/4;
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere (taxa poate fi plătită la Universitate sau la orice filială BRD din ţară);
 • dosar plic.

(*) se restituie condidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

 


Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 • original – Diploma de bacalaureat, obţinută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. – pentru media la bacalaureat.
 • original – Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
 • original* şi fotocopie – Diploma de licenţă/absolvire, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, Adeverinţă de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • original* şi fotocopie – Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie – Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • original* şi fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) / Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
 • două fotografii format 3/4.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultăţii sau agenţiile BRD).
 • fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.


Teologie Ortodoxă

 • dosar tip plic;
 • certificat de naştere (în original și copie simplă);
 • carte de identitate (în original și copie simplă);
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul, în original și copie simplă);
 • fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere);
 • actul de studii în original şi copie simplă: diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire a bacalaureatului – în cazul candidaţilor promoţia 2017, diploma universitară (dacă este cazul);
 • foaie matricolă/situaţie şcolară (în original şi copie simplă) de la liceu sau seminar; candidaţii care au absolvit şcoala profesională sau şcoala de cântăreţi bisericeşti vor prezenta şi foaia matricolă (în original și copie simplă) pentru aceşti ani de studiu;
 • olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (în original + copie simplă);
 • certificatul sau adeverinţa de botez (în original şi copie simplă);
 • binecuvântarea chiriarhului (episcopului) de care aparţine candidatul; apartenenţa estedată în funcţie de domiciliul stabil al candidatului. candidatul se va adresa sectorului de resort al (arhi)episcopiei respective (se obţine personal);
 • recomandare de la preotul din parohia în care are domiciul stabil candidatul. preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului;
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni, în care să se menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul) și dacă este apt pentru facultate;
 • adeverinţă că este apt din punct de vedere psihologic (candidaţii din Arhiepiscopia Iaşilor pot obţine această adeverinţă numai de la cabinetul ATEST, Bld. Stefan cel Mare, nr. 8, etj. 2, cam. 14, Iaşi – http://www.atest.ro);
 • 4 fotografii color tip C.I.;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • absolvenţii altor facultăţi vor depune la dosar adeverinţă de la facultatea absolvită în care se va menţiona numărul semestrelor cu finanţare de la buget şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (studiu sau socială).

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Teologie Romano-Catolică

 • Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de licență sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Original* și copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
 • Original* și copie simplă după certificat de naștere;
 • Original* și copie simplă după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii 3/4;
 • Certificatul de botez și o recomandare din partea parohului;
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Precizare

Candidații la admitere cetățeni români și din state membre ale UE cu studii liceale în străinătate vor depune la facultăţi, în perioada înscrierilor, dosarele de recunoaștere a studiilor.

Candidatul va depune două dosare: unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED http://www.cnred.edu.ro/ (Cetăţean român \ Echivalarea studiilor efectuate în străinătate \ Echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate de cetăţenii români sau, după caz, Echivalarea Diplomei de Bacalaureat obţinute în Republica Moldova de cetăţenii români) – mai puţin taxa pentru echivalare care va fi achitată şi depusă la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere. Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Atestatele de recunoaștere primite de la CNRED de către Universitate vor fi transmise facultăților pentru a completa dosarul personal al candidaților.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.

 Dacă te înscrii la mai multe facultăţi

Întrucât candidaţii au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie  simplă, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.