Admiterea la studii de master pentru candidaţii din Republica Moldova, din alte ţări învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate se desfăşoară în următoarele condiţii

Se pot înscrie :

Pentru locurile bugetate (cu bursă şi fără bursă)  – candidaţii etnici romani din R. Moldova, Balcani şi diaspora, absolvenţi de studii de licenţă în România sau în alt stat membru al U.E.

Pentru locurile cu taxă  – candidaţii etnici romani sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, absolvenţi de studii de licenţă în România, în alt stat membru al U.E. sau alt stat terţ (R. Moldova, Albania, Macedonia, Ucraina etc)

Ce puteţi studia?

Candidaţii pot opta pentru orice domeniu de studii universitare de masterat de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (vezi oferta de master), repartizarea pe programe făcându-se în momentul încheierii contractului de studii.

 Câte locuri sunt alocate?

Fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă

 • R. Moldova: 2 locuri
 • Balcani şi Diaspora:  4 locuri

Fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă:

 • Balcani şi Diaspora: 12 locuri

Cu taxă de şcolarizare în lei:  50 locuri

Perioada de înscriere

 • Înscrierea se va face în perioada 12-15 septembrie 2011, între orele 9,00-15,00 la Rectorat – Biroul Programe Didactice.

Dosarul de înscriere conţine

Candidaţii vor depune la dosarul de înscriere următoarele:

 • Fişă de înscriere (se găseşte la comisia de admitere)
 • diploma de bacalaureat  (în original)
 • diploma de licenţă şi anexa acesteia (în original)/adeverinţă
 • copie legalizată a certificatul de naştere
 • copie după buletinul de identitate (inclusiv anexa cu indicarea domiciliului stabil)
 • copie după paşaport
 • adeverinţă medicală tip
 • 3 fotografii tip buletin.

Candidaţii sunt scutiţi de plata taxei de înscriere.

 Condiţii de admitere

 • Media de admitere se va calcula astfel: media între media aritmetică a anilor de studii universitare (nu ECTS)*0,7 şi media la examenul de licenţă*0.3. La programele de masterat ce se vor desfăşura într-o limbă străină, candidaţii vor respecta, în ceea ce priveşte testul de limbă, exigenţele facultăţii. De asemenea, acolo unde este cazul, se vor respecta condiţiile privind înscrierea la admitere impuse de facultăţi (domeniile Drept, Educaţie fizică şi sport, Ştiinţe ale educaţiei şi unele domenii din cadrul FEAA).

 

 • Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media aritmetică anilor de studii.

 Aflarea rezultatelor şi confirmarea locului

 • În perioada 19-20.09.2011, candidaţii admişi trebuie să confirme locul.

 

 Mai multe informaţii

Rectorat – Departamentul Programe Didactice

Tel. 0232201119

Email: admitere@uaic.ro