Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Cum te înscrii?

Ce poţi studia

Dacă doreşti să devii student al facultăţii noastre, poţi alege una dintre cele cinci specializări existente: Psihologie, Pedagogie socială, Psihopedagogie specială, Pedagogie şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.

În funcţie de specializarea aleasă, vei studia discipline precum Psihologia educaţiei, Psihologie experimentală, Psihologie socială, Psihodiagnostic, Psihologia vârstelor, Psihologia personalităţii, Psihologie judiciară, Psihopedagogia deficienţelor de intelect, Diagnostic clinic la persoanele cu cerinţe speciale, Terapia tulburărilor de limbaj, Psihopedagogia deficienţelor de auz sau de vedere, Teoria și metodologia curriculum-ului, Psihopedagogia creativităţii şi talentelor, Teoriașsi practica parteneriatului educaţional, Managementul instituţiilor şcolare, Educaţie interculturală sau Psihopedagogia jocului.

Vezi aici ce discipline poți studia la fiecare specializare.

De ce la noi

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie și Științe ale Educației de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

  • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
  • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
  • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
  • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

Ce poţi face după ce termini

După absolvirea specialităţii Psihologie, în condiţiile unor specializări suplimentare, vei putea lucra ca psiholog în spitale şi clinici medicale, în şcoli, în penitenciare, în ONG-uri, în armată sau în poliţie, sau în departamentele de management al resurselor umane ale organizaţiilor private și publice.

După absolvirea specializărilor din sfera ştiinţelor educaţiei, vei putea activa ca profesor, profesor psihopedagog, profesor de sprijin, institutor sau consilier şcolar.

Galerie Foto

Accesați și site-ul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației: www.psih.uaic.ro