Facultatea de Fizică

Cum te înscrii?

Ce poți studia

Pregătirea în cadrul Facultăţii de Fizică se realizează prin intermediul unei largi palete de cursuri de fizică, punându-se un accent deosebit pe partea practică și pe domeniile de perspectivă (fizică medicală, biofizică, fizică informatică şi fizică tehnologică), precum şi prin cursuri de matematică, informatică, chimie, biologie sau limbi străine.

Vezi aici ce discipline poți studia la fiecare specializare.

De ce la noi

Pentru că la Facultatea de Fizică, tradiţia se îmbină perfect cu modernitatea, iar colectivele de cercetare din facultate, compuse din cadre didactice, cercetători şi studenţi sunt într-un contact permanent cu lumea ştiinţifică de top din afara graniţelor ţării. Aceste contacte s-au intensificat şi dezvoltat în ultimii ani în cadrul unor proiecte de cercetare comune cu prestigioase colective din Uniunea Europeană, Elveția, Japonia sau Statele Unite ale Americii. De aceste legături, beneficiază studenții facultății care își desfășoară în număr mare (peste 40 pe an) practica de vară la instituții partenere din străinătate. În plus, în ultimii ani, granturile de cercetare științifică obținute prin competiție națională sau internațională au permis achiziţionarea de echipamente moderne, similare celor de la marile universități ale lumii, facilitând astfel accesul studenţilor la tehnică de ultimă oră şi cooptarea în corpul profesoral a unor cadre didactice cu stagii de perfecționare, doctorale sau postdoctorale, efectuate în străinătate. De aceea, la ultima clasificare a instituțiilor de învățământ, Facultatea de Fizică din Iași a fost încadrată în categoria A (cea mai ridicată), toate programele de studii oferite au primit calificativul maxim din partea ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior), iar centrul de cercetare CARPATH (Centrul de Cercetări Aplicate în Fizică şi Tehnologii Avansate) a primit titlul de cel mai bun centru de cercetări din țară din toate domeniile.

Studenții Facultății de Fizică beneficiază de cel mai mare supercalculator din țară utilizat în scopuri didactice și de cercetare și de peste 100 de alte calculatoare cu acces la Internet. Biblioteca Facultății de Fizică dispune de peste 100.000 de volume, dar oferă totodată și acces online la  toate bazele de date și revistele științifice importante, ceea ce permite cunoașterea imediată a ultimelor descoperiri științifice din lume.

Ce poți face după ce termini

Piața muncii pentru absolvenții de fizică s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și oferă oportunități dintre cele mai diverse. Mulți dintre absolvenții noștri devin cercetători fie în țară (la universități, institute sau în industrie, mai ales la multinaționalele intrate recent în țara noastră), fie în străinătate. Alți absolvenți lucrează ca fizicieni medicali în spitale sau cabinete medicale, informaticieni, experți în domeniul protecţiei mediului, biofizicieni, sau optează pentru o carieră didactică.

Galerie Foto

Accesați site-ul Facultății de Fizică: www.phys.uaic.ro.