Afișarea rezultatelor concursului de admitere și confirmarea locurilor se va realiza după cum urmează:

  • după încheierea perioadei de înscriere (24 iulie 2020), în cel mai scurt timp, facultățile vor posta liste provizorii, cu ierarhizarea candidaților, pentru a li se oferi acestora un termen de 24 de ore pentru contestații;
  • după epuizarea termenului de trimitere a contestațiilor și a rezolvării acestora vor fi afișate listele definitive, începând cu data de 27 iulie 2020;
  • candidații admiși la buget vor confirma locul obținut prin depunerea actelor în original și semnarea contractului de studii, conform calendarului stabilit de către fiecare facultate;
  • candidații admiși cu taxă vor confirma locul doar electronic, prin email sau pe platformele electronice special create, conform calendarului stabilit de către fiecare facultate. Confirmarea locului se va realiza prin transmiterea Contractului de studii (completat și semnat) și dovada plății a cel puţin 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2020 – 2021. În acest scop, fiecare facultate își va crea o adresă de e-mail/platformă, confirmându-le candidaților primirea documentelor și confirmarea locului. Candidații admiși cu taxă vor depune actele în original până pe data de 29 septembrie 2020.