Pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV2 se vor respecta strict următoarele reguli:

 • se va păstra distanțarea fizică în perimetrul exterior dar și în interiorul Universității;
 • în clădiri vor intra doar candidații la admitere, fără însoțitori. În cazul candidaților cu dizabilități, aceștia pot fi însoțiți. Toate persoanele care vor intra în clădirile Universității vor purta mască și vor avea asupra lor, gata completată, declarația pe propria răspundere pe suport hârtie (se poate descărca de aici) ;
 • candidații vor fi termometrizați și se va face triaj epidemiologic de către personal medical calificat;
 • deplasarea către sala de înscriere la admitere se va face numai urmând săgețile indicatoare cu NUMELE FACULTĂȚII;
 • se vor respecta locurile de așteptare la intrarea în sala de înscriere la admitere;
 • se vor dezinfecta mâinile la intrarea în sală;
 • se vor așeza pe locurile marcate și indicate de către comisie;
 • vor avea pix/stilou propriu de culoare albastră  și nu îl vor împrumuta altui candidat;
 • după depunerea dosarelor de înscriere, candidații vor urma săgețile indicatoare pentru IEȘIRE.

Accesul în interiorul Universității se face astfel:

 • Chimie, Teologie Romano-Catolică -> intrarea principală (cu lei) (Bd. Carol I, nr. 11);
 • Istorie, Matematică, Fizică și Filosofie și Științe Social-Politice -> intrarea Corp A (Bd. Carol I nr. 11);
 • Economie și Administrarea Afacerilor, Biologie, Geografie și Geologie-> intrarea principală Corp B (Bd. Carol I nr. 20A);
 • Psihologie și Științe ale Educației, Educație Fizică și Sport-> intrarea principală Corp D (Strada Toma Cozma nr. 3);
 • Centrul de Studii Europene din cadrul Facultății de Drept -> intrarea laterală, Corp I  (Bd. Carol I nr. 19).

După depunerea dosarelor de înscriere, candidații vor ieși din clădiri pe căi diferite de cele folosite pentru intrare, după cum urmează:

 • Chimie, Teologie Romano-Catolică -> ieșire în spatele Corpului A, pe strada Toma Cozma, colț cu Bd. Carol I; 
 • Istorie, Matematică, Fizică și Filosofie și Științe Social-Politice -> ieșire în spatele Corpului A, pe strada Toma Cozma, colț cu Bd. Carol I; 
 • Economie și Administrarea Afacerilor -> ieșire în spatele Corpului B, pe strada Gheorghe Asachi;
 • Biologie și Geografie și Geologie -> ieșire în spatele Corpului B pe strada str. Pinului;
 • Psihologie și Științe ale Educației, Educație Fizică și Sport-> ieșire în partea laterală a Corpului D (Strada Toma Cozma nr. 3);
 • Centrul de Studii Europene din cadrul Facultății de Drept -> ieșire în partea laterală a Corpului I  (Bd. Carol I nr. 19).