Cine are drept de cazare

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Când se fac cazările

  • Pe 23 septembrie se vor afişa la facultatea ta listele cu studenţii care au primit, în ordinea punctajelor obţinute (la admitere sau în anul precedent) dreptul de cazare în căminele UAIC;
  • Între 24-27 septembrie poţi ridica de la facultate dispoziţia de cazare, pe care o prezinţi la căminul unde ai fost repartizat pentru a te caza.
  • Pe 28 septembrie ora 15:00 se anulează dispoziţiile de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat;
  • De pe 29 septembrie, ora 9:00, locurile rămase libere sunt redistribuite în ordinea mediilor, celor care nu au primit cazare în prima fază. Dispoziţiile de cazare sunt valabile 24 de ore.

Actele de care ai nevoie la cazare

  • dispoziţia de cazare;
  • contractul de închiriere, completat în trei exemplare (vei primi formularele de la facultate);
  • legitimaţia de camin (eliberată de facultate);
  • o fotografie tip buletin;
  • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
  • buletinul/ cartea de identitate, pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini;

Cât costă

Tarifele de cazare valabile în anul universitar trecut au fost:

* C1
o 240 Ron (2 locuri în cameră);
o 230 Ron (3 locuri în cameră). 

 

 

 

* C2
o 240 Ron (2 locuri în cameră);
o 220 Ron (3 locuri în cameră);
o 200 Ron (4 locuri în cameră);
o 160 Ron (3+1 locuri în cameră – camere de 3 locuri cu suplimentare de un loc);

* C4
o 100 Ron (5 locuri în cameră)

Click pe poză, vezi o cameră de cămin standard din C1

Click pe poză, vezi o cameră de cămin standard din C1

* C5, C6, C7, C8, C10, C12, C13
o 105 Ron

* C11
o 125 Ron

Click pe poză, vezi o cameră de cămin standard din C5

Click pe poză, vezi o cameră de cămin standard din C5

* Akademos
o 630 Ron

Click pe poza, vezi o camera din Akademos

Click pe poza, vezi o camera din Akademos

Gaudeamus
o 490 Ron

Click pe poză, vezi o cameră din Căminul Gaudeamus

Click pe poză, vezi o cameră din Căminul Gaudeamus

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc de Senatul Universităţii în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Documente