Ultimele medii la admiterea 2010, studii de master

Facultatea

Domeniul

Denumirea programului Media minimă BUGET Media maximă

BUGET

Media minimă TAXĂ ZI Media minimă TAXĂ

ID / FR

FACULTATEA DE BIOLOGIE
Biologie Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor 8,09 9,64 7,63
Biotehnologii microbiene şi celulare 8,67 9,61 7,01
Genetică moleculară 8,17 9,79 7,70
Bioprocedee în domeniul agro-alimentar 8,36 9,62 7,54
Ştiinţa mediului Consiliere de mediu 9,02 10,00 6,44
FACULTATEA DE CHIMIE
Chimie Chimia mediului şi siguranţă alimentară 6,95 9,87
Chimia produselor cosmentice şi farmaceutice 6,73 9,87 8,38
Didactica chimiei 8,52 9,68 7,94  
FACULTATEA DE DREPT
Drept Drept european 8,83 9,90 7,67 6,01
Dreptul afacerilor 8,82 9,91 7,93 7,06
Ştiinţe penale 9,22 9,98 7,87 6,61
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Ştiinţe administrative Administraţie publică 7,82 9,43 5,85
Economic Afaceri internaţionale şi strategii interculturale 8,45 9,86 5,88
Administrarea afacerilor Management turistic şi hotelier 7,00 9,35 5,01
Finanţe Finanţe – Asigurări 7,48 9,76 5,95
Bănci şi pieţe financiare 7,51 9,78 5,91
Finance and risk management 8,36 9,78 6,12  
Contabilitate Contabilitate, expertize şi audit 7,77 9,85 5,77
Cibernetică, statistică şi informatică economică Sisteme informaţionale pentru afaceri 7,88 9,93 5,81
Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate 8,81 9,95 6,02
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale 7,51 9,92 5,51
Management Managementul organizaţiilor 7,35 9,91 5,96
Managementul şi dezvoltarea resurselor umane 7,24 9,31 6,08
Achiziţii, distribuţie, logistică 7,30 9,65 6,42
Marketing Analiză şi strategie de marketing 7,66 9,44 6,02
Marketing şi comunicare în afaceri 7,42 9,61 5,53
Interdisciplinar Economia şi dreptul afacerilor 7,46 9,83 5,72
Management Managementul resurselor umane 8,74 9,79 6,76
Contabilitate Contabilitatea afacerilor, ID 6,21
Contabilitatea afacerilor, ID, Piatra Neamţ 6,75
Management Managementul resurselor umane, ID 6,07
Marketing Negocieri – relaţii publice, ID 6,62
Administrarea afacerilor Managementul proiectelor, ID 6,31
Administrarea afacerilor, ID 6,15
Managenet în comerţ, ID, Piatra Neamţ 6,07
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Educaţie Fizică şi Sport Management şi marketing în sport, ID 5,79
Fitness şi estetică corporală, Zi 9,18 9,94 6,82
Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme, Zi 8,84 9,16 7,52
Kinetoterapia în traumatologia sportivă, Zi 8,00 9,91 7,07
Kinetoterapie in geriatrie 8,80 9,96 6,75  
FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL – POLITICE
Filosofie Filosofie aplicată şi management cultural 8,47 9,94 6,94
Asistenţă socială Familia şi managementul resurselor familiale 9,01 9,77 7,47
Supervizare şi planificare socială 8,42 9,85 6,77
Masterat european de protecţie a drepturilor copilului 8,48 9,72 6,66
Probaţiune, mediere şi asistenţă socială a victimelor infracţiunilor 8,87 9,88 7,05
Sociologie Securitate comunitară şi controlul violenţei 8,43 9,61 7,65
Ştiinţe politice Studii europene de integrare şi securitate 7,42 9,88 7,77
Politici publice şi management instituţional 8,50 9,96 7,01
Marketing politic şi comunicare 8,57 9,53 6,73
Studii de dezvoltare internationala (in limba engleza) 8,17 9,80 7,22  
Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate 8,35 9,93 6,68
FACULTATEA DE FIZICĂ
Fizică Fizica plasmei, spectrosocopie şi autoorganizare 6,58 9,54
Biofizică şi fizică medicală 7,16 9,66
Metode fizice aplicate în  kinetoterapie şi recuperare medicală 8,66 9,81 7,07
Materiale avansate. Nanotehnologii 6,78 9,56
Fizica şi protecţia mediului 6,67 89,12
Modelare şi simulare 6,89 9,58
Fizica didactică 7,76 9,45
Stiinte 7,53 9,80 6,39  
FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE
Geografie Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului 6,80 9,86 6,71
Turism şi dezvoltare regională 8,33 9,86 6,68
Turism şi dezvoltare regională in limba franceza 7,51 9,88  
Ştiinţa mediului Mediul actual şi dezvoltarea durabilă 8,33 9,85 6,75
Geologie Geochimia mediului 7,09 9,62 6,62
Inginerie geologică Geologie de sondă şi ambientală 7,85 9,73 6,90
FACULTATEA DE INFORMATICĂ
Informatică Sisteme distribuite 7,75 9,69 6,80
Optimizare computaţională 7,50 9,66 6,50
Lingvistică computaţională 7,41 9,16 6,16
Ingineria sistemelor software 7,75 9,66 6,53
Securitatea informaţiei 7,52 9,58 6,25
FACULTATEA DE ISTORIE
Istorie Institutii şi ideologii ale puterii în Europa 8,37 9,29 7,08
Relaţii, institutii şi organizaţii internaţionale 7,15 9,94 6,91
Arheologie, civilizaţie şi artă antică 8,33 9,85 6,06
Patrimoniu şi turism cultural 8,19 9,72 6,91
Istoria comunismului în România 7,55 9,88 7,42
Istoria evreilor şi ebraistică 7,89 9,62 7,62
FACULTATEA DE LITERE
Limbi şi literaturi Cultura germană în context european 9,09 9,94 6,81
Lingvistică generală şi românească 8,31 9,72 7,47
Studii francofone 5,94 9,77 6,31
Literatura română şi hermeneutică literară 7,56 9,76 7,31
Literatură universală şi comparată 7,80 9,86 7,27
Studii  americane 8,78 9,79 6,92
Lingvistică aplicată – didactica limbii engleze 7,21 9,30
Traducere şi terminologie 9,04 9,90 7,70
Limbă,  literatură şi civilizaţie românească 8,25 9,70 6,81
Limbi, literaturi şi civilizaţii străine 7,60 9,97 6,54
Didactica limbii franceze ca limbă straină şi educaţie interculturală 7,58 9,00 6,36
Ştiinţe ale comunicării Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia 9,07 9,94 6,09
FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Matematică Matematica didactica 7,50 9,97 6,83
Structuri matematice fundamentale 6,77 8,43
Calculul ştiinţific şi ingineria programării 7,71 9,88
Matematici financiare 8,60 9,73 6,55
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Psihologie Relaţii umane şi comunicare 7,66 9,52 6,34
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului 8,99 9,93 7,64
Psihologie clinică şi psihoterapie 9,06 9,79 6,85
Terapii de cuplu şi familie 8,43 9,34 7,16
Psihologie educaţională şi consiliere 7,56 9,87 6,44
Psihologia medierii conflictelor, ID 6,77
Ştiinţe ale educaţiei Medierea conflictelor în educaţie 7,89 9,94 7,42
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale 8,47 9,82 7,48
Relatii si strategii interculturale 7,90 9,93 7,86  
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Teologie Patrimoniu cultural 7,04 9,43 6,98
Hermeneutică şi teologie biblică 7,41 9,65 6,91
Teologie sistematică în context contemporan 8,54 9,45 6,36
Viaţa bisericii – istorie şi actualitate 8,40 9,30 7,24
Teologie practică şi pastoral – misionară 8,01 9,51 6,54
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ
Teologie Strategii ale carităţii creştine 7,36 9,80 8,71
CENTRUL DE STUDII EUROPENE
Interdisciplinar (economie şi afaceri internaţionale, administraţie publică, ştiinţe politice, drept) Studii europene 8,33 9,93 6,56 6,10