Ultimele medii la admitere 2014

Licență | Master

Licență

Nr.

crt.

FACULTATEA

domeniul

Media maximă BUGET

Media minimă

BUGET

Media minimă TAXĂ IF

Media minimă TAXĂ

ID / IFR

1

FACULTATEA DE BIOLOGIE
Biologie

9,76

7,25

6,01

Ştiinţa mediului

9,43

6,10

2

FACULTATEA DE CHIMIE
Chimie

9,86

6,05

Ştiinţa mediului

3

FACULTATEA DE DREPT
Drept

9,91

8,52

8,36

7,72

4

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Economie

10

7,36

6,00

6,03

Administrarea afacerilor
Finanţe
Contabilitate
Statistică şi informatică economică
Economie şi afaceri internaţionale
Management
Marketing
Ştiinţe Administrative

9,90

6,03

6,35

6,01

5

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Kinetoterapie

9,27

7,07

6,91

Educaţie Fizică şi Sport

9,43

7,25

6,37

6

FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL – POLITICE
Filosofie

9,81

6,36

Asistenţă socială

9,63

7,93

6,13

6,00

Sociologie

9,53

6,71

6,11

Sociologie- Resurse umane

9,80

8,45

6,00

Ştiinţe politice

9,68

6,95

6,00

Ştiinţe ale comunicării

9,86

8,36

6,03

5,75

Relaţii internaţionle şi studii europene

9,58

7,58

6,31

7

FACULTATEA DE FIZICĂ
Fizică

9,45

6,23

  Ştiinţe inginereşti aplicate

8,82

6,33

8

FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE
Geografie

9,94

7,17

6,01

Ştiinţa mediului

9,60

5,67

Geologie

9,09

5,99

6,63

Inginerie geologică

9,67

6,50

6,19

9

FACULTATEA DE INFORMATICĂ
Informatică

10

6,87

5,98

10

FACULTATEA DE ISTORIE
Istorie

9,75

6,05

6,66

6,15

11

FACULTATEA DE LITERE
Limbă şi literatură

10

6,00

6,00

Limbi moderne aplicate

9,86

7,60

6,16

Studii culturale

9,48

6,70

6,31

Ştiinţe ale comunicării

9,66

7,58

6,05

12

FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Matematică

9,90

5,80

7,28

13

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Psihologie

9,90

8,10

6,61

7,53

Ştiinţe ale educaţiei

9,96

6,13

6,03

Ştiinţe ale educaţiei – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

8,86

7,38

7,30

8,05

14

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Teologie

9,71

5,74

5,16

  Arte vizuale

9,27

5,75

6,05

15

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO – CATOLICĂ
Teologie

9,55

6,01

7,11

 

Master

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul

 

Denumirea programului

Media maximă

BUGET

Media minimă

BUGET

Media minimă TAXĂ IF

Media minimă TAXĂ IFR

1

FACULTATEA DE BIOLOGIE

Biologie Biotehnologii microbiene şi celulare

10

8,49

7,16

Conservarea biodiversităţii

10

8,62

Genetică moleculară

10

8,72

7,75

Ştiinţa mediului Consiliere de mediu

10

6,05

2

FACULTATEA DE CHIMIE

Chimie Chimia mediului şi siguranţă alimentară

10

8,00

8,58

Chimia şi biochimia heterocilurilor

10

7,62

8,87

3

FACULTATEA DE DREPT

Drept Drept european

10

9,18

8,50

Criminalistică

10

9,25

8,40

Dreptul afacerilor

10

9,50

8,75

Ştiinţe penale

10

9,50

8,51

4

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Ştiinţe administrative Administraţie publică

10

7,00

6,50

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor

10

7,00

6,25

6,50

Management turistic şi hotelier

10

7,25

6,25

Finanţe Finanţe – Asigurări

10

7,25

6,50

Bănci şi pieţe financiare

10

7,50

7,50

Finanţe şi managementul riscului (în limba engleză)

10

7,50

7,90

Contabilitate Contabilitatea afacerilor

10

7,12

6,75

6,00

Contabilitate, Diagnostic, Evaluare

10

7,25

6,00

Contabilitate, expertize şi audit

10

7,50

9,50

Cibernetică şi statistică Stastistică şi actuariat în asigurări şi sănătate

10

8,25

7,00

Informatică economică Sisteme informaţionale pentru afaceri

10

7,65

6,37

Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale şi strategii interculturale

10

7,12

6,00

Economie şi afaceri internaţionale

10

7,50

6,50

Management Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

10

7,00

6,00

Achiziţii, distribuţie, logistică

10

6,87

6,00

Managementul organizaţiilor

10

7,00

6,62

Managementul resurselor umane

10

7,16

6,25

7,00

Marketing şi comunicare în afaceri

10

7,00

6,25

Economie Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept)

10

7,50

6,62

5

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Fitness şi estetică corporală

10

6,55

7,62

Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme

9,76

6,75

6,06

Kinetoterapia în traumatologia sportivă

10

7,74

6,41

6

FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL – POLITICE

Filosofie Filosofie aplicată şi management cultural

10

7,83

9,50

Sociologie Supervizare şi planificare socială

10

8,50

7,50

Familia şi managementul resurselor familiale

10

8,62

8,00

Masterat european de protecţie a drepturilor copilului

10

6,16

7,41

Probaţiune, mediere şi asistenţă socială a victimelor infracţiunilor

10

8,87

7,33

Securitate comunitară şi controlul violenţei

10

6,87

8,00

Ştiinţe politice Studii europene de integrare şi securitate

10

8,37

7,87

Politici publice şi management instituţional

9,75

6,25

6,62

Studii de dezvoltare internaţională (în limba engleză)

10

7,00

8,37

Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate

10

6,00

7

FACULTATEA DE FIZICĂ

Fizică Biofizică şi fizică medicală (în limba engleză)

9,95

7,25

9,91

Metode fizice aplicate în  kinetoterapie şi recuperare medicală

10

8,62

7,50

Materiale avansate. Nanotehnologii (în limba engleză)

10

7,75

9,00

Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie)

10

7,66

7,68

8

FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE

Geografie Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului

10

7,62

8,00

Turism şi dezvoltare regională

10

6,00

Turism şi dezvoltare regională/Tourisme et developpement regional (în limba franceză)

10

8,08

8,80

Ştiinţa mediului Mediul actual şi dezvoltarea durabilă

10

7,62

Geologie Geomatică

10

7,50

9,50

Geochimia mediului

10

7,00

Geologie de sondă şi ambientală

10

6,00

7,50

9

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Informatică Sisteme distribuite (în limba engleză)

10

7,30

7,80

Optimizare computaţională (în limba engleză)

10

8,12

9,12

Lingvistică computaţională (în limba engleză)

9,75

6,37

9,16

Ingineria sistemelor software (în limba engleză)

10

9,12

6,87

Securitatea informaţiei (în limba engleză)

10

7,58

10

FACULTATEA DE ISTORIE

Istorie Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa

10

6,50

8,18

Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

10

7,50

8,12

Arheologie, civilizaţie şi artă antică

10

7,50

7,00

Patrimoniu şi turism cultural

10

7,00

8,87

11

FACULTATEA DE LITERE

Filologie Cultura germană în context european

10

7,00

10

Lingvistică generală şi românească

10

8,00

9,00

Studii francofone

10

6,84

Literatura română şi hermeneutică literară

10

8,50

6,25

Literatură universală şi comparată

10

7,74

Studii  americane

10

6,62

10

Lingvistică aplicată – didactica limbii engleze

10

8,00

10

Traducere şi terminologie

10

7,66

10

Limbi, literaturi şi civilizaţii străine

10

6,50

Ştiinţe ale comunicării Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia

10

7,12

10

12

FACULTATEA DE MATEMATICĂ

Matematică Matematică didactică şi de cercetare

10

6,00

Matematici aplicate (în limba engleză)

10

6,00

9,25

13

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Psihologie Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului

10

9,05

7,39

Psihologie clinică şi psihoterapie

10

9,00

8,62

Relaţii umane şi comunicare

10

9,00

7,00

Terapii de cuplu şi familie

10

9,05

6,00

Ştiinţe ale educaţiei Politici şi management în educaţie

10

9,00

6,00

Educaţie timpurie

10

9,00

6,00

Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale

10

9,00

6,00

Didactici aplicate pentru învăţămţântul primar

10

9,00

6,66

14

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie Patrimoniu cultural

10

9,37

7,00

Teologie practică şi pastoral-misionară

9,87

8,00

6,75

Teoria şi practica formării religioase

10

7,62

6,87

15

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

Teologie Strategii ale carităţii creştine

10

7,57

9,50

16

CENTRUL DE STUDII EUROPENE

Economie şi afaceri internaţionale Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept)

10

6,00

10

6,25

Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative)

10

6,20