Traducere și interpretare

Traducere și interpretare

interpretareÎn domenii precum literatura, dreptul, economia, presa, medicina, informatica sau științele exacte abundă textele valoroase scrise în limbile străine așa că un expert în traducerea și interpretarea acestora este studentul “bun la toate”. La specializarea Traducere și interpretare ai posibilitatea de a aprofunda cunoștințe variate prin parcurgerea literaturii străine și de a desluşi secretele traducerii din diverse limbi de circulație internațională.

Vei studia discipline precum lingvistica generală, comunicarea interculturală,  traducere gramaticală, traductologie, traducere computerizată și terminologie. Vei reuși astfel să redactezi texte specializate în cele două limbi alese, să îți dezvolți cunoștințele de comunicare și să traduci texte din domenii precum presă, medicină, literatură sau drept ş.a. Lucruri precum traducerea consecutivă, traducerea simultană sau gramatica limbilor străine îți vor părea “floare la ureche”.

Urmând silitor cursurile celor trei ani de facultate vei putea să îţi deschizi drumul spre a deveni fie cadru didactic pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, fie cercetător în domeniul filologic, fie specialist în domeniile ştiinţelor comunicării, traducerii și interpretariatului.

La specializarea Traducere și interpretare  din domeniul “Limbi moderne aplicate” de la Facultatea de Litere.

Iată ce vei studia:

Semestrul I (anul I):

 • Introducere în lingvistică generală
 • Competente de comunicare TIC
 • Limbaje de specialitate A
 • Limbaje de specialitate B
 • Competențe de comunicare în limba străină A (exerciții gramaticale, traducere gramaticală, redactări texte)
 • Competențe de comunicare în limba străină B (exerciții gramaticale, traducere gramaticală, redactări texte)

Semestrul II (anul I):

 • Competențe de comunicare în limba străină A (exerciții gramaticale, traducere gramaticală, traducere specializată – diferite domenii)
 • Competențe de comunicare în limba străină B (exerciții gramaticale, traducere gramaticală, traducere specializată – diferite domenii)
 • Comunicare interculturală A
 • Comunicare interculturală B
 • Competențe și abilități practice A
 • Traducere computerizată  A

Semestrul III (anul II):

 • Curs de limba străină A
 • Curs de limba străină B
 • Traductologie A
 • Traductologie B
 • Competențe de comunicare în limba străină A (traducere din presă, traducere specializată: domeniul economic, traducere consecutivă)
 • Competențe de comunicare în limba străină B (traducere din presă, traducere specializată: domeniul economic, traducere consecutivă)

Semestrul IV (anul II):

 • Curs de limba străină A
 • Curs de limba străină B
 • Traductologie A
 • Traductologie B
 • Competențe de comunicare în limba străină A (traducere consecutivă, traducere specializată:domeniul juridic, traducere specializată: domeniul medical)
 • Competențe de comunicare în limba străină B (traducere consecutivă, traducere specializată:domeniul juridic, traducere specializată: domeniul medical)

Semestrul V (anul III):

 • Traductologie A
 • Competențe de comunicare în limba straină A (subtitrare, traducere simultană, texte științifice și tehnice)
 • Competențe de comunicare în limba straină B (subtitrare, traducere simultană, texte științifice și tehnice)
 • Terminologie A
 • Terminologie B
 • Instituții europene

Semestrul VI (anul III):

 • Traductologie B
 • Competențe de comunicare în limba străină A (traducere literară, subtitrare, traducere simultană)
 • Competențe de comunicare în limba straină B (traducere literară, subtitrare, traducere simultană)
 • Terminologie A
 • Terminologie B
 • Competențe și abilități practice

Pentru mai multe detalii, citiți Ghidul de Studii al Facultății de Litere