Teologie romano-catolică socială – licență

Teologie Romano-Catolică Socială

teologie romano catolica socialaProfesorii din cadrul specializării Romano-Catolică Asistență Socială vă așteaptă cu brațele deschise să colaborați cu drag și să depășiți împreună confuzia prezentă în societate.

Aici este locul în care te poți pregăti pentru a îmbunătăți lumea în care trăiești, în care este recomandabil să te gândești la răspunsul tău pentru întrebarea „Ce pot oferi eu societății?”. Dacă ești sigur că vrei să urmezi această cale a desăvârșirii și a dăruirii pentru binele suprem.

O parte din disciplinele pe care le vei studia în procesul dezvoltării tale sunt asistenţa socială a familiei şi copilului, teologia dogmatică; vei parcurge marile teme ale Noului Testament, iar în perfecționarea ta vei identifica situaţiile de necesitate în asistenţa socială. Astfel, vei fi unul dintre cei care va înțelege ușor cum se realizează consilierea, cum trebuie să se facă comunicarea cu beneficiarii și cum trebuie să fie realizat un proiect de asistență socială.

După urmarea acestei specializări, te poți dedica cu drag activității bisericești sau vei putea desfășura acțiuni sociale în cadrul organizațiilor non-guvernamentale sau ca specialist în asistență socială la primării și alte instituții care angajează asistenți sociali sau în Caritasul Diecezan.

 

Specializarea Teologie Romano-Catolică Socială face parte din domeniul de licenţă “Teologie romano – catolică” de la Facultatea deTeologie Romano-Catolică.

 

Vei studia:

 

Semestrul I (anul I)

 

 • Științe Biblice: Introducere generală în Sfânta Scriptură
 • Teologie dogmatică: Ecleziologie – Cristologie
 • Tehnologii informaţionale şi de comunicare
 • Filosofie
 • Istoria Bisericii: Antichitate şi Evul Mediu

 

DISCIPLINE OPŢIONALE

 • Limbă straina (franceză, engleză, italiană) – la alegere

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • Muzică sacră
 • Educaţie fizică

 

Semestrul II (anul I)

 

 • · Teologie fundamentală
 • · Teologie dogmatică: Pneumatologia
 • · Misiunea Bisericii şi Statul
 • · Competenţe şi abilităţi practice în teologia creştină
 • Fundamentele doctrinei sociale a Bisericii Catolice

 

DISCIPLINE OPŢIONALE

 • Limbă străină (franceză, engleză, italiană) – la alegere

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • Muzică sacră
 • Metodologia lucrărilor ştiinţifice
 • Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curriculumului)

 

Semestrul III (anul II)

 

 • Asistenţă Socială a familiei şi copilului
 • Teologie dogmatică: Sacramentele – Escatologia
 • Istoria Bisericii: Perioada modernă şi contemporană
 • Asistența socială a persoanelor  vârstnice

 

DISCIPLINE OPŢIONALE

 • Teologie spirituală
 • Patristică
 • Limbă străină (franceză, engleză,italiană) – la alegere

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • Educaţie fizică
 • Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării)

 

 

Semestrul IV (anul II)

 

 • Bioetica
 • Asistenţa socială aplicată
 • Stiinţe Biblice: Mari teme ale Noului Testament
 • Identificarea situaţiilor de necesitate în Asistenţă Socială

 

DISCIPLINE OPŢIONALE:

 • Limbă străină (franceză, engleză,italiană) – la alegere

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • Educaţie fizică
 • Didactica religiei

 

Semestrul V (anul III)

 • Drept canonic
 • Metodologia cercetării sociale
 • Sociologie generală
 • Metodologia elaborării proiectelor
 • Teorie şi metodă în asistenţa socială

 

DISCIPLINE OPŢIONALE

 • Teologie morală : Actul uman, conştiinţă, lege şi păcat
 • Misiologie

 

Discipline opţionale  (1 din oferta de minim 3)

 • Psihosociologia grupurilor şcolare
 • Comunicare educaţională
 • Teorii şi practici integrative în educaţie

 

Semestrul VI (anul III)

 

 • Relatii internaționale – Perspective creştine
 • Dialog intercultural şi religios
 • Teologie morală: Etica matrimonială
 • Sistem de asistenţă socială
 • Drept și legislaţie în asistența socială

 

DISCIPLINE OPŢIONALE

 • Antropologie creştină
 • Istoria filosofiei creştine

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • Practică pedagogică
 • Evaluare finală – Portofoliu didactic

 

Pentru mai multe detalii, citiţi Ghidul de Studii al Facultăţii de Teologie romano – catolică.