Teologie romano-catolică pastorală – licență

Teologie Romano-Catolică Pastorală

teologie romano catolica pastoralaFacultatea de Teologie Romano-Catolică aduce aproape de tine experienţe de mii de ani ale creştinismului sau ale lumii laice, care au îmbogăţit planeta. În încercarea de a se racorda într-o lume care a început să trăiască ca într-un sat global, profesorii acesteia încurajează tinerii să își urmeze chemarea, să o împlinească.

Fiecare student este primit cu drag și integrat în comunitatea solidă pentru a se forma atât din punct de vedere teologic, cât și din perspectiva umană.

În anii de studiu teologic, te vei dedica știinţelor biblice, descoperirii, alături de profesori, a adevărului şi moralității în spaţiu public, a credinţei şi raţiunii, a moralei virtuţilor și practicii religioase.

Ca absolvent al specializării Romano-Catolică Pastorală poți deveni membru al clerului bisericesc , iar dacă nu vei dori să urmezi această vocație poți alege un alt domeniu de activitate în administraţia bisericească sau în societatea civilă.

Specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală face parte din domeniul de licenţă “Teologie romano – catolică” de la Facultatea deTeologie Romano-Catolică.

 

Vei studia:

 

Semestrul I (anul I)

 • Istoria filozofiei antice
 • Istoria Bisericii antice
 • Tehnologii informaţionale şi de comunicare
 • Filozofie: logica, cosmologia şi epistemologia
 • Limba latină: Morfologia

 

DISCIPLINE OPȚIONALE

 • Limbi moderne (engleză, franceză, germană, italiană)

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • Muzica sacră
 • Introducere generală în Sfânta Scriptură
 • Concepte filosofice fundamentale în gândirea patristica a primelor secole creştine

 

Semestrul II (anul I)

 • Istoria filozofiei medievale
 • Istoria Bisericii medievale
 • Practica de specialitate: Muzica sacră
 • Filozofie: metafizica
 • Limba latină: Sintaxa

 

DISCIPLINE OPȚIONALE

 • Limbi moderne (engleză, franceză, germană, italiană)

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • Retorica
 • Cultura elenistica a Noului Testament
 • Moştenirea culturală a gândirii tomiste

 

Semestrul III (anul II)

 • Istoria filozofiei moderne biblice: Introducere în Vechiul Testament
 • Istoria Bisericii moderne
 • Teologia religiilor
 • Filozofie: cosmologie şi antropologie

 

DISCIPLINE OPȚIONALE

 • Limbi moderne (engleza, franceza, germana, italiana)

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • Metodologia
 • Limba ebraică biblică: Morfologia
 • Adevărul şi moralitatea în spaţiu public
 • · Credinţa şi raţiune

Semestrul IV (anul II)

 • Istoria filozofiei contemporane
 • Ştiinţe biblice: Pentateuhul
 • Istoria Bisericii contemporane
 • Practică de specialitate: muzica gregoriană
 • Filozofie: Teodiceea, Etica

 

DISCIPLINE OPȚIONALE

 • Limbi moderne (engleza, franceza, germana, italiana)

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • Teologia fundamentală
 • Limba ebraică biblică: sintaxa
 • Revelaţia şi credinţa
 • · Simbolurile creştine

Semestrul V (anul III)

 • Patrologia şi patristica: până la Conciliul de la Niceea
 • Ştiinţe biblice: Introducere în Noul Testament
 • Teologie dogmatică: Cristologie
 • Teologie morală generală
 • Introducere în liturgie

 

DISCIPLINE OPȚIONALE

 • Teologia liturgica
 • Introducere în Dreptul Canonic

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • Istoria muzicii sacre
 • · Arheologia biblică

Semestrul VI (anul III)

 • Patrologia şi patristică: după Conciliul de la Niceea
 • Ştiinţe biblice: Profeţii
 • Teologie dogmatică:
 • Ecleziologie
 • Morala virtuţilor
 • Practica religioasă

 

DISCIPLINE OPȚIONALE

 • Istoria liturgiei
 • Istoria Bisericii Catolice din România

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • Liturgia bizantină
 • Teologia comunicaţiilor sociale

Semestrul VII (anul IV)

 • Catehetica generală
 • Ştiinţe biblice: literatură sapientiala
 • Teologie dogmatica: Teologia trinitară
 • Teologie morala: Doctrina sociala a Bisericii
 • Dreptul canonic: Norme generale

 

DISCIPLINE OPȚIONALE

 • Dreptul canonic: Poporul lui Dumnezeu
 • Biserica Catolică şi dialogul ecumenic

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • · Misiologia

Semestrul VIII (anul IV)

 • Catehetica specială
 • Ştiinţe biblice: Evangheliile
 • Teologia dogmatică: Creaţia şi escatologia
 • Teologie morală: Bioetică
 • Practica religioasă

 

DISCIPLINE OPȚIONALE

 • Structura ierarhica a Bisericii
 • Psihologia omului religios

 

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • Misiologia
 • Scrierile apocrife şi Manuscrisele de la Qumran

 

Pentru mai multe detalii, citiţi Ghidul de Studii al Facultăţii de Teologie romano – catolică.