Teologie ortodoxă pastorală – licență

Teologie ortodoxă pastorală

_MG_1882Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală este principala specializare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Cursurile acesteia favorizează împlinirea harului divin prin exersarea rugăciunii către Dumnezeu și a practicii slujbelor creștine. Pregătirea ți-o vei putea împini în capela cu hramul „Sfântului Grigore Teologul şi Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Aceasta este dotată cu toate cele necesare vederea săvârşirii serviciului divin (cărţi, veşminte, vase şi obiecte de cult). Implicarea în corul „Teologus” al facultăţii precum şi în cadrul Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România reprezintă alte activităţi specifice unui student la Teologie.

În primii doi ani de studiu teologic vei studia discipline vocaţionale, biblice și istorice precum Formarea duhovnicească, Studiul Vechiului și Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală, Patrologie şi elemente de bizantiologie. Evoluând pe traseul pregătirii creștine, în anii superiori vei studia discipline teologice care implică dezvoltarea reflecţiei şi a capacităţilor de discernere şi sinteză: Teologie Dogmatică, Teologie Morală, Spiritualitate Ortodoxă, Istoria şi filosofia religiilor, Teologie Fundamentală şi Misiologie, precum şi disciplinele de specialitate, absolut necesare pentru formarea integrală a clerului bisericesc, precum Omiletica şi Catehetica, Drept bisericesc şi administraţie bisericească, Teologie Pastorală.

Ca absolvent al specializării Teologie Ortodoxă Pastorală poți deveni, prin hirotonie, membru al clerului bisericesc în treptele de diacon, preot, episcop, iar dacă nu alegi să urmezi vocația preotească poți alege un alt domeniu de activitate în administraţia bisericească sau în societatea civilă.

Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală face parte din domeniul de licenţă “Teologie” de la Facultatea de Teologia Ortodoxă .

Iată ce poţi studia:

Anul I (semestrul I şi II):

 • Studiul Vechiului Testament
 • Studiul Noului Testament
 • Istoria Bisericească Universală
 • Patrologie şi literatură postpatristică
 • Formare duhovnicească şi practică liturgică
 • Muzică bisericească şi Ritual

 

Anul II (semestrul III şi IV):

 • Studiul Vechiului Testament
 • Studiul Noului Testament
 • Istoria Bisericească Universală
 • Patrologie şi Bizantinologie
 • Limba greacă
 • Limba latină
 • Formare duhovnicească şi practică liturgică
 • Muzică bisericească şi Ritual

 

Anul III (semestrul V şi VI):

 • Teologie Dogmatică şi Simbolică
 • Morală creştină şi Spiritualitate Ortodoxă
 • Istoria şi filosofia religiilor
 • Teologie Fundamentală, Misiologie şi Ecumenism
 • Teologie Liturgică
 • Catehetică şi Omiletică
 • Drept bisericesc şi Administraţie bisericească
 • Muzică bisericească şi Ritual

 

Anul IV (semestrul VII şi VIII)

 • Teologie Dogmatică şi Simbolică
 • Morală creştină şi Spiritualitate Ortodoxă
 • Istoria şi filosofia religiilor
 • Teologie Fundamentală, Misiologie şi Ecumenism
 • Teologie Liturgică
 • Catehetică şi Omiletică
 • Teologie Pastorală
 • Drept bisericesc şi Administraţie bisericească
 • Muzică bisericească şi Ritual

 

Pentru mai multe detalii, citiţi Ghidul de Studii al Facultăţii de Teologie ortodoxă.